Riigikogu
Riigikogu
Jäta navigatsioon vahele

Riigikogu

Kell 10 – täiskogu istung

Päevakorra järgi menetleb täiskogu nelja seaduseelnõu, mis kõik on jõudnud lõpphääletuseni. Seaduseelnõude menetlemise järel toimub viienda päevakorra punktina olulise tähtsusega riikliku küsimuse “Peretoetuste mõju sündivusele ja laste heaolule” arutelu.
Ettekandjad: Tartu Ülikooli vanemteadur Mare Ainsaar, Tallinna Ülikooli vanemteadur Marge Unt ja Sotsiaaldemokraatliku Erakonna fraktsiooni liige Urve Palo.

1. Kolmandal lugemisel on Riigikogu rahanduskomisjoni algatatud riigieelarve seaduse § 32 muutmise seaduse eelnõu (547 SE), millega antakse rahandusministeeriumile võimalus vajadusel arveldada riigikassa vahendusel Eesti Väärtpaberite Keskregistri pidaja kogumispensionide ja väärtpaberitega seotud makseid. Menetluses olev uue riigieelarve seaduse eelnõu (513 SE) sätestab sellise võimaluse, kuid uue seaduse menetlemine võib võtta aega. Muudatus peab jõustuma enne 1. veebruari 2014. See on tähtaeg, mil väärtpaberite keskregistri pidaja on kohustatud oma arveldamise Eesti Pangast mujale viima.

2. Kolmandal lugemisel on valitsuse algatatud maareformi seaduse ja teiste seaduste muutmise seaduse eelnõu (516 SE), millega viiakse maareformi seadusesse sisse alus maa järelmaksunõuete infosüsteemi asutamiseks. Eelnõu kohaselt asutab regionaalminister hüpoteegipidaja ja riigimaa koormamise valitseja ülesannete tõhusamaks täitmiseks maa järelmaksunõuete infosüsteemi. Eesmärk on vähendada halduskoormust maareformi käigus erastatud maade lepingute täitmise ning järelmaksude laekumise haldamisel. Kliendivaate avamisega luuakse eeldused järelmaksunõuete ennetähtaegseks tasumiseks. Asutatavas infosüsteemis hallatakse erastamise ja riigimaa koormamise lepinguid ja nõudeid.

Maa järelmaksunõuete infosüsteemi sisestavad maavalitsused maareformi käigus erastatud maade eest tasumisel antud järelmaksude, riigimaa kasutusvalduste ja hoonestusõiguste lepingud, kontrollitakse laekunud summade korrektset jaotust võlgnike lõikes ning saadetakse võlgnikele meeldetuletus- ja saldokinnituskirju. Samuti teostatakse maavalitsustes maksetähtajaks tasumata jäänud summade kohta võlamenetlustoiminguid, milleks on  kohtutäituritele ja kohtutele materjalide esitamine.
 

3. Kolmandal lugemisel on valitsuse algatatud tolliseaduse, karistusseadustiku ning kultuuriväärtuste väljaveo, ekspordi ja sisseveo seaduse muutmise seaduse eelnõu (515 SE). Eelnõu olulisemad muudatused on suunatud maksupettuste ja salakaubaveo tõkestamisele, Balti riikide tollikoostöö parandamisele ning rahapesuvastase võitluse meetmete täiendamisele. Rahvusvahelises kaubaveos kasutatavate maanteesõidukite kaalumiseks ning massi tõendavate tunnistuste väljastamiseks luuakse riigisisene regulatsioon. Kultuuriväärtuste väljaveo, ekspordi ja sisseveo seaduse muutmisega muudetakse maksu- ja tolliameti pitsatite kasutamise korda.

Eelnõuga tõstetakse sularaha deklareerimata jätmise eest ette nähtud karistusmäära, et ühtlustada see teistes Euroopa Liidu (EL) riikides kehtestatud sanktsioonidega. Praegu kehtiv trahv on EL-i üks madalamaid, lisaks ei saa raha konfiskeerida.

Edaspidi oleks 10000-32000 euro väärtuses sularaha deklareerimata jätmisel tegu kvalifitseeritav väärteona ja 32000 eurot ületava sularaha deklareerimata jätmisel oleks tegemist kuriteoga. Sularaha deklareerimata jätmisi on varasematel aastatel toime pandud umbes viis korda aastas (2012. aastal 10 korda) ning esitatud sularahadeklaratsioonide arv jääb aastas umbes 1000 juurde.
 

4. Kolmandal lugemisel on Sotsiaaldemokraatliku Erakonna fraktsiooni algatatud õppetoetuste ja õppelaenu seaduse muutmise seaduse eelnõu (478 SE), millega soovitakse täiendada seadust sättega, mille alusel kuuluksid vajaduspõhise õppetoetuse taotlemisel arvestamisele gümnaasiumis õppivad need perekonnaliikmed, kes ei ole alaealised.

Täiskogu istungi lõppemise järel  on Riigikokku oodata jõuluvana.

Sündmused

Kell 15 – Riigikogu aseesimees ja tulevane Balti Assamblee president Laine Randjärv annab Balti Assamblee nimel tänukirja Ida-Euroopa SOS-Kinderdorf Internationali büroo juhile Tom Mikael Malvetile SOS lastekülade loomise ja juhtimise eest Balti riikides (Vene tn. 16).

Riigikogu pressiteenistus

Tagasiside