Riigikogu
Riigikogu
Jäta navigatsioon vahele

Riigikogu

Kell 10 – Riigikogu kaugosalusega istung

Teine lugemine – üks eelnõu:

Valitsuse algatatud Eesti Vabariigi valitsuse ja Soome Vabariigi valitsuse vahelise investeeringute soodustamise ja kaitsmise lepingu muutmise ja lõpetamise kokkuleppe ratifitseerimise seaduse eelnõu (294 SE) näeb ette lepingu muutmise enne lõpetamist, kuna selle sätete järgi kehtib leping selle jõusoleku ajal tehtud investeeringute suhtes veel järgneva kümne aasta jooksul pärast lepingu kehtivuse lõppemist. Seega tuleb lepingut muuta, et selle lõpetamisel lõppeks täielikult ka lepingu kohaldamine.

Lepingu lõpetamine on vajalik, et tagada Euroopa Liidu õigusaktidest tulenevalt kõikide ELi liikmesriikide investorite võrdne kohtlemine. Investeeringute soodustamise ja kaitse lepingud käsitlevad valdkondi, mis on reguleeritud ELi õigusega – eelkõige asutamisvabadust ning kapitali ja maksete vaba liikumist. Seega reguleerib liikmesriikide investeeringute kaitset ja investorite võrdset kohtlemist ELi õigus ning liikmesriikide kahepoolsetel lepingutel puudub sisuline mõte. Kuigi ELi õigus on liikmesriigi sõlmitud lepingute suhtes ülimuslik, võib lepingutele tuginemine siiski kaasa tuua liikmesriikide investorite ebavõrdse kohtlemise, sõltuvalt sellest, kas investeeringute kaitse leping on sõlmitud või mitte. Ka Euroopa Komisjon on ELi õigusega vastuolu välistamiseks nõudnud liikmesriikide omavaheliste lepingute lõpetamist ning alustanud viie liikmesriigi vastu rikkumismenetluse.

Kell 14 – komisjonide istungid

keskkonnakomisjoni videoistungil – Riigikontrolli ülevaate „Olmejäätmete hulgas olevate biojäätmete ringlussevõtt“ ja auditi „Jäätmete taaskasutustoimingud prügilates ja järelevalve ladestamise üle“ aruannetest, kutsutud Riigikontrolli, Keskkonnaameti ja Keskkonnaministeeriumi esindajad;

kultuurikomisjoni erakorralisel videoistungil – kell 14: loovisikute ja loomeliitude seaduse ning sotsiaalmaksuseaduse muutmise seaduse eelnõu (360 SE);

sotsiaalkomisjoni videoistungil – tervishoiuteenuste korraldamise seaduse muutmise seaduse eelnõu (355 SE); COVID-19 vaktsineerimisplaani täitmisest ja vaktsineerimisest ajutistes keskustes, kutsutud Sotsiaalministeeriumi, Eesti Haigekassa, Eesti Perearstide Seltsi, Ravimiameti, Haiglate Liidu, Lääne-Tallinna Keskhaigla, Terviseameti ja Eesti Õdede Liidu esindajad;

väliskomisjoni videoistungil – ülevaade Riigikogu välissuhtlusest, kutsutud Riigikogu Kantselei esindajad; pöördumise „Eesti Vabariigi Riigikogu pöördumine Soome Vabariigi Eduskunta poole“ eelnõu (322 PE);

õiguskomisjoni videoistungil – kell 11: siseturvalisuse arengukavast 2020–2030, kutsutud Siseministeeriumi esindajad; Eesti seisukohad Euroopa Liidu Õiguskaitsekoostöö Ameti (Europoli) volituste laiendamise kohta COM(2020) 791, COM(2020) 796, kutsutud Siseministeeriumi esindajad; karistusseadustiku muutmise seaduse (mittesularahalised maksevahendid) eelnõu (351 SE), kutsutud justiitsminister Maris Lauri;

korruptsioonivastase erikomisjoni videoistungil – kell 9: COVID-2019 vaktsineerimise korraldusest (sh läbipaistvuse tagamisest vaktsineerimise järjekordade koostamisel ja vaktsiinide jääkdooside kasutamise põhimõtetest), kutsutud tervise- ja tööminister Tanel Kiik, Eesti Perearstide Seltsi esimees Le Vallikivi ja SA Narva Haigla esindaja; 10 minutit pärast täiskogu istungi lõppu: komisjoni 15. märtsi avaliku istungi järeldustest ja otsustest; komisjoni aprilli töökavast;

riigieelarve kontrolli erikomisjonis – kell 8.30: majanduse ja rahanduse olukorrast ning 2021. aasta lisaeelarve meetmetest, kutsutud rahandusminister Keit Pentus-Rosimannus ning Sotsiaalministeeriumi ja Riigikontrolli esindajad; istung on avalik, toimub veebiülekanne (ruum L333 ja videosild).

Sündmused

Kell 10.30 – Euroopa Nõukogu Parlamentaarse Assamblee (ENPA) Eesti delegatsiooni esimees Maria Jufereva-Skuratovski osaleb videosilla vahendusel ENPA kodukorra ja isikupuutumatuse komitee istungil.

Kell 10.30 – Riigikogu aseesimees ja Eesti-Saksamaa parlamendirühma esimees Hanno Pevkur kohtub videosilla vahendusel Bundestagi Balti parlamendirühma esimehe Alois Karliga.

Kell 12 – väliskomisjoni esimees Marko Mihkelson esineb videosilla vahendusel Norwegian Polytech Association’i Eestit tutvustaval foorumil peakõnega.

Kell 15 – Arenguseire Keskuse veebiseminar „Kas 21. sajand on kohalolemise sajand?“. Registreeruda saab siin.

Riigikogu pressiteenistus
Liisa Johanna Lukk
tel 631 6456, 53 310 789
e-post [email protected]
päringud [email protected]

Tagasiside