Riigikogu
Riigikogu
Jäta navigatsioon vahele

Riigikogu

Kell 10 – täiskogu istung

Kolmas lugemine – üks eelnõu: 

Isamaa fraktsiooni ja valitsuse algatatud karistusseadustiku ja väärteomenetluse seadustiku muutmise seaduse (agressiooni toetamine) eelnõu (585 SE) (ühendatud eelnõud 556 SE ja 576 SE) järgi tehakse karistusseadustikus muudatused, mis on seotud Venemaa rünnakuga Ukraina vastu ning tagavad kohase karistuse agressiooniga liitumise korral. Eelnõu järgi on kuriteona karistatav liituda agressiooniakti toime paneva välisriigi relvajõudude või muu välisriigi agressiooniaktis osaleva relvastatud üksusega, osaleda välisriigi agressiooniakti toimepanemises või ettevalmistamises või teadvalt vahetult toetada välisriigi agressiooniakti, sealhulgas seda rahastada. Sellise teo eest on ette nähtud kuni viieaastane vangistus. Kui sellise teo paneb toime juriidiline isik, on talle ette nähtud rahaline karistus.

Eelnõuga sätestatakse ka, et pole lubatud avalikult eksponeerida agressiooniakti, genotsiidi, inimsusevastase kuriteo või sõjakuriteo toimepanemisega seotud sümbolit neid tegusid toetaval või õigustaval viisil. Sellise teo eest on eelnõu järgi ette nähtud kuni kolmesaja trahviühiku ehk 1200 euro suurune trahv või arest. Kui sellise teo paneb toime juriidiline isik, karistatakse teda rahatrahviga kuni 32 000 eurot. Sümbolite eksponeerimisega seotud paragrahv on kavandatud jõustuma järgmisel päeval pärast Riigi Teatajas ilmumist.

Teine lugemine – üks eelnõu:

Valitsuse algatatud energiamajanduse korralduse seaduse muutmise ja sellega seonduvalt teiste seaduste muutmise seaduse eelnõuga (382 SE) võetakse üle Euroopa Liidu taastuvenergia direktiiv, mille eesmärk on suurendada taastuvenergia tootmist ja tarbimist nii kodumajapidamistes kui ka suurtootjate ja -tarbijate tasandil.

Taastuvenergia direktiivi ülevõtmisega tehtavad muudatused saab jagada sisu ja teemakäsitluste järgi kolmeks: riigi taastuvenergia eesmärgid ja nende arvutamise põhimõtted koos päritolutunnistuste temaatikaga; enda jaoks taastuvast energiaallikast toodetud energia tarbimise hoogustamine ja lihtsustamine, mille hulka kuuluvad planeeringud, haldus- ja loamenetlused; biokütuste säästlikkuse kriteeriumid.

30 minutit pärast korralise istungi lõppu – täiskogu täiendav istung

Ukraina parlamendi liikme Olena Šuljaki pöördumine

Esimene lugemine – üks eelnõu:

Riigikogu 84 liikme esitatud Riigikogu avalduse „Venemaa Föderatsiooni sõjakuritegudest ja genotsiidist Ukrainas“ eelnõu (584 AE).

Avalduse eelnõu kohaselt tunnistab Riigikogu Venemaa relvajõudude ning sõjalise ja poliitilise juhtkonna tegevuse Ukraina rahva vastaseks genotsiidiks ning kutsub sama tegema ka teiste riikide parlamente ja rahvusvahelisi organisatsioone. Samuti kutsub Riigikogu eelnõu järgi toetama Venemaa kuritegude uurimist ja süüdlaste vastutusele võtmist ning selleks riikide koostöös rahvusvahelise kohtu loomist.

Samuti kutsub Riigikogu eelnõu kohaselt maailma riike viivitamata karmistama sanktsioone Venemaa vastu, sealhulgas eranditeta peatama energiakandjate kaubanduse Venemaaga, ning suurendama sõjalist ja kriitilise tähtsusega humanitaarabi Ukrainale. Riigikogu avaldab eelnõu järgi austust Ukraina rahvale tema võitluses vabaduse eest, mälestab langenuid ja leinab ohvreid.

Kell 14 – komisjonide istungid

õiguskomisjoni videoistungil – politsei ja piirivalve seaduse ning teiste seaduste muutmise seaduse (eriteenistuste ühtlustamine) eelnõu (508 SE);

väliskomisjoni ja riigikaitsekomisjoni ühisel istungil – julgeolekuolukorra arengutest.

Sündmused

Kell 11 – Eesti-Ukraina parlamendirühm kohtub Ukraina parlamendi delegatsiooniga (J. Tõnissoni nõupidamisruum).

15 minutit pärast täiendava istungi lõppu – Ukraina parlamendi delegatsiooni pressikonverents (Riigikogu konverentsisaal). Pressikonverentsi saab jälgida veebiülekandes.

Kell 16 – Euroopa Nõukogu Parlamentaarse Assamblee (ENPA) Eesti delegatsiooni asendusliige Raivo Tamm osaleb videosilla vahendusel ENPA poliitikaasjade ja demokraatia komitee istungil.

Välislähetus

20.–22. aprill
Riigikogu liige Riho Breivel külastab Forsmarki tuumajaama Rootsis.

Riigikogu pressiteenistus
Merilin Kruuse
tel 631 6592, 510 6179
e-post [email protected]
päringud [email protected]

Tagasiside