Riigikogu
Riigikogu
Jäta navigatsioon vahele

Riigikogu

Kell 10 – täiskogu istung

Esimene lugemine – 2 eelnõu:

Valitsuse algatatud Eesti Vabariigi valitsuse ja Ameerika Ühendriikide valitsuse kaitsekoostöö kokkuleppe ratifitseerimise seaduse eelnõu (430 SE).

Seletuskirjas märgitakse, et 2014. aasta kevadel käivitas USA seoses Venemaa agressiooniga Ukrainas operatsiooni Atlantic Resolve, millega suurendati oluliselt USA sõjalist kohalolu kõikides NATO idapoolsetes liikmesriikides, sealhulgas Eestis.

Tunamullu sõlmiti Eesti ja USA vaheline Kaitseväe valduses olevate alade ja ehitiste kasutamise kokkulepe, mis asendatakse nüüd uue ja üksikasjalikumaga. Uues kokkuleppes reguleeritakse USA relvajõudude, nende liikmete ülalpeetavate ja lepinglaste staatust, maksuvabastusi, vara sisse- ja väljavedu, keskkonnakaitset, tolliprotseduure, kriminaaljurisdiktsiooni jagamist Eesti ja USA vahel jpm. Tõhus õiguslik alus loob parimad eeldused USA vägede kohaolekule Eestis. Nii kohaloleku üle otsustajatel kui ka relvajõududel endil on kindlam ja lihtsam saata oma üksusi riiki, kus on toimiv kord praktiliste küsimuste lahendamiseks. Kokkuleppele kirjutasid alla kaitseminister ja USA suursaadik 17. jaanuaril 2017 Tallinnas.

Pärast allakirjutamist on vaja kokkulepe Riigikogus ratifitseerida, sest selle rakendamiseks on vaja muuta käibemaksuseadust ja riigikaitseseadust.

Kokkulepe jõustub hilisema sellise noodi kuupäeval, millega pooled on saatnud teineteisele teate kokkuleppe jõustumiseks vajaliku riigisisese menetluse lõpetamise kohta. Eestis tähendab menetluse lõpetamine ratifitseerimist.

Valitsuse algatatud käibemaksuseaduse ja riigikaitseseaduse muutmise seaduse (Eesti Vabariigi valitsuse ja Ameerika Ühendriikide valitsuse kaitsekoostöö kokkuleppe rakendamine) eelnõu (431 SE).

Eelnõu muudab käibemaksuseadust ja riigikaitseseadust. Käibemaksuseaduse muudatusega täiendatakse loetelu isikutest, kellele kohaldatakse maksuvabastust isiklikuks otstarbeks vajaliku kauba importimisel ja käibemaksu tagastamist kauba või teenuse saamisel Eestis, kui see on ettenähtud rahvusvahelises lepingus. Loetellu lisatakse välisriigi relvajõudude lepingupartneri töötaja, kellele kohaldub vastavalt Eesti Vabariigi ja Ameerika ühendriikide valitsuse kaitsekoostöö kokkuleppele maksuvabastus isiklikuks otstarbeks vajalike asjade importimisel.

Riigikaitseseaduse muudatuse kohaselt on võimalik välisriigi relvajõududele teenust osutatava lepingupartneri töötajale anda Eestisse saabumise luba samadel alusel kui välisriigi relvajõududega seotud isikule.

Eelnõu toetab Põhja-Atlandi Lepingu Organisatsiooni raames tehtavat kaitsekoostööd ning soodustab kollektiivse enesekaitse põhimõtte raames Eestisse liitlasriikide relvajõudude saabumist ja siin pikaajalist viibimist. Muudatused on kavandatud jõustuma 1. juulil 2017.

Kell 14 – komisjonides istungid

majanduskomisjonis – 15 minutit pärast Riigikogu täiskogu istungi lõppu: tolliseaduse eelnõu (374 SE); ühistranspordiseaduse muutmise seaduse eelnõu (188 SE); välisministeeriumi, justiitsministeeriumi ja keskkonnaministeeriumi ülevaated Eesti ELi Nõukogu eesistumise teemalehtedest majanduse valdkonnas;

väliskomisjonis – kell 13.30: Eesti seisukohad ELi välisasjade nõukogu 15. mail toimuval istungil, kutsutud välisminister Sven Mikser;

õiguskomisjonis – kell 11: karistusseadustiku ja välismaalaste seaduse muutmise seaduse eelnõu (385 SE), kutsutud justiitsministeeriumi, siseministeeriumi, sotsiaalministeeriumi ja piirvalveameti esindajad; karistusseadustiku muutmise ja sellega seonduvalt teiste seaduste muutmise seaduse (suhtumise karmistamine sõiduki joobes juhtimisse) eelnõu (328 SE), kutsutud justiitsministeeriumi ja siseministeeriumi esindajad.

Sündmused

Kell 9  Euroopa Liidu asjade komisjoni esimees Toomas Vitsut, komisjoni liige Marianne Mikko ja sotsiaalkomisjoni esimees Helmen Kütt kohtuvad Euroopa Soolise Võrdõiguslikkuse Instituudi direktori Virginija Langbakkiga (ruum L241).

Kell 13.30 – Riigikaitsekomisjoni esimees Hannes Hanso kohtub Hispaania suursaadikuga Eestis Teresa Orjales Vidaliga.

Kell 17 – Riigikogu aseesimees Enn Eesmaa avab Romade holokaustist kõneleva näituse (Okupatsioonide muuseum).

Välislähetused

9. – 11. mai
Kultuurikomisjoni liige Heidy Purga osaleb Veneetsia Biennaali avamisel Veneetsias, Itaalias.

10. – 12. mai
Väliskomisjoni esimees Marko Mihkelson osaleb NATO Parlamentaarse Assamblee kaitse- ja julgeolekukomitee visiidil Kirkenes, Norras.

10. – 21. mai
Riigikogu liige Anne Sulling tutvub ettevõtete ja teadusasutuste koostöö ning tootearendustega Maailmapangas, Rahvusvahelises Valuutafondis (IMF), Stanfordi Ülikoolis, California Ülikoolis Berkeleys ning innovatsioonikeskustes Plug and Play Tech Center Washingtonis, San Fransiscos ja Silicon Valleys Ameerika Ühendriikides.

11. – 12. mai
Riigikogu liikmed Uno Kaskpeit ja Tiit Terik osalevad Balti Assamblee õiguskomisjoni ümarlaua üritusel Vilniuses, Leedus.

11. – 13. mai
Vahemere Liidu Parlamentaarse Assamblee (VLPA) Eesti delegatsiooni liikmed Marko Šorin ja Henn Põlluaas osalevad VLPA plenaaristungil ja seotud üritustel Roomas, Itaalias.

Riigikogu pressiteenistus
Marie Kukk
631 6456; 58 213 309
[email protected]
Päringud: [email protected]

Tagasiside