Riigikogu
Riigikogu
Jäta navigatsioon vahele

Riigikogu

Kell 10 – täiskogu istung

Olulise tähtsusega riikliku küsimuse „Eesti maaelu arengukava 2014-2020“ arutelu. Ettekandjad põllumajandusminister Helir-Valdor Seeder; Eesti Maaülikooli majandus- ja sotsiaalinstituudi direktor prof Rando Värnik ja maaelukomisjoni esimees Kalvi Kõva.

Kolmas lugemine – 2 eelnõu

Kolmandal lugemisel on valitsuse algatatud pärimisseaduse, notari tasu seaduse ja notariaadiseaduse ning sellega seonduvalt teiste seaduste muutmise seaduse eelnõu (440 SE), millega tehtavad muudatused jagunevad neljaks. Esimesed on seotud pärimisregistri pidamist puudutava regulatsiooni muutmisega, teised notari tasude kehtestamisega ametitoimingutele, mille tegemise eest kehtiv notari tasu seadus tasu ette ei näe, kolmandatega täpsustatakse pärimisseadust üldiselt ja neljas muudatus on seotud notari kaudu majandusaasta aruannete esitamisega.

Lõpphääletusel on täiskogus samuti valitsuse algatatud kriminaalmenetluse seadustiku muutmise seaduse eelnõu (441 SE), mille muudatuste tegemine on vajalik Euroopa Liidu õigusakti siseriiklikusse õigusesse ülevõtmiseks. Eelnõu eesmärgiks on näha kriminaalmenetluses ette täiendavad õigused suulisele ja kirjalikule tõlkele kahtlustatava ja süüdistatava suhtes ning isiku suhtes, kes on allutatud Euroopa vahistamismääruse täitmisele. Eelnõu tulemusena laiendatakse eelpool nimetatud isikute õigusi ning nähakse neile ette laiemad võimalused kasutada kriminaalmenetluses tõlgi abi.


Komisjonides

majanduskomisjonis – kell 14 Eesti seisukohtade arutelu Euroopa Komisjoni konsultatsiooni, mis käsitleb kaubavagunite poolt põhjustatud müra vähendamist Euroopa Liidus, kohta ning arvamuse andmine ELAK-ile; Eesti seisukohtade arutelu Euroopa Parlamendi ja nõukogu elektroonilisi arveid käsitleva direktiivi eelnõu ja Euroopa Komisjoni elektroonilisi riigihankeid käsitleva teatise kohta; ettepanekud Transpordi arengukava 2014-2020 eelnõule;

väliskomisjonis – kell 13 ülevaade NATO Parlamentaarse Assamblee poliitikakomitee transatlantiliste suhete alakomitee väljasõiduistungist Gröönimaale (Kadri Simson); ülevaade majandus- ja kommunikatsiooniministeeriumi Aasia programmi tegevustest;

Sündmused

Kell 9.30 – Riigikogu esimees Ene Ergma avab näituse „Külavanemate ametimärgid 2013“ (Riigikogu hoone vestibüülis).

Kell 14 – Riigikogu esimees Ene Ergma esineb avasõnavõtuga Euroopa Sotsiaalasutuste Juhtide Nõukoja 13. kongressil (Tallinna Tehnikaülikooli aulas)


Välislähetused

23. – 26. septembrini
Euroopa Parlamentaarse Assamblee Eesti delegatsiooni juht Andres Herkel osaleb Georgia presidendivalimiste eelsel info kogumise missioonil Thbilisis.

26.–27. september
Euroopa Liidu asjade komisjoni esimees Arto Aas osaleb Euroopa liberalismi teemalisel tööseminaril “Liberalism in the 21st Century: Seizing the Initiative” Haagis, Hollandis.

 

Riigikogu pressiteenistus
25. september 2013

 

Tagasiside