Riigikogu
Riigikogu
Jäta navigatsioon vahele

Riigikogu

Kell 10 – täiskogu istung

Esimene lugemine – viis eelnõu

Väliskomisjoni algatatud Riigikogu otsuse „Euroopa Nõukogu Parlamentaarse Assamblee Eesti delegatsiooni moodustamine” eelnõuga (156 OE) tehakse ettepanek nimetada delegatsiooni juhiks Liisa-Ly Pakosta, liikmeteks Aleksei Jevgrafov ja Eerik-Niiles Kross ning asendusliikmeteks Ants Frosch ja Hanah Lahe.

Riigikogu kodu- ja töökorra seaduse alusel võib Riigikogu välissuhtlemise korraldamiseks moodustada oma liikmetest välisdelegatsioone. Välisdelegatsioon moodustatakse Riigikogu koosseisu volituste ajaks. Eestil kui Euroopa Nõukogu täisliikmel on vastavalt organisatsiooni põhikirjale õigus moodustada parlamentaarse assamblee kolmeliikmeline delegatsioon ja määrata vajadusel kuni kolm asendusliiget.

Assamblee põhikirja järgi peab iga rahvusliku delegatsiooni koosseis vastama kohtade jaotusele poliitiliste parteide vahel rahvusparlamendis. Delegatsiooni asendusliikmetel on õigus osaleda kõikidel assamblee täiskogu ja komiteede istungitel. Hääletamistel on Eesti delegatsioonil kolm häält.

Väliskomisjoni algatatud Riigikogu otsuse „Põhja-Atlandi Lepingu Organisatsiooni Parlamentaarse Assamblee Eesti delegatsiooni moodustamine” eelnõuga (157 OE) tehakse ettepanek nimetada delegatsiooni juhiks Raimond Kaljulaid, liikmeteks Marko Mihkelson ja Urmas Reinsalu ning asendusliikmeteks Meelis Kiili, Reili Rand ja Jüri Ratas.

Riigikogu kodu- ja töökorra seaduse alusel võib Riigikogu välissuhtlemise korraldamiseks moodustada oma liikmetest välisdelegatsioone. Välisdelegatsioon moodustatakse Riigikogu koosseisu volituste ajaks. Eestil, kui NATO Parlamentaarse Assamblee liikmel, on tulenevalt organisatsiooni põhikirjast õigus moodustada parlamentaarse assamblee kolmeliikmeline delegatsioon ning vajadusel nimetada ka asendusliikmeid.

NATO Parlamentaarse Assamblee Eesti delegatsiooni eesmärgid on kaitsta Eesti välispoliitilisi huve, osaleda aktiivselt assamblee üritustel ja komisjonide töös, tagada Eesti julgeolekupoliitika seisukohtade kaitsmine ja Eesti kohustuste täitmine NATOs.

Väliskomisjoni algatatud Riigikogu otsuse „Euroopa Julgeoleku- ja Koostööorganisatsiooni Parlamentaarse Assamblee Eesti delegatsiooni moodustamine” eelnõuga (158 OE) tehakse ettepanek nimetada delegatsiooni juhiks Mati Raidma, liikmeteks Heljo Pikhof ja Kersti Sarapuu ning asendusliikmeteks Aivar Kokk, Eduard Odinets ja Kristo Enn Vaga.

Riigikogu kodu- ja töökorra seaduse alusel võib Riigikogu välissuhtlemise korraldamiseks moodustada oma liikmetest välisdelegatsioone. Välisdelegatsioon moodustatakse Riigikogu koosseisu volituste ajaks. Vastavalt OSCE põhikirjale on Eestil õigus moodustada organisatsiooni parlamentaarse assamblee kolmeliikmeline delegatsioon ning määrata kolm asendusliiget.

OSCE Parlamentaarse Assamblee Eesti välisdelegatsioon esitab väliskomisjonile vähemalt korra aastas sisulise aruande oma tegevusest. Väliskomisjon kuulab ülevaated delegatsioonide tegevusest ära enne välispoliitika arutelu Riigikogus ning arvestab delegatsiooni tööle hinnangu andmisel nii delegatsiooni sisulist tööd kui ka võimekust esindada Eesti huve parlamentaarses assamblees. Samuti arutab väliskomisjon koos delegatsiooni juhiga delegatsiooni poolt püstitatud prioriteete ning delegatsiooni liikmete töö tulemuslikkust assamblee komiteedes või raportöörina.

Väliskomisjoni algatatud Riigikogu otsuse „Euroopa Parlamentidevahelise Kosmosekonverentsi Eesti delegatsiooni moodustamine” eelnõuga (159 OE), tehakse ettepanek nimetada delegatsiooni juhiks Mario Kadastik ning liikmeteks Tõnis Lukas ja Toomas Uibo.

Riigikogu kodu- ja töökorra seaduse alusel võib Riigikogu välissuhtlemise korraldamiseks moodustada oma liikmetest välisdelegatsioone. Välisdelegatsioon moodustatakse Riigikogu koosseisu volituste ajaks. Euroopa Parlamentidevaheline Kosmosekonverents asutati 1999. aastal ning selle täisliikmeks võivad olla ELi ja Euroopa Kosmoseagentuuri liikmesriikide rahvusparlamentide esindajad.

EISCi eesmärk on pakkuda Euroopa riikide parlamentidele võimalust vahetada infot, arutleda ja teha analüüse kosmosepoliitika vallas. EISCi istungitel vastu võetud resolutsioonid ei ole rahvusparlamentidele siduvad, kuid organisatsioon aitab mõtestada Euroopa riikide seadusandjate rolli kosmose valdkonnaga tegelemisel.

Väliskomisjoni algatatud Riigikogu otsuse „Eesti Vabariigi, Leedu Vabariigi ja Läti Vabariigi Parlamentidevahelise Assamblee Eesti delegatsiooni moodustamine“ eelnõuga (212 OE) tehakse ettepanek nimetada delegatsiooni juhiks Timo Suslov, juhi asetäitjaks Enn Eesmaa ning liikmeteks Arvo Aller, Karmen Joller, Meelis Kiili, Lauri Laats, Priit Lomp, Tiit Maran, Helir-Valdor Seeder, Riina Solman, Margit Sutrop ja Peeter Tali.

Riigikogu kodu- ja töökorra seaduse alusel võib Riigikogu välissuhtlemise korraldamiseks moodustada oma liikmetest välisdelegatsioone. Välisdelegatsioon moodustatakse Riigikogu koosseisu volituste ajaks. Balti Assamblee moodustati kui konsultatiivne ja koordineeriv institutsioon ühist huvi pakkuvate küsimuste ja projektide arutamiseks. Balti Assamblee seisukohad esitatakse Balti riikide parlamentidele ja valitsustele ning rahvusvahelistele ja regionaalsetele organisatsioonidele pöördumiste, ettepanekute ja soovituste näol.

Balti Assamblee on moodustanud viis komisjoni: majandus-, energeetika- ja innovatsioonikomisjon, haridus-, teadus- ja kultuurikomisjon; loodusvarade- ja keskkonnakomisjon, julgeoleku- ja kaitsekomisjon ning heaolukomisjon.

Komisjonide istungid

põhiseaduskomisjonis kell 13.15: Vabariigi Valitsuse seaduse ja sellega seonduvalt teiste seaduste muutmise seaduse eelnõu (216 SE), kutsutud peaminister Kaja Kallas;

riigikaitsekomisjonis kell 14: relvaseaduse muutmise ja sellega seonduvalt teiste seaduste muutmise seaduse eelnõu (144 SE), kutsutud Kaitseministeeriumi ja kaasatute esindajad.

Sündmused

Riigikogu esimees Lauri Hussar osaleb Riigikohtu aastapäeva tähistamisel Tartus.

Kell 11 – Riigikaitsekomisjoni esimees Kalev Stoicescu kohtub Kaitseliidu Põhja maakaitseringkonna ja suurõppus Kevadtorm 2023 osalevate Ameerika Ühendriikide Rahvuskaardi esindajatega.

Kell 13.15 – Riigikogu aseesimees Jüri Ratas kohtub Tallinna Mustamäe Reaalgümnaasiumi 10. klassi õpilastega.

Kell 14.15 – Riigikogu aseesimees Jüri Ratas kohtub Järvakandi kooli 9. klassi õpilastega.

Välislähetused

21.–25. mai
Eesti-Aserbaidžaani parlamendirühma liige Ester Karuse osaleb Euroopa Julgeoleku- ja Koostööorganisatsiooni majanduskonverentsil Bakuus Aserbaidžaanis.

23.–26. mai
Väliskomisjoni esimees Marko Mihkelson osaleb Londoni katsekonverentsil Suurbritannias ning kohtumisel Prantsuse Rahvusassamblee ning Majandusliku Koostöö ja Arengu Organisatsioonis Pariisis Prantsusmaal.

Riigikogu pressiteenistus
Eleen Lindmaa
631 6456, 5551 4433
e-post [email protected]
päringud [email protected]

Tagasiside