Riigikogu
Riigikogu
Jäta navigatsioon vahele

Riigikogu

Kell 10 – täiskogu istung

Esimene lugemine – 2 eelnõu:

Valitsuse algatatud Horvaatia Vabariigi Euroopa Majanduspiirkonnas osalemise lepingu ratifitseerimise seaduse eelnõu (284 SE). Leping kehtestab riigi Euroopa Majanduspiirkonnaga ühinemise tingimused. Euroopa Majanduspiirkond (EMP) ühendab Euroopa Liidu liikmesriigid ja Euroopa Vabakaubanduspiirkonna (EFTA) riigid ühtsete põhireeglite järgi toimivaks siseturuks. Nende reeglitega tagatakse EMPs kaupade, teenuste, kapitali ja isikute vaba liikumine avatud ja konkurentsile rajatud keskkonnas. EFTAsse kuuluvad tänasel päeval Norra, Island, Liechtenstein ja Šveits. Šveits ei kuulu rahvahääletuse negatiivse tulemuse tõttu aga EMPsse ning Šveitsi ja ELi suhteid reguleerivad kahepoolsed lepingud. EMP lepingu alusel on EFTA riikidel võimalik osaleda Euroopa Liidu siseturul, samas säilitades sõltumatuse Euroopa Liidu ühisest põllumajandus- ja kalanduspoliitikast. EMP lepingu järgi kohaldatakse Islandile, Liechtensteinile ja Norrale kogu Euroopa Liidu õigustikku valdkondades, mida EMP lepingus käsitletakse. EMP lepingu osalised on praegu 27 ELi liikmesriiki ning Norra, Island ja Liechtenstein. Horvaatiast sai 1. juulil 2013 Euroopa Liidu 28. liikmesriik. EMP laienemislepingu sõlmimise vajadus tuleneb Horvaatia ühinemislepingust Euroopa Liiduga, mis kirjutati alla 9. detsembril 2012, ja EMP lepingu artiklist 128, mille kohaselt peab iga Euroopa riik, kellest saab Euroopa Liidu liige, taotlema lepinguosaliseks saamist. Eestis tuleb EMP laienemisleping ratifitseerida, kuna sellega muudetakse EMP lepingut, mis koos Eesti ühinemist EMPga käsitleva laienemislepinguga samuti Riigikogus ratifitseeriti.

Keskerakonna fraktsiooni algatatud põhikooli- ja gümnaasiumiseaduse muutmise seaduse eelnõu (245 SE) näeb ette eraldada valdadele ja linnadele igal aastal riigieelarveline toetus, mis kataks haridusele tehtavatele kulutustele lisaks ka tugispetsialistide tööjõukulud. Seletuskirjas märgitakse, et tugispetsialisti teenuse tagamine on jäetud kohalike omavalitsuste ja koolide enda kanda. Kohalikud omavalitsused on väga erineva võimekusega ning väiksemad neist ei saa oma koolidele tihtipeale ühtegi tugispetsialisti majanduslikult lubada. Selline olukord seab haridusliku erivajadusega õpilased ebavõrdsetesse tingimustesse, kus tugispetsialistide kooli palkamine sõltub kohaliku omavalitsuse ja kooli majanduslikest võimalustest.

Kell 14 – komisjonides istungid

keskkonnakomisjonis – Pariisi kokkuleppe ratifitseerimise seaduse eelnõu (310 SE);

rahanduskomisjonis – 2016. aasta riigieelarve seaduse muutmise seaduse eelnõu (296 SE);

riigikaitsekomisjonis – mereseire, kutsutud kaitseministeeriumi, Kaitseväe Ühendatud Õppeasutuste, Mereväe laevastiku, majandus- ja kommunikatsiooniministeeriumi ning Siseministeeriumi esindajad;

väliskomisjonis – kell 13: informatsioon julgeolekuolukorra arengutest, kutsutud Rahvusvahelise Kaitseuuringute Keskuse ja välisministeeriumi esindajad.

Sündmused

Kell 12 – riigikaitsekomisjoni esimees Marko Mihkelson kohtub Rootsi suursaadiku Anders Ljunggreni ja suursaadiku Krister Bringéusega (Rootsi suursaatkond).

Kell 17.30 – Eesti-Hollandi parlamendirühma ja majanduskomisjoni esindajad kohtuvad Hollandi parlamendi alamkoja siseasjade komisjoni delegatsiooniga (Hollandi suursaadiku residents).

Kell 18 – Riigikogu esimees Eiki Nestor kohtub Eesti riigiametnike klubiga (Jõhvi).

Välislähetused

19. – 20. oktoober
Rahanduskomisjoni esimees Remo Holsmer osaleb Nordic Investment Bank kontrollikomitee koosolekul Vilniuses, Leedus.

Riigikogu pressiteenistus
Marie Kukk
631 6456; 58 213 309
[email protected]
Päringud: [email protected]

Tagasiside