Riigikogu
Riigikogu
Jäta navigatsioon vahele

Riigikogu

Kell 10 – täiskogu istung

Esimene lugemine – 3 eelnõu:

Rahanduskomisjoni esitatud Riigikogu otsuse “Hasartmängumaksu Nõukogu liikmete nimetamine” eelnõu (366 OE) näeb ette arvata nõukogu koosseisust välja Mailis Reps ja Meelis Mälberg ning nimetada nende asemele Märt Sults ja Mart Helme.

Õiguskantsleri esitatud Riigikogu otsuse “Õiguskantsleri asetäitja-nõuniku ametisse nimetamine” eelnõu (377 OE) näeb ette nimetada Heili Sepp õiguskantsleri asetäitja-nõuniku ametisse.

Õiguskantsler märgib eelnõu seletuskirjas, et vastavalt õiguskantsleri seadusele nimetab Riigikogu õiguskantsleri ettepanekul kaks õiguskantsleri asetäitja-nõunikku. „Riigireformi sihtide vaimus ning pidades silmas täiendavate juhtimis- ja vastutustasandite tarbetust, pean õigeks ühitada ühe asetäitja-nõuniku ameti õiguskorra kaitse osakonna juhataja ametiga ning teise kantselei direktori ametiga. Ametkonna praeguses töökorralduses see muudatusi kaasa ei too,“ märgib Ülle Madise.

Õiguskantsleri ülesanded ametkonna juhina jaotuvad kaheks: põhiseaduslikkuse järelevalve (selle raames ja ühe sisendina põhiõiguste ja vabaduste tagamise järelevalve) ja Õiguskantsleri Kantselei kui asutuse juhtimine.

Õiguskantsleri ametkonna põhitööd – põhiseaduslikkuse järelevalvet – juhib ja korraldab õiguskantsler ise. Õiguskorra kaitse osakonna juhataja Heili Sepp täidab lisaks osakonna juhtimise ülesandele ka isikuandmete varjatult kogumise ja töötlemise järelevalve, kohtute haldamise nõukoja töös osalemise ja kohtunike distsiplinaarvastutuse valdkonna juhtimise ülesandeid ja on seega loogiline valik asetäitja-nõuniku kandidaadiks. Juhtivkomisjoniks määrati põhiseaduskomisjon.

Õiguskantsleri esitatud Riigikogu otsuse “Õiguskantsleri asetäitja-nõuniku ametisse nimetamine” eelnõu (378 OE) näeb ette nimetada Olari Koppel õiguskantsleri asetäitja-nõuniku ametisse.

Asutuse juhtimise ülesanded olen sarnaselt eelkäijatega pannud Õiguskantsleri Kantselei direktorile Olari Koppelile, kes peab lisaks tagama õiguskantsleri seisukohtade ja arvamuste arusaadavuse (see on eriti oluline nn ombudsmani valdkonna asjades), vastutama Riigikogule igal aastal esitatava tegevuse ülevaate, meedia- ja välissuhtluse eest ning sidustama õiguskantslerit tema suhetes teiste põhiseaduslike institutsioonidega. Direktori nimetamine üheks kahest õiguskantsleri asetäitja-nõunikuks vastaks õiguskantsleri arvates loogiliselt praegusele mõistlikule ülesannete jaotusele. Juhtivkomisjoniks määrati põhiseaduskomisjon.

Kell 14 – komisjonides istungid

riigikaitsekomisjoni ja väliskomisjoni ühisistung – kell 11: ülevaade arengutest Ameerika Ühendriikide sise- ja välispoliitikas ning Eesti ja Ameerika Ühendriikide kahepoolsetest suhetest, kutsutud Eesti suursaadik Ameerika Ühendriikides Eerik Marmei ja välisministeeriumi esindaja;

õiguskomisjonis – kell 12.45: Eesti Vabariigi ja India Vabariigi kohtulikult karistatud isikute üleandmise kokkuleppe ratifitseerimise seaduse eelnõu (375 SE), kutsutud justiitsministeeriumi ja välisministeeriumi esindajad; Riigikohtu kiri esimese ja teise astme kohtute eelarve kujundamisest, kutsutud Riigikohtu esimees Priit Pikamäe ning justiitsministeeriumi ja rahandusministeeriumi esindajad; kohtumine Tartu Ringkonnakohtu esimehe Kersti Kerstna-Vaksiga.

Sündmused

Kell 11.45 – riigikaitsekomisjoni esimees Hannes Hanso ja liige Johannes Kert on peaesinejad Balti Kaitsekolledži iga-aastasel Venemaa-teemalisel konverentsil ettekandega „Venemaa geostrateegilised ambitsioonid.“

Kell 14.15 – Riigikogu esimees Eiki Nestor kohtub European Diplomatic Programme osalejatega.

Kell 18.15 – riigikaitsekomisjoni esimees Hannes Hanso esineb Tartu Ülikooli rahvusvaheliste suhete ringis loenguga “Väljakutsed rahvusvahelises elus: millised on trendid ning millised võimalikud lahendused?”

Riigikogu aseesimees Enn Eesmaa on ringsõidul Lääne-Virumaal, kus ta külastab Haljala Gümnaasiumi (kell 10.50), kohtub Lääne-Viru maavanema Marko Tormi ja Lääne-Viru Omavalitsuste Liidu tegevdirektori Sven Hõbemägiga Lääne-Viru maavalitsuses (kell 12.30), kohtub Sõmeru vallavanema Peep Vassiljeviga Sõmeru vallamaja (kell 13.45) ning kohtub korvpalliklubi Tarvas peatreeneri Andres Sõbraga (kell 16).

Välislähetused

12. – 20. veebruar
Riigikogu liige Eerik-Niiles Kross osaleb ÜRO Julgeolekunõukogu ja ÜRO Rahvusvahelise Kaubandusõiguse Komisjoni (UNCITRAL) debattidel, töögruppides ning kohtumistel New Yorgis, Ameerika Ühendriikides.

13. – 17. veebruar
Riigikogu liige Anne Sulling osaleb Berliini ja Brandenburgi liidumaa külalisprogrammis INDUSTRIE 4.0/TÖÖSTUS 4.0, mis hõlmab kohtumisi Bundestagi, välisministeeriumi, majandusministeeriumi ja erialaliitude esindajatega.

16. – 17. veebruar
Euroopa Julgeoleku- ja Koostööorganisatsiooni (OSCE) Eesti delegatsiooni juht Mart Nutt ning liige Külliki Kübarsepp osalevad OSCE Parlamentaarse Assamblee raames Põhja-Balti koostöö kohtumisel (NB8) Helsingis.

Riigikogu pressiteenistus
Marie Kukk
631 6456; 58 213 309
[email protected]
Päringud: [email protected]

Tagasiside