Riigikogu
Riigikogu
Jäta navigatsioon vahele

Riigikogu

Kell 10 – täiskogu istung

Esimene lugemine – 2 eelnõu:

Eesti Reformierakonna fraktsiooni algatatud kodakondsuse seaduse muutmise seaduse eelnõu (709 SE) näeb ette võimaldada mitmikkodakondsust Eesti kodanikele, kes on omandanud Eesti kodakondsuse sünniga. Eelnõuga nähakse ette ka Eesti kodakondsuse taastamise võimalus isikutele, kes omandasid Eesti kodakondsuse enne 1992. aasta 26. veebruari, kuid keda sunniti sellest loobuma või loeti Eesti kodakondsuse kaotanuks või sellest loobunuks. Eelnõuga täiendatakse kehtivat seadust kodakondsuse äravõtmise uute alustega. Uute kodakondsuse äravõtmise alustena tuuakse seadusesse karistusseadustikus sätestatud riigireetmise ja terrorikuriteo sooritamise eest süüdimõistva kohtuotsuse jõustumine.

Eesti Vabaerakonna fraktsiooni algatatud koolieelse lasteasutuse seaduse muutmise seaduse eelnõu (731 SE) näeb ette tagada kodulähedane tasuta lasteaiakoht kõigile lastele üle Eesti.

Kell 14 – komisjonide istungid

kultuurikomisjonis – muinsuskaitseseaduse eelnõu (684 SE);

väliskomisjonis – Ühendkuningriigi Euroopa Liidust lahkumise leppe ja tulevikusuhte deklaratsiooni arutelust Briti parlamendi alamkojas, kutsutud Eesti suursaadik Suurbritannias ja Põhja-Iiri Ühendkuningriigis Tiina Intelmann (videokonverents); arvamuse andmine ELAKile: Eesti seisukohad Euroopa Parlamendi ja nõukogu määruse, millega luuakse naabruspoliitika, arengu- ja rahvusvahelise koostöö rahastamisvahend, eelnõu kohta, kutsutud Välisministeeriumi esindaja.

Sündmus

Kell 12 – väliskomisjoni esimees Marko Mihkelson osaleb Eesti Diplomaatide Kooli ja Ameerika Ühendriikide Eesti saatkonna korraldataval arutelul transatlantilistest suhetest (Eesti Rahvusraamatukogu).

Välislähetused

13. – 14. detsember
Euroopa Nõukogu Parlamentaarse Assamblee Eesti delegatsiooni esimees Marianne Mikko osaleb ENPA büroo kohtumisel Pariisis Prantsusmaal.

Riigikogu pressiteenistus
Marie Kukk
631 6456; 58 213 309
[email protected]
Päringud: [email protected]

Tagasiside