Riigikogu
Riigikogu
Jäta navigatsioon vahele

Riigikogu

Kell 10 – täiskogu istung

Istungi alguses peab kõne Briti parlamendi alamkoja esimees John Bercow.

Päevakorra järgi toimub Riigikogu täiskogus kahe eelnõu kolmas lugemine ja ühe eelnõu esimene lugemine:

Kolmandal lugemisel on valitsuse algatatud narkootiliste ja psühhotroopsete ainete ning nende lähteainete seaduse muutmise seaduse eelnõu (567 SE), millega luuakse psühhoaktiivsete ainete varajase hoiatuse infosüsteemi andmekogu VAHIS. Andmekogu eesmärk on tugevdada kontrolli turule tulevate või turul olevate narkootiliste ja psühhotroopsete ainete käitlemise üle ning tagada võimalike kuritarvituste korral kiire riigipoolne sekkumine. Uued psühhoaktiivsed ained kujutavad tervisele potentsiaalset ohtu ning varajase hoiatuse infosüsteemi eesmärk on vahetada infot süsteemis osalevate asutuste vahel, jälgida uute taoliste ainete turule tulekut ning teha ettepanekuid uue aine lisamiseks narkootiliste ja psühhotroopsete ainete nimekirja ja muude kontrollimeetmete rakendamiseks. Seoses seadusemuudatusega hakkavad Tervise Arengu Instituudi, Politsei- ja Piirivalveameti, Maksu- ja Tolliameti, Eesti Kohtuekspertiisi Instituudi ja Ravimiameti ametnikud kasutama VAHIS-es olevaid andmeid eesmärgiga tõkestada uute psühhoaktiivsete ainete sattumist turule, uimastivastaseks võitlemiseks ning rahvusvaheliste ja riigisiseste kohustuste täitmiseks vajalike ülevaadete ja analüüside tegemiseks. 

Kolmandal lugemisel on valitsuse algatatud elektrituruseaduse, korrakaitseseaduse muutmise ja rakendamise seaduse ning maagaasiseaduse muutmise seaduse eelnõu (557 SE), mis harmoneerib täpsemalt Euroopa Liidu (EL) elektri siseturu direktiivi. Põhivõrguettevõtjale antakse võimalus moodustada ühisettevõtja teises liikmesriigis sertifitseeritud põhivõrguettevõtjaga, mis laiendab põhivõrguettevõtja tegevusvabadust ning võimaldab ühisettevõtja luua ka sertifitseeritud sõltumatu süsteemihalduri või sertifitseeritud sõltumatu põhivõrguettevõtjaga, kes kuuluvad ühte kontserni tootmise või müügiga tegeleva ettevõtjaga. Sätestatakse, et tootmise ja müügiga tegelev ettevõtja ei tohi omada valitsevat mõju teises liikmesriigis tegutseva põhivõrguettevõtja üle, kui selles teises riigis kohaldatakse põhivõrguettevõtja suhtes omandilise eraldamise nõuet tootmise ja müügiga tegelevast ettevõtjast. Sellega tagatakse tootmise ja müügiga tegeleva ettevõtja kindel eraldatus põhivõrguettevõtjast ning välditakse huvide konflikti ülekandetegevuse ning tootmise ja müügi vahel. Luuakse ka energia hulgimüügituru andmekogu, mille vastutavaks töötlejaks on EL-i vastava määruse kohaselt riiklik reguleeriv asutus, milleks Eestis on konkurentsiamet. 

Esimesel lugemisel on Eesti Keskerakonna fraktsiooni algatatud reklaamiseaduse muutmise seaduse eelnõu (592 SE), mille eesmärgiks on karmistada finantsteenuste reklaami piiranguid lähtudes vastutustundliku laenamise põhimõtte eesmärgist. Seaduse muudatustega keelustatakse finantsteenuste väli-, tele- ja raadioreklaam välistamaks olukorda, kus arvestatav hulk tarbijaid võib sattuda makseraskustesse oma impulsiivsuse, kogenematuse, teadmatuse vms asjaolude tõttu. 

Komisjonides 

riigieelarve kontrolli erikomisjonis – kell 13: Riigikontrolli kontrolliaruande „Järelaudit investeeringute kavandamise kohta valdades ja linnades“ kordusarutelu. Arutelul keskendutakse „Riigi eelarve strateegia 2015–2018“ andmete kogumisele ning perioodi 2014–2020 EL vahendite kasutamise otsustele. Komisjoni istung on avalik, toimub veebiülekanne, mida saab jälgida aadressilt https://www.riigikogu.ee/index.php?id=173840 (ruum L 333). 

Sündmused 

Kell 9 – Riigikogu esimees Eiki Nestor kohtub Briti parlamendi alamkoja esimehe John Bercowga

Kell 12 – Riigikogu väliskomisjon kohtub Afganistani diplomaatidega. 

Kell 13 – Riigikogu aseesimees Laine Randjärv osaleb Eesti Võimlemisliidu juhatuse koosolekul. 

Kell 13 – Riigikogu aseesimees Jüri Ratas kohtub Pirita Majandusgümnaasiumi 9. klassi õpilastega. 

Riigikogu pressiteenistus

Tagasiside