Riigikogu
Riigikogu
Jäta navigatsioon vahele

Riigikogu

Kell 10 – täiskogu istung

Teine lugemine – kolm eelnõu

Põhiseaduskomisjoni esitatud Riigikogu otsuse „Julgeolekuasutuste järelevalve erikomisjoni moodustamine“ eelnõuga (12 OE) luuakse Riigikogus julgeolekuasutuste järelevalve erikomisjon. Komisjon teeb täidesaatva riigivõimu asutuste üle järelevalvet küsimustes, mis puudutavad julgeolekuasutuste ja jälitusametkondade tegevust, sealhulgas põhiõiguste tagamist, julgeolekuasutuste ja jälitusametkondade töö tõhusust ning nende üle tehtavat järelevalvet.

Eelnõu kohaselt moodustatakse erikomisjon koalitsiooni ja opositsiooni võrdse esindatuse printsiibist lähtudes. Erikomisjoni liikmete arvu määrab Riigikogu juhatus, kes kinnitab ka komisjoni koosseisu ja selles toimuvad muudatused. Komisjoni volitused kestavad Riigikogu koosseisu volituste lõpuni.

Põhiseaduskomisjoni esitatud Riigikogu otsuse „Korruptsioonivastase erikomisjoni moodustamine“ eelnõuga (13 OE) moodustatakse korruptsioonivastasest seadusest tulenevate ülesannete täitmiseks korruptsioonivastane erikomisjon. Komisjon teeb korruptsioonivastaste meetmete rakendamise üle parlamentaarset järelevalvet, arutab omal algatusel ametiisikute võimalikke korruptsioonijuhtumeid ja annab nende kohta hinnanguid, teeb järelevalvet Riigikogu liikmete tegevuspiirangutest kinnipidamise üle, kontrollib oma pädevuse piires huvide deklaratsioone ning täidab muid seadusest tulenevaid ülesandeid.

Eelnõu kohaselt moodustatakse erikomisjon koalitsiooni ja opositsiooni võrdse esindatuse printsiibist lähtudes. Erikomisjoni liikmete arvu määrab Riigikogu juhatus, kes kinnitab ka komisjoni koosseisu ja selles toimuvad muudatused. Komisjoni volitused kestavad Riigikogu koosseisu volituste lõpuni.

Põhiseaduskomisjoni esitatud Riigikogu otsuse „Riigieelarve kontrolli erikomisjoni moodustamine“ eelnõuga (14 OE) moodustatava riigieelarve kontrolli erikomisjoni eesmärk on tagada koostöös Riigikontrolliga valitsuse üle kontroll riigieelarve täitmise ning riigi vara ja riigieelarve vahendite säästliku, tõhusa, mõjusa ja õiguspärase kasutamise osas. Komisjon vaatab muu hulgas läbi riigi majandusaasta koondaruande ja selle kontrolliaruande, tegeleb avaliku sektori auditeerimise küsimustega ning arutab Riigikontrolli kontrolliaruandeid ja ülevaateid ning riigikontrolöri tõstatatud olulisi küsimusi.

Eelnõu kohaselt moodustatakse erikomisjon koalitsiooni ja opositsiooni võrdse esindatuse printsiibist lähtudes. Erikomisjoni liikmete arvu määrab Riigikogu juhatus, kes kinnitab ka komisjoni koosseisu ja selles toimuvad muudatused. Komisjoni volitused kestavad Riigikogu koosseisu volituste lõpuni.

Kell 14 – komisjonide istungid

sotsiaalkomisjonis – perehüvitiste seaduse ning perehüvitiste seaduse, perekonnaseaduse ja töölepingu seaduse muutmise seaduse muutmise seaduse eelnõu (17 SE), kutsutud Sotsiaalministeeriumi esindaja;

väliskomisjonis – kell 13: Eesti seisukohad 4. mail toimuval Euroopa Liidu välisasjade nõukogu arenguministrite kohtumisel, kutsutud Välisministeeriumi esindaja; Riigikogu välisdelegatsioonide moodustamise algatamine; istungjärgu töökava;

erikomisjonides – kell 16: esimehe ja aseesimehe valimine.

Sündmus

Kell 14 – Riigikogu juhatus kohtub Eestisse akrediteeritud suursaatkondade esindajatega.

Välislähetus

26.–30. aprill
Rahanduskomisjoni ja Eesti-Kreeka parlamendirühma juht Annely Akkermann osaleb Delfi majandusfoorumil ja kohtumistel Ateenas Kreekas.

Riigikogu pressiteenistus
Karin Kangro
631 6356, 520 0323
[email protected]
päringud: [email protected]

Tagasiside