Riigikogu
Riigikogu
Jäta navigatsioon vahele

Riigikogu

Kell 10 – täiskogu istung

Esimene lugemine – kolm eelnõu

Riigikogu liikmete Arvo Alleri ja Martin Helme algatatud hädaolukorra seaduse muutmise seaduse eelnõuga (124 SE) soovitakse sätestada riikliku toiduvaru moodustamise alused ja toiduvaru kajastamine elutähtsa teenusena. Eelnõu järgi hakkaks toiduainete varu moodustamist, haldamist ja kasutusele võtmist reguleerima Majandus- ja Kommunikatsiooniministeerium, kes hakkaks korraldama ka toiduainetega varustamise kui elutähtsa teenuse toimepidevust.

Riigikogu liikme Kalle Grünthali algatatud atmosfääriõhu kaitse seaduse muutmise seaduse eelnõuga (160 SE) soovitakse täpsustada lennukikütuse kohta esitatavad keskkonnanõudeid ning keelata Eesti õhuruumis lennukites nanokomponentse energialisandi ja vedelsüsivesinikkütuse kütuselisandi kasutamine.

Riigikogu liikmete Rain Epleri, Mart Helme ja Martin Helme algatatud maapõueseaduse muutmise seaduse eelnõuga (121 SE) soovitakse lihtsustada üldgeoloogilise uurimistöö loa ja uuringuloa taotluse menetlusprotsessi, et aidata kaasa Eesti maapõuevarade uurimisele. Kui kehtiva seaduse kohaselt saadab loa andja uuringuloa taotluse arvamuse saamiseks vastavale omavalitsusüksusele, kes esitab oma arvamuse kirjalikult kahe kuu jooksul taotluse saamisest arvates, siis eelnõu järgi saadetaks omavalitsusüksusele vaid teavitus uuringuloa taotluse kohta.

Komisjonide istungid

Kultuurikomisjonis – kell 14: Riigikogu otsuse „Ettepaneku tegemine Vabariigi Valitsusele astuda vajalikud sammud õpetajate streigi ärahoidmiseks ja teha selleks vajalikud ettepanekud palgafondi suurendamiseks ning õpetajate töökoormuse reguleerimiseks ja karjäärimudeli uuendamiseks alates 2025. aastast“ eelnõu (358 OE) ning Riigikogu otsuse „Ettepaneku tegemine Vabariigi Valitsusele õpetajate palgatõusu rahastamise kohta“ eelnõu (361 OE), kutsutud Haridus- ja Teadusministeeriumi esindajad;

kultuurikomisjoni erakorralisel istungil – viis minutit pärast korralist istungit: Riigikogu otsuse „Riigikogu liikmest Eesti Rahvusringhäälingu nõukogu liikme nimetamine“ eelnõu esitamine;

väliskomisjoni videoistungil – kell 13: Eesti seisukohad 30.–31. jaanuaril toimuval Euroopa Liidu kaitseministrite mitteametlikul kohtumisel, kutsutud kaitseminister Hanno Pevkur.

Sündmused

Kell 10 – Eesti-Aserbaidžaani parlamendirühm kohtub Aserbaidžaani suursaadiku Anar Abel Maharramoviga (O. Strandmani nõupidamisruum).

Kell 10.45 – Riigikogu esimees Lauri Hussar kohtub Politsei- ja Piirivalveameti peadirektori Egert Belitševiga.

Kell 14 – Eesti-Norra parlamendirühma liige Yoko Alender kohtub Norra suursaadiku Marius Dirdaliga.

Välislähetus

21.–26. jaanuar
Euroopa Nõukogu Parlamentaarse Assamblee (ENPA) Eesti delegatsiooni esimees Liisa Pakosta osaleb ENPA täiskogu esimesel osaistungil Strasbourgis Prantsusmaal.

Riigikogu pressiteenistus
Karin Kangro
631 6356, 520 0323
[email protected]
päringud: [email protected]

Tagasiside