Riigikogu
Riigikogu
Jäta navigatsioon vahele

Riigikogu

Kell 10 – täiskogu istung

Teine lugemine – üks eelnõu

Valitsuse algatatud välismaalaste seaduse muutmise seaduse (Euroopa Liidu sinine kaart) eelnõu (349 SE) eesmärk on viia seadus kooskõlla Euroopa Liidu direktiiviga ning soodustada kolmandate riikide kodanike tööle asumist kõrget kvalifikatsiooni nõudvatel töökohtadel.

Liikmesriigid võivad säilitada kõrgelt kvalifitseeritud töötajaid käsitlevad siseriiklikud kavad paralleelselt ELi sinise kaardi süsteemiga. Samas lisavad uued reeglid mitu sätet, millega tagatakse, et ELi sinise kaardi omanikud ja nende pereliikmed ei satuks riiklike lubade omanikest ebasoodsamasse olukorda.

Eelnõuga täpsustatakse muu hulgas kõrgema kutsekvalifikatsiooni mõistet ja haridusnõudeid, millele peab ELi sinise kaardi valdaja haridus vastama. Samuti reguleeritakse kõrgema tasandi kutseoskusi, mida peetakse sinise kaardi taotlemisel samaväärseks kõrghariduskvalifikatsiooni kinnitavate teadmiste, oskuste ja pädevusega.

Eelnõu järgi peab sinise kaardi taotlemiseks olema tööleping sõlmitud senise ühe aasta asemel vähemalt kuueks kuuks. Direktiiviga viiakse kooskõlla ka sinise kaardi valdajale lubatud töötuks olemise aeg. Praegu võib sinise kaardi valdaja selle kehtivusajal olla töötu ühel korral kuni kolm kuud, edaspidi võib ta sinise kaardi kehtivusajal olla töötu kokku kuni kolm kuud, kui tal on sinine kaart olnud alla kahe aasta, või kokku kuni kuus kuud, kui tal on sinine kaart olnud vähemalt kaks aastat. Samuti täpsustatakse eelnõuga ELi sinise kaardi omanike liikuvustingimusi ja muudetakse soodsamaks pere taasühinemine.

Juhtivkomisjon toetas teise lugemise eel muudatust, mis tuleneb Euroopa Liidu sinise kaardi direktiivist ja käsitleb sinise kaardi omaniku tööandja vahetust. Kui kaardi valdaja on töötanud liikmesriigis alla aasta ja vahetab tööandjat, siis on riigil õigus kontrollida tööturu olukorda ehk kas seda töökohta on võimalik täita liikmesriigi või EL kodanikega. Pärast aasta möödumist võib liikmesriik nõuda vaid tööandja vahetamisest teavitamist, tööturu olukorra kontrolli teha ei või. Varasema direktiivi järgi võis kontrolli teha kaks aastat.

Esimene lugemine – kaks eelnõu

Eesti Konservatiivse Rahvaerakonna fraktsiooni algatatud Riigikogu valimise seaduse, kohaliku omavalitsuse volikogu valimise seaduse ja Euroopa Parlamendi valimise seaduse muutmise seaduse eelnõuga (292 SE) soovitakse tunnistada kehtetuks e-hääletamise võimalus Riigikogu, kohalike omavalitsuste ja Euroopa Parlamendi valimistel ning seeläbi kaotada Eestis e-valimised.

Eesti Konservatiivse Rahvaerakonna fraktsiooni esitatud Riigikogu otsuse „Rahvastikukriisi lahendamise probleemkomisjoni moodustamine“ eelnõu (324 OE) näeb ette moodustada rahvastikukriisi lahendamise probleemkomisjon, mille koosseisu kuulub igast fraktsioonist üks liige. Komisjoni ülesanne oleks kujundada Eesti rahvastikupoliitikat, et tagada eesti rahvuse, keele ja kultuuri säilimine läbi aegade.

Sündmused

Kell 13 – riigikaitsekomisjoni aseesimees Leo Kunnas ja liige Meelis Kiili ning Eesti-Soome parlamendirühma liikmed kohtuvad Soome ajakirjanikega.

Kell 13.30 – Eesti-Tšehhi parlamendirühma liikmed kohtuvad Tšehhi Esindajatekoja mandaadi- ja immuniteedikomisjoni liikmetega (J. Tõnissoni nõupidamisruum).

Välislähetused

3.–14. märts
Riigikogu Eesti-Taiwani toetusrühma esimees Kristo Enn Vaga on visiidil Taipeis Taiwanis.

10.–15. märts
Riigikogu liige Eerik-Niiles Kross kuulab ÜRO julgeolekunõukogu istungit ja kohtub ÜRO esindajatega New Yorgis ja Washingtonis Ameerika Ühendriikides.

12.–15. märts
Euroopa Liidu asjade komisjoni esimees Liisa Pakosta (13.–15. märts) ning riigikaitsekomisjoni esimees Kalev Stoicescu osalevad kaitse- ja strateegiafoorumil Pariisis Prantsusmaal.

Riigikogu pressiteenistus
Merilin Kruuse
631 6592, 510 6179
[email protected]
päringud: [email protected]

Tagasiside