Riigikogu
Riigikogu
Jäta navigatsioon vahele

Riigikogu

Kell 10 – täiskogu istung

Riigikohtu liikme Nele Parresti ametivanne.

Teine lugemine – 1 eelnõu:

Valitsuse algatatud keskkonnaseire seaduse eelnõuga (100 SE) täpsustatakse ja tõhustatakse keskkonnaseire korraldust, kaasajastatakse sätteid ja viiakse keskkonnaseadustiku keskkonnaseire seadus kooskõlla teiste keskkonnaseadustiku seadustega. Eelnõu keskendub peamiselt seire korraldusele. Eelnõu sätestab vastutavate täitjate kohustused, seirejaamade ja -alade rajamise ning seire käigus saadud andmete töötlemise ja hoidmise korra. Eelnõus sätestatakse ka riikliku keskkonnaseire programmi koostamise ja selle allprogrammide teostamise korra põhimõtted ning täpsustatakse seires osalejate ülesandeid, lähtudes vajadusest suurendada vastutust andmete eest, säilitada kogutud andmed ja tagada nende õigsus, hooldada seirejaamu ja -alasid ning kaasata teadlasi ja eksperte ulatuslikumaks ja põhjalikumaks seiretulemuste analüüsimiseks ning prognooside koostamiseks, sh ka keskkonnaseisundile hinnangu andmiseks. Riiklikku keskkonnaseiret korraldab ja koordineerib Keskkonnaministeerium. Eelnõus täpsustatakse ka keskkonnaseisundist ja selle muutustest avalikkuse kiire teavitamise korda.

Kell 14 – komisjonides istungid

põhiseaduskomisjonis – kell 12: riigisaladuse ja salastatud välisteabe seaduse muutmise seaduse eelnõu (202 SE), kutsutud kaitseminister Hannes Hanso;

riigikaitsekomisjonis – kell 13: Kaitseväe ja Kaitseliidu veteranipoliitika elluviimine, ettekanded teevad Peeter Kuimet kaitseministeeriumist ja kapten Joel Päeva. Istung on avalik, toimub veebiülekanne (konverentsisaal).

Sündmused

Kell 12.45 – väliskomisjoni esimees Sven Mikser osaleb kohtumisel Ameerika Ühendriikide suursaadiku James D. Melvillega.

Välislähetused

  1. – 22. aprill

Euroopa Nõukogu Parlamentaarse Assamblee (ENPA) Eesti delegatsiooni juht Marianne Mikko ja liikmed Eerik-Niiles Kross (17.-20.04), Andres Herkel (19.-22.04), Jaak Madison (17.-20.04) ja Raivo Aeg (17.-21.04) osalevad ENPA kevadistungjärgul Strasbourgis, Prantsusmaal.

  1. – 22. aprill

Riigikogu liige Anne Sulling osaleb Rahvusvahelise Kosmoseülikooli Executive koolitusprogrammis Strasbourgis, Prantsusmaal.

  1. – 20. aprill

Riigikogu liige Helmen Kütt osaleb ülemaailmsel inkontinentsuse foorumil „Jätkusuutlik tervishoid ja sotsiaalhoolekanne: pidamatuse hooldus iseseisva ja väärika toimetuleku võimaldamisel“ Berliinis.

  1. – 21. aprill

Riigikaitsekomisjoni esimees Marko Mihkelson osaleb Balti sümpoosionil 2016 „Euroopa eelised“ ja kohtumistel Londonis.

  1. – 22. aprill

Riigikogu liige Juhan Parts osaleb rahvusvahelisel konverentsil “Eesti majanduse ime, kogemus Ukrainale” Kiievis, Ukrainas.

  1. – 22. aprill

Majanduskomisjoni esimees Toomas Kivimägi osaleb Balti Assamblee majanduskomisjoni ümarlaua töös.

Riigikogu pressiteenistus
Kati Varblane
T: 631 6353, 516 9152
[email protected]
Päringud: [email protected]

 

Tagasiside