Riigikogu
Riigikogu
Jäta navigatsioon vahele

Riigikogu

Kell 10 – täiskogu istung

Ukraina parlamendi aseesimehe Olena Kondratjuki pöördumine

Teine lugemine – üks eelnõu

Sotsiaaldemokraatliku Erakonna fraktsiooni, Raimond Kaljulaidi, valitsuse ja Eesti Konservatiivse Rahvaerakonna fraktsiooni algatatud eelnõude ühendamisel tekkinud karistusseadustiku, perekonnaseaduse ja tsiviilkohtumenetluse seadustiku muutmise seaduse (seksuaalse enesemääramise ja abiellumise eapiiri muutmine) eelnõu (601 SE) kohaselt tõstetakse seksuaalse enesemääramise vanusepiir praeguselt 14 aastalt 16 aastale. Muudatuse peamine eesmärk on kaitsta alaealisi täiskasvanute seksuaalse väärkohtlemise eest.

Eelnõu järgi pole täisealisel lubatud vahekorda astuda noorema kui 16-aastasega. Rikkumise eest näeb eelnõu ette kuni viieaastase vangistuse. Alla 14-aastase lapsega vahekorda astumise eest saab eelnõu järgi karistada kuni kaheksa-aastase vangistusega. Eelnõus on ka erand lähedase vanusega noorte jaoks: erandi kohaselt on lubatud noorte omavahelised konsensuslikud seksuaalsuhted, kui täisealise ja 14–16-aastase inimese vanusevahe ei ole suurem kui viis aastat.

Samuti soovitakse eelnõuga tõsta sanktsioonimäärasid alaealiselt seksi ostmise eest. Kui täisealine astub alla 18-aastasega rahalise tasu või mis tahes muu hüve eest suguühtesse või paneb toime muu sugulise iseloomuga teo, näeb eelnõu ette kuni viieaastase ning alla 14-aastase kannatanu puhul kuni kaheksa-aastase vangistuse.

Lisaks tunnistatakse eelnõuga kehtetuks alaealiste erandlik abiellumisiga. Kehtiva perekonnaseaduse järgi saab vähemalt 15-aastane abielluda, kui kohus on laiendanud alaealise teovõimet abielu sõlmimiseks. Edaspidi saavad abielluda vaid täisealised inimesed.

Esimene lugemine – üks eelnõu

Sotsiaaldemokraatliku Erakonna fraktsiooni esitatud Riigikogu otsuse „Ettepaneku tegemine Vabariigi Valitsusele“ eelnõuga (555 OE) tehakse ettepanek eraldada kohalikele omavalitsustele lisaraha, et toetada Ukrainast Eestisse saabunud laste ja noorte haridustee jätkamist. Lisavahendid oleksid eelnõu kohaselt mõeldud eesti keele õppe kättesaadavuse parandamiseks, huvihariduse ja huvitegevuse täiendavaks toetamiseks ning õpetajate ja tugispetsialiste palgafondi suurendamiseks. Eelnõu arutatakse ühel lugemisel.

Kell 14 – komisjonide istungid

kultuurikomisjoni videoistungil – Eesti Rahvusraamatukogu seaduse ja autoriõiguse seaduse muutmise seaduse eelnõu (559 SE); alushariduse ja lapsehoiu seaduse eelnõu (579 SE) ning keeleseaduse muutmise seaduse eelnõu (578 SE), kutsutud Haridus- ja Teadusministeeriumi esindajad;

rahanduskomisjoni videoistungil – alkoholi-, tubaka-, kütuse- ja elektriaktsiisi seaduse muutmise seaduse eelnõu (606 SE); käibemaksuseaduse muutmise seaduse eelnõu (607 SE); riigi 2022. aasta lisaeelarve eelnõu (608 SE);

riigikaitsekomisjonis – julgeolekuolukorra arengud, kutsutud Kaitseministeeriumi valitsemisala esindajad;

sotsiaalkomisjoni videoistungil – perehüvitiste seaduse, sotsiaalhoolekande seaduse ja tervishoiuteenuste korraldamise seaduse muutmise seaduse eelnõu (605 SE), kutsutud Sotsiaalministeeriumi esindaja; tervishoiuteenuste korraldamise seaduse ja teiste seaduste muutmise seaduse eelnõu (533 SE); ravimiseaduse ja veterinaarseaduse muutmise seaduse eelnõu (544 SE);

väliskomisjonis – kell 13.30: kohtumine suursaadikute ning suursaadikukandidaatidega, kutsutud ka Välisministeeriumi kantsler Jonatan Vseviov.

Sündmused

Kell 9.30 – Riigikogu konverentsisaalis toimub NATO Parlamentaarse Assamblee kaitse- ja julgeolekukomitee istung, kus arutatakse Ukrainas kestva sõja, kaitseinvesteeringute ja piirkondliku koostöö ning kübervõimekuse ja -prioriteetide üle. Arutelul osaleb ka väliskomisjoni esimees Marko Mihkelson. Reedel külastab komitee NATO küberkaitsekoostöö keskust ja kohtub Eesti Kaitsetööstuse Liidu esindajatega.

Kell 10.15 – Riigikogu esimees Jüri Ratas kohtub Ukraina parlamendi aseesimehe Olena Kondratjukiga.

Kell 11.30 – Riigikogu esimees Jüri Ratas võtab vastu kollektiivse pöördumise „Suuname Ukraina lapsed õppima eestikeelsesse kooli“.

Kell 12 – Riigikogu väliskomisjoni esimees Marko Mihkelson kohtub Soome suursaadiku Timo Kantolaga.

Kell 12.15 – Riigikogu Eesti-Ukraina parlamendirühma liikmed kohtuvad Ukraina parlamendi aseesimehe Olena Kondratjukiga.

Lähetused

12.–13. mai
Balti Assamblee delegatsiooni liikmed Signe Kivi, Hele Everaus ja Kalvi Kõva osalevad Balti Assamblee ja Balti Ministrite Nõukogu hariduse, teaduse ja innovatsiooni teemalisel konverentsil Riias Lätis.

12.–13. mai
Riigikogu väliskomisjoni esimees Marko Mihkelson osaleb Vilniuses Leedus toimuval Kesk-Euroopa Foorumi konverentsil.

12.–14. mai
Riigikogu Euroopa Nõukogu Parlamentaarse Assamblee (ENPA) delegatsiooni liige Urmas Reitelmann osaleb ENPA migratsiooni-, pagulaste- ja ümberasustatud isikute komitee istungil Pariisis Prantsusmaal.

Riigikogu pressiteenistus
Karin Kangro
tel 631 6356, 520 0323
e-post [email protected]
päringud [email protected]

Tagasiside