Riigikogu
Riigikogu
Jäta navigatsioon vahele

Riigikogu

Kell 10 – täiskogu istung

Eesti Reformierakonna fraktsiooni algatatud olulise tähtsusega riikliku küsimuse „Kuidas elada koroonaviirusega?“ arutelu. Ettekande teevad Eesti Reformierakonna fraktsiooni esimees Kaja Kallas, Tartu Ülikooli meditsiinilise mikrobioloogia ja viroloogia professor Irja Lutsar, AS Estravel tegevdirektor Anne Samlik ja SA Kuressaare Haigla juhatuse liige Edward Laane.

Esimene lugemine – kaks eelnõu:

Valitsuse algatatud tsiviilkohtumenetluse seadustiku muutmise seaduse (intellektuaalomandi õiguse rikkumisele tugineva hagi tagamine) eelnõu (231 SE).

Eelnõu eesmärk on võimaldada kiiremat ja efektiivsemat kaitset autoriõiguse, autoriõigusega kaasneva õiguse või tööstusomandiõiguse väidetava rikkumise asjades. Selleks nähakse eelnõuga nendes asjades ette võimalus taotleda kohtult hagi tagamise korras, et vahendaja, kelle teenuseid õiguste rikkumisel kasutatakse, rakendaks meetmeid rikkumise peatamiseks või ärahoidmiseks.

Intellektuaalomandi õiguse rikkumise korral, mis seisneb teatud sisu internetis kättesaadavaks tegemises, võimaldavad eelnõuga tehtavad muudatused nõuda vahendajalt näiteks vastava sisu ajutiselt mahavõtmist või sellele juurdepääsu takistamist kohtumenetluse ajaks. Eriti internetis toimuva rikkumise puhul on vahendaja sageli kõige paremas positsioonis rikkumise kiireks ja tõhusaks peatamiseks.

Kohustus võimaldada õiguste omajatel taotleda intellektuaalomandi õiguse rikkumise korral kohtult esialgsete ja ennetavate ettekirjutuste tegemist ka vahendajate suhtes tuleneb Euroopa Parlamendi ja nõukogu direktiividest.

Valitsuse algatatud võlaõigusseaduse muutmise seaduse (üürisuhted) eelnõu (232 SE).

Eelnõu koostamise peamine eesmärk on elavdada ja arendada üüriturgu ning pakkuda seeläbi inimestele elukoha üürimise näol mõistlikku alternatiivi kodu omamisele. Üüriregulatsioon on püsinud muutmata peaaegu 20 aastat.

Muudatuste tulemusena võimaldatakse turuosalistel reguleerida omavahelisi suhteid paindlikumalt, pidades samal ajal silmas vajadust lähtuda tasakaalustatud lahendustest.

Näiteks kaob eluruumi üürilepingute puhul absoluutne leppetrahvi keeld ja pooltel on edaspidi võimalik leppida kokku remondikohustuse jaotamise osas. Eelnõu kohaselt on üürileandjal õigus leping üürniku makseviivituse tõttu üles öelda väiksema võlgnevuse või lühema viivituse korral (kolme kuu asemel kaks kuud).

Samas on ette nähtud piirangud leppetrahvi suurusele, remondikohustuse kokkuleppetele mitmed sisu- ja vorminõuded ning makseviivituse tõttu ülesütlemisel üürileandjale ka ulatuslikumad teavitamiskohustused.

Kell 14 – komisjonide istungid

kultuurikomisjonis – kell 13.30: parlamentaarne kuulamine õpetajate järelkasvu teemadel, kutsutud Noored Kooli, Tagasi Kooli, asendusõpetajate vahendusprogrammi ASÕP, MTÜ Alustavat Õpetajat Toetava Kooli ja Edumus esindajad (A. Rei nõupidamisruum);

väliskomisjonis – arvamuse andmine põhiseaduskomisjonile: välismaalaste seaduse, kõrgharidusseaduse ning õppetoetuste ja õppelaenu seaduse muutmise seaduse eelnõu (241 SE), kutsutud Siseministeeriumi esindajad;

korruptsioonivastases erikomisjonis – kell 9: COVID-19 kriisimeetmete kasutamist käsitlevatest audititest, kutsutud riigikontrolör Janar Holm.

Sündmused

Kell 10 – Riigikogu vesinikutehnoloogia toetusrühma esimees Annely Akkermann avab Arenguseire Keskuse konverentsi „Kas Eesti on vesinikurongist maha jäämas?”, konverentsist on veebiülekanne (Kultuurikatel).

Kell 10.30 ja 15.30 – Euroopa Nõukogu Parlamentaarse Assamblee (ENPA) Eesti delegatsiooni juht Maria Jufereva-Skuratovski, liige Urmas Reitelmann ning asendusliikmed Vilja Toomast ja Raivo Tamm osalevad ENPA alalise komisjoni videokohtumistel.

Riigikogu pressiteenistus
Liisa Johanna Lukk
tel 631 6456, 53 310 789
e-post [email protected]
päringud [email protected]

Tagasiside