Riigikogu
Riigikogu
Jäta navigatsioon vahele

Riigikogu

Kell 10 – täiskogu istung

Teine lugemine – 3 eelnõu:

Põhiseaduskomisjoni esitatud Riigikogu otsuse „Riigieelarve kontrolli erikomisjoni moodustamine“ eelnõu (11 OE) näeb ette moodustada riigieelarve kontrolli erikomisjon, kuhu kuulub igast fraktsioonist üks liige.

Komisjoni eesmärk on tagada koostöös Riigikontrolliga kontroll Vabariigi Valitsuse üle riigieelarve täitmise ning riigi vara ja riigieelarve vahendite säästliku, tõhusa, mõjusa ja õiguspärase kasutamise osas.

Põhiseaduskomisjoni esitatud Riigikogu otsuse „Julgeolekuasutuste järelevalve erikomisjoni moodustamine“ eelnõu (12 OE) näeb ette moodustada Riigikogu julgeolekuasutuste järelevalve erikomisjon, mis teostab järelevalvet täidesaatva riigivõimu asutuste üle julgeolekuasutuste ja jälitusametkondade tegevusega, sealhulgas põhiõiguste tagamisega ja julgeolekuasutuste ning jälitusametkondade töö tõhususega, samuti nende üle teostatava järelevalvega seonduvates küsimustes. Eelnõuga nähakse ette, et erikomisjoni koosseis kujundatakse pariteetsuse printiibist lähtudes nii, et igast fraktsioonist kuulub komisjoni üks liige. Komisjon esitab vähemalt üks kord aastas Riigikogule ülevaate komisjoni tegevusest ja tulemustest.

Põhiseaduskomisjoni esitatud Riigikogu otsuse „Korruptsioonivastase erikomisjoni moodustamine“ eelnõu (13 OE) näeb ette moodustada korruptsioonivastane erikomisjon, kuhu kuulub igast fraktsioonist üks liige.

Komisjon täidab korruptsioonivastase seaduse §-s 9 sätestatud ülesandeid ja kasutab oma ülesannete täitmiseks korruptsioonivastasest seadusest ning Riigikogu kodu- ja töökorra seadusest tulenevaid õigusi.

Finantsinspektsiooni 2018. aasta aastaaruanne, ettekandja Finantsinspektsiooni juhatuse esimees Kilvar Kessler.

Kell 14 – komisjonide istungid

keskkonnakomisjonis – 15 minutit pärast täiskogu istungit: jäätmeseaduse, jäätmeseaduse muutmise seaduse ning jäätmeseaduse ja sellega seonduvalt teiste seaduste muutmise seaduse muutmise seaduse eelnõu;

väliskomisjonis – kell 12.30: kohtumine suursaadikute ja suursaadikukandidaatidega.

Sündmused

Kell 13.40 – Riigikogu esimees Henn Põlluaas, väliskomisjoni esimees Enn Eesmaa ja Eesti-Gruusia parlamendirühma esimees Maria Jufereva-Skuratovski ning rühma liige Kalle Palling osalevad lõunasöögil Gruusia presidendi Salome Zourabichviliga (restoran Mon Repos).

Kell 19 – Riigikogu esimees Henn Põlluaas osaleb Gruusia presidendi Salome Zourabichvili auks korraldatud õhtusöögil (Keila-Joa loss).

Välislähetused

12. – 17. mai
Väliskomisjoni liige Eerik-Niiles Kross osaleb ÜRO Majandus- ja Sotsiaalnõukogu foorumil ning ÜRO julgeolekunõukogu sessioonidel ja kampaaniaüritustel New Yorgis USAs.

15. – 17. mai
Euroopa Nõukogu Parlamentaarse Assamblee (ENPA) Eesti delegatsiooni juht Marianne Mikko osaleb ENPA monitooringukomitee kohtumisel Londonis Suurbritannias.

15. – 18. mai
Balti Assamblee Eesti delegatsiooni aseesimees Johannes Kert osaleb Euroopa merenduspäeval Lissabonis Portugalis.

Riigikogu pressiteenistus
Marie Kukk
tel 631 6456; 58 213 309
e-post [email protected]
päringud [email protected]

Tagasiside