Riigikogu
Riigikogu
Jäta navigatsioon vahele

Riigikogu

Kell 10 – täiskogu istung

Päevakorras on kahe eelnõu lõpphääletus.

1. Kolmandal lugemisel on valitsuse algatatud ühisveevärgi ja -kanalisatsiooni seaduse muutmise seaduse eelnõu (569 SE). Eelnõu reguleerib kinnistute veega varustamise ning reovee ärajuhtimise ja puhastamise korraldamist ühisveevärgi ning ühiskanalisatsiooni kaudu. Samuti sätestab riigi, kohaliku omavalitsuse, vee-ettevõtja ja vee-ettevõtja kliendi asjaomased õigused ning kohustused. Kui veeseadus reguleerib vee kui loodusvara kasutamist ja kaitset, siis ühisveevärgi- ja  kanalisatsiooni seadus reguleerib peamiselt suhteid, mis tekivad kohaliku omavalitsuse, vee-ettevõtja ja kliendi vahel siis, kui vett ei käsitleta mitte enam loodusvarana, vaid kaubana. Seadus mõjutab otseselt kõiki vee-ettevõtjaid, kohalikke omavalitsusi, kelle territooriumil on ühisveevärgi ja -kanalisatsiooni rajatised, ning riigi tasandil konkurentsiametit.

2. Esimesel lugemisel on Riigikohtu esimehe 17. veebruaril esitatud  Riigikogu otsuse “Riigikohtu liikme Lea Laarmaa kohtunikuametist vabastamine” eelnõu (595 OE). Riigikohtu esimees tegi ettepaneku riigikohtunik Lea Laarmaa ametist vabastamiseks alates 10. juulist 2014 tema enda avalduse alusel seoses kohtuniku vanaduspensionile jäämisega.
 

Kell 14 – komisjonides istungid

majanduskomisjonis – maagaasiseaduse muutmise seaduse eelnõu (556 SE); majandustegevuse seadustiku üldosa seaduse muutmise seaduse eelnõu (573 SE); liikluskindlustuse seaduse eelnõu (423 SE); reklaamiseaduse § 22 muutmise seaduse eelnõu (584 SE);

väliskomisjonis 13.-14. märtsil on väliskomisjon väljasõidul Narvas ja Kagu-Eestis. 13. märtsil külastab Balti elektrijaamas hüdrorajatist Narva jõel (kell 11), kohtub Narva Kolledžis Narva elanikega (kell 13) ja seto organisatsiooni esindajatega Värskas (kell 18). 14. märtsil kohtub Värska sanatooriumi juhtkonnaga (kell 9) ning külastab Lüübnitsa küla Mikitamäe vallas, Saatse-Krupp piiripunkti, Meremäe-Muraškino ja Obinitsa Seto seltsimaja.

riigieelarve kontrolli erikomisjonis – kell 8.30: Riigikontrolli uue kontrolliaruande tutvustus, kutsutud Riigikontrolli esindajad (ruum L263).


Sündmused

Kell 10 – Riigikogu aseesimees Laine Randjärv osaleb Tööandjate Keskliidu aastakonverentsil “Tuulelohe lend 2014” (Swissotel).

Kell 13 – Riigikogu aseesimees Jüri Ratas kohtub Õismäe Gümnaasiumi 9. klassi õpilastega, Mustamäe Sotsiaalkeskuse inimestega (kell 14) ja Kristiine Gümnaasiumi 9. klassi õpilastega (kell 16).


Välislähetused

13. – 14. märts
Riigikogu esimees Ene Ergma osaleb Euroopa Liidu spiikrite konverentsil “Mida Euroopa esindab. Majanduskasv, töökohad ja õigused: kas Euroopa Liit tuleb sellega toime?” Roomas.

13. – 14. märts
Riigikogu liikmed Aivar Kokk ja Andre Sepp osalevad Balti Assamblee haridus-, teadus- ja kultuurikomisjoni istungil.

13. – 15. märts
Majanduskomisjoni esimees Kaja Kallas osaleb Euroopa Demokraatide ja Liberaalide Liidu fraktsiooni ALDE (Alliance of Liberals and Democrats for Europe Party) seminaril Brüsselis.

Tagasiside