Riigikogu
Riigikogu
Jäta navigatsioon vahele

Riigikogu

Kell 10 – täiskogu istung

Olulise tähtsusega riikliku küsimuse „Eesti keel kui riiklik taristu“ arutelu, ettekandjad Eesti Vabaerakonna fraktsiooni liige Krista Aru, Eesti Kirjanike Liidu esimees Tiit Aleksejev, Tartu Ülikooli emakeeleõpetuse professor Martin Ehala ja Tartu Ülikooli rakenduslingvistika osakonna juhataja professor Birute Klaas-Lang.

Esimene lugemine – 1 eelnõu:

Valitsuse algatatud Kaitseliidu seaduse ja tulumaksuseaduse muutmise seaduse eelnõuga (593 SE) viiakse sisse muudatused, mis puudutavad liikmeks astumise lihtsustamist, kaitseliidu liikmete üle arvestuse pidamist, tervisekontrolli, sotsiaalseid tagatisi, esmaabi osutamist kaitseliidus jmt.

Kaitseliidu noorteorganisatsiooni liikmeks astumisel vabastatakse tervisekontrollist lapseealised poisid ja tüdrukud. Samuti ei pea edaspidi kaitseliiduga liitumisel tervisekontrolli kordama inimesed, kellel on kehtiv relvaluba või kellele on tehtud tervisekontroll tegevväelase, politseiametniku, vanglateenistuse ametniku või abipolitseinikuna ja kellel on seetõttu õigus kanda sõjaväe- või tulirelva.

Kaitseliidu liikmete üle hakatakse arvestust pidama andmekogus, mis liidestub X-teega ning saab edaspidi vajalikke andmeid riiklikest registritest, mis parandab kogutavate andmete kvaliteeti. Seni peeti liikmete arvestust kaitseliidu ülema asutatud asutuse andmekogus, mille andmevahetus riiklike registritega oli piiratud ja toimus üksikpäringute kaudu.

Seaduses sätestatakse ka kaitseliidu liikme kohustus teavitada organisatsiooni oma terviseseisundi halvenemisest kui see ei pruugi enam vastata ettenähtud nõuetele. Sätte eesmärk on juhtida kaitseliidu liikmete tähelepanu vajadusele teavitada oma terviseseisundi muutumisest, kui see mõjutab kaitseliidu tegevliikmena kaitseliidu ülesannete täitmises osalemise võimet.

Lisaks nähakse ette, et õigus ravikulude hüvitamisele on ka kaitseliidu liikmel, kes on saanud vigastada teenistuskohustuse täitmisel, kaasatuna kaitseliidu koosseisus päästesündmuse või hädaolukorra lahendamisse, politseitegevusse, riigikaitseobjekti vastase ründe või riigipiiri ebaseadusliku ületamise tõkestamisse. Siiani kaetakse ravikulud vaid kaitseliidu tegevliikmel, kes on saanud vigastada sõjaväelise väljaõppe ajal.

Kell 14 – komisjoni istung

riigikaitsekomisjonis – küberturvalisuse seaduse eelnõu (597 SE), kutsutud ettevõtlus- ja infotehnoloogiaminister Urve Palo, Majandus- ja Kommunikatsiooniministeeriumi ning Riigi Infosüsteemi Ameti esindajad; kaitseväeteenistusalaste süütegude kohtumenetlusest, ajateenistusse asumise ja õppekogunemisele ilmumise kohustuse eiramisest, kutsutud Kaitseministeeriumi esindaja ja emeriitadvokaat Kaido Pihlakas.

Sündmused

Kell 12.30 – riigireformi arengusuundade väljatöötamise probleemkomisjoni korraldatavad mõttetalgud riigireformi väljatöötamise lähtealustest, arutelu juhib probleemkomisjoni esimees Tanel Talve. Arutelulaudu modereerivad Eesti Koostöö Kogu juhataja Teele Pehk, Arenguseire Keskuse uuringute juht Meelis Kitsing, Õiguskantsleri Kantselei õiguskorra kaitse osakonna juhataja Külli Taro ja riigiteaduste ekspert Ott Pärna. Arutelulaudade teemadeks on inimesed ja kogukonnad, valitsemine ja valitsemismudelid (sh uued tehnoloogilised lahendused), poliitikate kujundamine (sh avalikud teenused) ning konkurentsivõimeline riik, lisainfo (Riigikogu konverentsisaal).

Kell 14 – Riigikogu esimees Eiki Nestor kohtub Välisministeeriumi ja Tallinna Ülikooli tutvustusprogrammi raames välisajakirjanikega Ida-Aafrika riikidest.

Välislähetused

9. – 16. märts
Riigikogu liige Marko Mihkelson on Eesti ÜRO Julgeolekunõukogu liikmeks kandideerimise kampaania raames visiidil Omaanis, Araabia Ühendemiraatides ja Bahreinis.

12. – 15. märts
Riigikaitsekomisjoni liige Johannes Kert osaleb 11. Euroopa-Ukraina foorumil Rzeszóws Poolas.

12. – 16. märts
NATO Parlamentaarse Assamblee Eesti delegatsiooni liige Oudekki Loone osaleb NATO PA julgeoleku tsiviilmõõtme komitee väljasõiduistungil Dohas Katari Riigis.

13. – 20. märts
Riigikogu liige Marianne Mikko osaleb Eesti ÜRO Julgeolekunõukogu liikmeks kandideerimise kampaania raames ÜRO Naiste Staatuse Komisjoni kohtumisel New Yorgis Ameerika Ühendriikides.

14. – 15. märts
Riigikogu liige Kalle Palling osaleb ettekandega üritusel Share.Techsummit ’18 Bratislavas Slovakkias.

14. – 19. märts
Riigikogu liige Olga Ivanova osaleb vaatlejana Venemaa presidendivalimistel Moskvas.

15. märts
Euroopa Liidu asjade komisjoni (ELAK) esimees Toomas Vitsut osaleb Euroopa Komisjoni proportsionaalsuse ja subsidiaarsuse rakkerühma kolmandal kohtumisel Brüsselis Belgias.

15. märts
Riigikogu liikmed Henn Põlluaas ja Jaak Madison kohtuvad Soome parlamendiliikmetega Helsingis.

15. – 19. märts
Euroopa Julgeoleku- ja Koostööorganisatsiooni (OSCE) Parlamentaarse Assamblee Eesti delegatsiooni liige Jaanus Marrandi osaleb OSCE PA delegatsiooni koosseisus vaatlejana Venemaa presidendivalimistel.

Riigikogu pressiteenistus
Marie Kukk
631 6456; 58 213 309
[email protected]
Päringud: [email protected]

Tagasiside