Riigikogu
Riigikogu
Jäta navigatsioon vahele

Riigikogu

Kell 10 – Riigikogu kaugosalusega istung

Kolmas lugemine – üks eelnõu:

Valitsuse algatatud toiduseaduse muutmise seaduse eelnõu (228 SE) on tingitud vajadusest vähendada toidu käitlejate halduskoormust, kasutada võimalust kehtestada ettevõtte hoonete ja ruumide kohta paindlikumad nõuded ning võimaldada loomse toidu turustamist teatamiskohustuse alusel.

Eelnõu eesmärk on muuta väikeettevõtetele kehtivad loomse toidu käitlemise hügieeninõuded paindlikumaks, et vähendada bürokraatiat ja soodustada ettevõtluse arengut. Eelnõu järgi asendatakse tegevusloakohustus teatamiskohustusega, mis tähendab, et edaspidi ei pea tegevusluba taotlema ettevõtted, kellelt Euroopa Liidu hügieenimäärused tegevusluba ei nõua, vaid piisab, kui nad annavad oma tegevusest teada esitades majandustegevusteate.

Eelnõu järgi muutub toidu käitlemisega alustamine lihtsamaks, kuid kehtima jäävad kõik toiduohutusega seotud nõuded. Turule viidav toit peab olema inimese tervisele ohutu. Käitleja vastutab käideldava toidu ning käitlemise nõuetekohasuse eest ja on kohustatud kasutama kõiki võimalusi selle tagamiseks. Endiselt peavad enne tegevuse alustamist ja majandustegevusteate esitamist olema täidetud nõuded nii ruumide, töötajate kui ka dokumentide kohta, sealhulgas peab olemas olema enesekontrolliplaan.

Kell 14 – komisjonide istungid

väliskomisjoni videoistungil – Parlamentidevahelise Liidu (IPU) Eesti delegatsiooni tegevusest, kutsutud IPU Eesti delegatsiooni juht Aivar Kokk; välispoliitika arutelust olulise tähtsusega riikliku küsimusena Riigikogu täiskogul 16. veebruaril; Eesti tegevusest ÜRO Julgeolekunõukogu valitud liikmena, kutsutud Eesti alaline esindaja Ühinenud Rahvaste Organisatsiooni juures, suursaadik Sven Jürgenson;

korruptsioonivastases erikomisjonis – kell 16: komisjoni esimehe ja aseesimehe valimised (ruum L332);

riigieelarve kontrolli erikomisjonis – kell 16: komisjoni esimehe ja aseesimehe valimised.

Sündmus

Kell 11  Eesti-Aafrika parlamendirühma esimees Oudekki Loone videokohtumine Rwanda Kigali Välissuhete Nõukogu juhi Yannick Tonaga.

Kell 12 – väliskomisjoni esimees Marko Mihkelson kohtub Saksamaa Liitvabariigi suursaadiku Christiane Hohmanniga.

Riigikogu pressiteenistus
Liisa Johanna Lukk
tel 6316456, 53310789
e-post [email protected]
päringud [email protected]

Tagasiside