Riigikogu
Riigikogu
Jäta navigatsioon vahele

Riigikogu

Kell 10 – täiskogu istung

Esimene lugemine – kaks eelnõu:

Eesti Reformierakonna fraktsiooni algatatud tulumaksuseaduse muutmise seaduse eelnõuga (14 SE) täiendatakse tulumaksuseaduse § 19 lõiget 3 punktiga 19, mis sätestab, et pensione (sh toitjakaotuspension, töötava pensionäri pension) ei maksustata keskmise vanaduspensioni ulatuses tulumaksuga.

Seletuskirjas märgitakse, et selline muudatus laieneb ka kõikidele töötavatele pensionäridele ning hõlmab väljamakseid kõikidest pensionisüsteemi sammastest. Pensioni ei maksustata tulumaksuga Eesti keskmise vanaduspensioni ulatuses sõltumata sellest, millisest sambast väljamakseid tehakse ning sõltumata sellest, kas pensioni saaja töötab või mitte.

Keskmine vanaduspension on Sotsiaalkindlustusameti andmetel 2019. aasta 1. aprillist 483 eurot kuus. Järgmine pensionite korraline indekseerimine toimub 2020. aasta esimeses kvartalis.

Eelnõu kohaselt tuleb Vabariigi Valitsusel oma määrusega kehtestada keskmise vanaduspensioni arvestamise kord. Korra kehtestamisel lähtutakse Riikliku pensionikindlustuse seaduse § 26-st, mille järgi toimub pensionite indekseerimine kalendriaasta 1. aprilliks. Sellise korra kehtestamine on vajalik, et oleks igakuiselt tagatud keskmise vanaduspensioni tulumaksuga maksustamata jätmine.

Sotsiaaldemokraatliku Erakonna fraktsiooni algatatud sotsiaalmaksuseaduse § 7 muutmise seaduse eelnõu (42 SE) muudetakse ja täiendatakse sotsiaalmaksuseaduse § 7 lõiget 3 sättega, mille alusel oleks sotsiaalmaksu määraks 13 protsenti ka nendelt maksetelt, mida tehakse tööandja poolt töötaja pensionifondi. Seejuures kehtiks see madalam määr neile sissemaksetele, mis ei ületa tulumaksuseaduses sätestatud  tulumaksuvabastuse piirmäära.

Eelnõuga soovitakse soodustada  tööandjate panust pensionisüsteemi ja seeläbi suunata ka töötajaid  ise oma pensioniks täiendavalt koguma.

Komisjoni istung

väliskomisjonis – kell 13: Eesti Välispoliitika Instituudi tegevusest ja uurimissuundadest Rahvusvahelises Kaitseuuringute Keskuses, kutsutud Eesti Välispoliitika Instituudi direktor Kristi Raik.

Sündmused

Kell 10.30 – Eesti-Mongoolia parlamendirühm kohtub Mongoolia valitsuse sekretariaadi delegatsiooniga.

Kell 14 – Riigikogu esimees Henn Põlluaas kohtub Austria suursaadiku Julius Lauritschiga.

Välislähetused

26. september
Riigikogu liige Kaja Kallas kohtub Euroopa Liidu ettevõttetega Euroopa Liidu tuleviku- ja digiteemadel Brüsselis Belgias.

26.–27. september
Balti Assamblee Eesti delegatsiooni liikmed Sven Sester, Erki Savisaar, Kalvi Kõva ja Üllar Saaremäe osalevad Balti Assamblee majandus- ja keskkonnakomisjonide istungil Vilniuses Leedus.

Riigikogu pressiteenistus
Marie Kukk
631 6456; 58 213 309
[email protected]
Päringud: [email protected]

Tagasiside