Riigikogu
Riigikogu
Jäta navigatsioon vahele

Riigikogu

Kell 12 – täiskogu täiendav istung

Riigikogu kinnitab istungi päevakorra.

Kolmas lugemine – üks eelnõu:

Rahanduskomisjoni algatatud Eesti Panga seaduse muutmise seaduse eelnõuga (97 SE) täpsustatakse Eesti Panga Nõukogu koosseisu moodustamise aluseid ja nõukogu liikmele esitatavaid tingimusi ning volituste kehtivuse aega.

Eelnõu kohaselt kuuluvad nõukogusse Riigikogu fraktsioonide esindajad ja nõukogu esimehe poolt esitatud neli valdkonna asjatundjat. Täpsustatakse, et Eesti Panga Nõukogu liikmetel peavad olema nõukogu töös osalemiseks piisavad teadmised ja kogemused ning nõukogu liiget ei või ametisse nimetada rohkemaks kui kaheks järjestikuseks ametiajaks. Seadusemuudatus tagab õigusselguse Eesti Panga nõukogu liikmete nimetamisel ning välistab tulevikus olukorra, kus nõukogu järgmise koosseisu nimetamine viibiks.

Seaduseelnõu vajab vastuvõtmiseks Riigikogu koosseisu häälteenamust ehk vähemalt 51 poolthäält.

Peaminister Jüri Ratase poliitiline avaldus seoses 2020. aasta lisaeelarve seaduse eelnõuga.

Komisjoni istung

rahanduskomisjonis – kell 14: 2020. aasta lisaeelarve seaduse eelnõu; 2020. aasta lisaeelarve seadusega seonduvate seaduste muutmise seaduse (COVID-19 haigust põhjustava koroonaviiruse levikuga seotud meetmed) eelnõu; Riigikogu otsuse „Stabiliseerimisreservi kasutusele võtmine“ eelnõu (ruum L 333);

väliskomisjoni videoistungil – kell 15: eriolukorra meetmetest Ühendkuningriigis, kutsutud Eesti suursaadik Suurbritannias ja Põhja-Iiri Ühendkuningriigis; Eesti tegevusest ÜRO Julgeolekunõukogu mittealalise liikmena, kutsutud Eesti alaline esindaja Ühinenud Rahvaste Organisatsiooni juures.

Riigikogu pressiteenistus
Liisa Johanna Lukk
tel 6316456, 53310789
e-post [email protected]
päringud [email protected]

Tagasiside