Riigikogu
Riigikogu
Jäta navigatsioon vahele

Riigikogu

Kell 10 – täiskogu istung

Kolmas lugemine – 1 eelnõu:

Riigikogu liikmete Jüri Jaansoni, Hanno Pevkuri, Kalle Pallingu, Meelis Mälbergi, Lauri Luige, Andres Ammase, Monika Haukanõmme, Deniss Boroditši, Yoko Alenderi, Laine Randjärve, Heidy Purga, Arto Aasa, Kalle Laaneti, Remo Holsmeri, Aivar Sõerdi ja Valdo Randpere algatatud spordiseaduse muutmise seaduse eelnõuga (426 SE) seotakse olümpiavõitjate riikliku toetuse koefitsient keskmise palgaga. Toetuse suurus hakkab olema Statistikaameti avaldatud eelmise kalendriaasta kolmanda kvartali keskmine brutokuupalk. Toetuse uus suurus ei või seejuures olla väiksem eelmise aasta toetuse suurusest.

Seletuskirjas märgitakse, et alates spordiseaduse vastuvõtmisest on olümpiavõitja toetuse määr püsinud algsega samal tasemel. Toetuse kehtima hakkamisel oli olümpiavõitja riiklik toetus ligikaudu poolteist korda suurem Eesti keskmisest kuupalgast. Tänaseks on toetuse määr langenud Eesti keskmisest kuutöötasust tunduvalt madalamale. Olümpiavõitja riikliku toetuse eesmärgiks on nendele inimestele sotsiaalse lisatagatise loomine, kes on toonud kõrge sportliku saavutusega Eestile tuntust ning ühiskonnale palju positiivseid emotsioone.

Teine lugemine – 1 eelnõu:

Valitsuse algatatud karistusseadustiku muutmise ja sellega seonduvalt teiste seaduste muutmise seaduse (alaealiste õigusrikkujate kohtlemise muutmine) eelnõu (453 SE) loob Eestis alaealiste õigusrikkujate kohtlemiseks uue süsteemi ja vähendab alaealistele määratava aresti pikkust. Alaealiste komisjonide rolli hakkavad täitma menetlejad. Eelnõu eesmärk on vähendada alaealiste korduvaid õigusrikkumisi.

Eelnõu vähendab aresti maksimumkestust alaealise puhul 30. päevalt kümnele. Kriminaalmenetluses luuakse võimalus paigutada vahistatud alaealine vangla asemel kinnisesse lasteasutusse. Aresti asemel soodustab eelnõu teiste, alaealistele sobivamate ja mõjusamate mõjutusvahendite kasutamist.

Järgmise aasta alguses kaovad Eestis alaealiste komisjonid ja nende rolli võtavad üle menetlejad, kellele antakse õigus alaealiste õigusrikkumistele reageerida ja mõjutusvahendeid määrata. See võimaldab tagada igale teole kiirema reageerimise.

Väiksemate rikkumiste puhul saab eelnõu järgi jätta väärteomenetluse alustamata, kui alaealine heastab tekitatud kahju. Samuti saab väärteo puhul kasutada lepitusmenetlust, kus laps võtab vastutuse, vabandab kannatanu ees ja heastab kahju.

Ühtlasi loob eelnõu võimaluse kasutada alaealiste mõjutusvahendeid vajadusel ka 18–21-aastaste puhul, kui isik sarnaneb arengutasemelt pigem alaealise kui täiskasvanuga.

Esimene lugemine – 1 eelnõu:

Eesti Reformierakonna fraktsiooni algatatud põhikooli- ja gümnaasiumiseaduse ja kutseõppeasutuse seaduse muutmise seaduse eelnõu (505 SE) näeb ette luua võimalus rakendada õpilaste suhtes täiendavaid mõjutusmeetmeid, et tagada turvaline ja õppimist soodustav koolikeskkond. Turvalisuse tagamiseks, ohuolukordade ennetamiseks ning vajadusel sekkumiseks näevad muudatused ette võimaluse koolil rakendada täiendavalt kahte mõjutusmeedet. Esiteks, võtta kooli hoiule esemed ja ained, mis on koolis keelatud või millega võib seada ohtu enda või teiste turvalisuse või mis on kohandatud vara rikkumiseks või hävitamiseks. Teiseks viia läbi turvakontroll vaatlemise ja kompimise teel ning õpilase esemete läbivaatus.

Kell 14 – komisjonide istungid

kultuurikomisjonis – erakooliseaduse muutmise seaduse eelnõu (520 SE), kutsutud Haridus- ja Teadusministeeriumi esindajad; põhikooli- ja gümnaasiumiseaduse muutmise ning sellega seonduvalt teiste seaduste muutmise seaduse eelnõu (519 SE), kutsutud Haridus- ja Teadusministeeriumi esindajad;

majanduskomisjonis – 10 minutit pärast Riigikogu istungi lõppu: alkoholiseaduse ja reklaamiseaduse muutmise seaduse eelnõu (381 SE); turismiseaduse, võlaõigusseaduse ja tarbijakaitseseaduse muutmise seaduse eelnõu (492 SE); konkurentsiseaduse muutmise seaduse eelnõu (508 SE);

riigikaitsekomisjonis – kell 13.05: arengutest Ukraina riigikaitse valdkonnas, kutsutud Ukraina kaitseatašee Eestis kolonel Oleksandr Koberskyi;

sotsiaalkomisjonis – kell 13: sotsiaalhoolekande seaduse muutmise ja riikliku matusetoetuse seaduse kehtetuks tunnistamise ning nendega seonduvalt teiste seaduste muutmise seaduse eelnõu (490 SE), kutsutud Sotsiaalministeeriumi esindaja; Eesti Haigekassa seaduse muutmise ja sellega seonduvalt teiste seaduste muutmise seaduse eelnõu (512 SE), kutsutud Sotsiaalministeeriumi esindaja; perehüvitiste seaduse muutmise ja sellega seonduvalt teiste seaduste muutmise seaduse eelnõu (517 SE), kutsutud Sotsiaalministeeriumi esindaja; okupatsioonirežiimide poolt represseeritud isiku seaduse muutmise ja sotsiaalhoolekande seaduse muutmise seaduse eelnõu (518 SE), kutsutud Sotsiaalministeeriumi esindaja; tööturuteenuste ja -toetuste seaduse muutmise seaduse eelnõu (479 SE), kutsutud Sotsiaalministeeriumi esindaja; ravikindlustuse seaduse muutmise ja sellega seonduvalt teiste seaduste muutmise seaduse eelnõu (514 SE), kutsutud Sotsiaalministeeriumi esindaja;

väliskomisjonis – kell 13: ülevaade 20. – 21. oktoobril toimunud Tšehhi parlamendi valimistest, kutsutud Eesti suursaadik Tšehhis Sten Schwede (videokonverents) ja Välisministeeriumi esindaja; ülevaade Euroopa Liidu sanktsioonipoliitikast ja Euroopa Liidu sanktsiooniveebist, kutsutud Välisministeeriumi esindaja;

õiguskomisjonis – kell 13: asjaõigusseaduse rakendamise seaduse ja teiste seaduste muutmise seaduse (tehnovõrgu talumise tasu muutmine) eelnõu (405 SE), kutsutud Justiitsministeeriumi, Eesti Infotehnoloogia ja Telekommunikatsiooni Liidu, ASi Elering, Omanike Keskliidu, Eesti Erametsaliidu, Eesti Jõujaamade ja Kaugkütte Ühingu ning Eesti Gaasiliidu esindaja.

Sündmused

Kell 9 – Riigikogu esimees Eiki Nestor osaleb fraktsioonidevahelise töögrupi Vabariigi Presidendi valimise süsteemi, sh Eesti Vabariigi põhiseaduse muutmiseks, avaistungil (ruum L332).

Kell 10.30 – Riigikogu esimees Eiki Nestor tervitab kodanikuühiskonna tervise ja kodanikuruumi foorumi külalisi (Erinevate Tubade Klubi, Telliskivi 60a).

Kell 14 – Riigikogu esimees Eiki Nestor osaleb president Arnold Rüütli elutööraamatu „Viimane Rüütel“ esitlusel (Rahvusraamatukogu peafuajee, Tõnismägi 2).

Kell 14 – riigikaitsekomisjoni esimees Hannes Hanso kohtub Rumeenia välisministeeriumi poliitika direktori Stefan Tinkaga.

Kell 14.30 – riigikaitsekomisjoni esimees Hannes Hanso peab Saku Gümnaasiumi gümnasistidele riigikaitsealase loengu (ruum L262).

Kell 16 – riigikaitsekomisjoni esimees Hannes Hanso asetab Kaitseväe 99. aastapäevale pühendatud tseremoonial langenute mälestuseks Riigikogu pärja (Kaitseväe kalmistu).

Kell 19 – Riigikogu esimees Eiki Nestor osaleb Eesti kaitseväe 99. aastapäevale pühendatud kontsert-aktusel (Estonia kontserdisaal, Estonia pst 4).

Välislähetused

14. – 17. november
Riigikogu liige Taavi Rõivas osaleb loovate ettevõtjate võistluse „Creative Business Cup Global Finals 2017“ žürii töös Kopenhaagenis Taanis.

16. – 17. november
Balti Assamblee (BA) Eesti delegatsiooni esimees Aadu Must osaleb Läänemeremaade Parlamentaarse Konverentsi Alalise Komitee töös Mariehamnis Soomes.

16. – 17. november
Riigikogu liige Marko Pomerants osaleb Euroopa Nõukogu puhta õhu teemalisel konverentsil „Clean Air Forum“ Pariisis Prantsusmaal.

Riigikogu pressiteenistus
Marie Kukk
631 6456; 58 213 309
[email protected]
Päringud: [email protected]

Tagasiside