Riigikogu
Jäta navigatsioon vahele

Riigikogu

Kell 10 – täiskogu istung

Olulise tähtsusega riikliku küsimuse „Vabadusele, õiglusele ja õigusele rajatud riik“ arutelu. Ettekande teevad Politsei- ja Piirivalveameti kriminaalosakonna endine kriminaalasjade uurija, Maksu- ja Tolliameti endine erimenetluse jurist Kert Kingo, advokaadibüroo Tibar ja Partnerid vandeadvokaat Urmas Simon, Harju maakohtu kauaaegne kohtunik Leo Kunman ning Eesti Konservatiivse Rahvaerakonna fraktsiooni esimees Martin Helme.

Teine lugemine – 2 eelnõu:

Riigikaitsekomisjoni algatatud relvaseaduse ja riigilõivuseaduse muutmise seaduse eelnõuga (654 SE) viiakse seadus kooskõlla ELi vastava direktiiviga, millega muudetakse nõukogu vastavat direktiivi relvade omandamise ja valduse kontrolli kohta (tulirelvadirektiiv).

Eelnõuga lisatakse seaduse kohaldamisalasse hoiatus-, signaal- ja akustilised relvad, millele seni reegleid kehtestatud ei ole. Kavandatavad seaduse muudatused võimaldavad kooskõlas ELis kehtivate nõuetega käidelda, sh valmistada, parandada jne, ka Eestis selliseid relvi. ELis kehtestatakse 2018. aasta septembrist sellistele relvadele ühtsed tehnilised nõuded. Samuti kehtestatakse tulirelvade ja nende osade markeerimisele ELis ühtsed nõuded. Selleks, et ka Eesti ettevõtjad saaksid relvi valmistada või nõuetekohaselt markeerituna müüa, on oluline seadust vastava regulatsiooniga täiendada.

Eelnõuga täpsustatakse tulirelvade, nende oluliste osade ja laskemoona markeerimise nõudeid. Lisaks riigisisestele nõuetele tuleb turule lastavate tulirelvade, nende oluliste osade ja laskemoona markeerimisel arvestada Euroopa Komisjoni kehtestatud tehniliste nõuetega.

Maaelukomisjoni algatatud tulumaksuseaduse täiendamise seaduse eelnõuga (648 SE) tahetakse vabastada erisoodustusest tööandja kulutused töötaja tööl käimisega seotud ühistranspordi pileti hüvitamisel. Seletuskirjas märgitakse, et muudatus annab võimaluse tagada töölkäijatele soodsamad tingimused. Kaudselt toetaks muudatus ka kommertsliinide jätkamist ja olemasoleva liinivõrgustiku toimimist.

Kell 14 – komisjonide istungid

keskkonnakomisjonis – keskkonnatasude seaduse ja sellega seonduvalt teiste seaduste muutmise seaduse eelnõu (660 SE), kutsutud Eesti Jahimeeste Seltsi, Ida-Virumaa Omavalitsuste Liidu, Rahandusministeeriumi ja Keskkonnaministeeriumi esindajad; jäätmete ja muude ainete kaadamisest põhjustatud merereostuse vältimise konventsiooni 1996. aasta protokolli 2009. ja 2013. aastal tehtud muudatuste ratifitseerimise seaduse eelnõu (711 SE);

kultuurikomisjonis Riigikogu otsus „Ettepanek Vabariigi Valitsusele Eesti alus- ja koolihariduse muutmiseks ühtseks ja eestikeelseks“ (682 OE), kutsutud eelnõu algataja esindaja; muinsuskaitseseadus (684 SE);

rahanduskomisjonis – investeerimisfondide seaduse muutmise ja sellega seonduvalt teiste seaduste muutmise seaduse eelnõu (717 SE), kutsutud huvirühmade esindajad (ruum L241);

sotsiaalkomisjonis – Riigikontrolli aruandest „Erakorraline meditsiin“, kutsutud Riigikontrolli, Sotsiaalministeeriumi, Eesti Haigekassa, Eesti Erakorralise Meditsiini Arstide Seltsi jt huvirühmade esindajad (ruum L333);

õiguskomisjonis – äriseadustiku, mittetulundusühingute seaduse ja riigilõivuseaduse muutmise seaduse (maksekontod) eelnõu (712 SE), kutsutud Justiitsministeeriumi esindaja; abipolitseiniku seaduse muutmise seaduse eelnõu (631 SE), kutsutud eelnõu algatajate ja Siseministeeriumi esindajad.

Sündmus

Kell 18 Riigikogu aseesimees Enn Eesmaa tutvustab Vinnis Riigikogu tööd ja välispoliitilist olukorda.

Välislähetused

13. – 16. november
Riigikogu esimees Eiki Nestor on ametlikul visiidil Iisraelis, visiidil osaleb ka Eesti-Iisraeli parlamendirühma esimees Keit Pentus-Rosimannus.

14. – 19. november
Riigikogu liige Lauri Luik osaleb Rahvusvahelise Koolispordi Föderatsiooni (ISF) täitevkomitee ja kohalike korralduskomiteede 2020 istungitel Sotšis Venemaal.

14. – 21. november
NATO Parlamentaarse Assamblee Eesti delegatsiooni esimees Marko Mihkelson ning liikmed Hannes Hanso ja Oudekki Loone osalevad NATO PA aastaistungil Halifaxis Kanadas.

Riigikogu pressiteenistus
Marie Kukk
631 6456; 58 213 309
marie.kukk@riigikogu.ee
Päringud: press@riigikogu.ee

Tagasiside