Riigikogu
Riigikogu
Jäta navigatsioon vahele

Riigikogu

Kell 10 – täiskogu istung

Teine lugemine – 1 eelnõu:

Õiguskomisjoni algatatud korrakaitseseaduse muutmise seaduse eelnõuga (267 SE) täiendatakse korrakaitseseaduse § 38 erisättega, millega reguleeritakse isikutele õiguste selgitamiskohustust politsei või muu korrakaitseorgani poolt joobes sõidukijuhtide tuvastamiseks läbiviidava nn „kõik puhuvad“ operatsiooni korral. Tegemist on olukorraga, kus seaduse § 25 alusel toimub korrakaitseorgani poolt valitud ajal ja kohas sõidukijuhtide valikuta kinnipidamine ning allutamine alkoholijoobe tuvastamist võimaldavale kontrollimisele. Muudatus kujutab endast erinormi üldise selgitamiskohustuse suhtes ja seab selliste eelmainitud operatsioonide korral selgitamiskohustuse sõltuvusse kontrollitava isiku tahteavaldusest.

Kell 14 – komisjonides istungid

rahanduskomisjonis – kell 12: 2017. aasta riigieelarve seaduse eelnõu (303 SE), kutsutud maaeluministeeriumi kantsler Illar Lemetti; 2017. aasta riigieelarve seaduse eelnõu (303 SE), kutsutud keskkonnaminister Marko Pomerants; võlaõigusseaduse muutmise ja sellega seonduvalt teiste seaduste muutmise seaduse eelnõu; 2017. aasta riigieelarve seaduse eelnõu (303 SE);

riigikaitsekomisjonis – kell 12.15: elanikkonna kaitse, kutsutud Riigikantselei esindaja;

väliskomisjonis – kell 13: Eesti 2017. aasta riigieelarve välisministeeriumi haldusala prioriteedid ja ülevaade 2016. aasta riigieelarve täitmisest, kutsutud välisminister Jürgen Ligi; Eesti seisukohad 14. novembril toimuval ELi välisasjade nõukogu istungil, kutsutud välisminister Jürgen Ligi; ELi otsuse ja liikmesriikide valitsuste esindajate otsuse eelnõu, millega antakse Euroopa Komisjonile ning ELi välis- ja julgeolekupoliitika kõrgele esindajale luba alustada ja pidada läbirääkimisi Aserbaidžaaniga sõlmitava laiaulatusliku lepingu üle, kutsutud välisminister Jürgen Ligi.

Sündmused

Kell 10.30 – riigikaitsekomisjoni esimees Marko Mihkelson kohtub Itaalia suursaadiku Marco Clementega.

Kell 11 – riigikaitsekomisjoni esimees Marko Mihkelson kohtub USA suursaadiku James D. Melville Jr.-iga.

Kell 12.15 – Riigikogu esimees Eiki Nestor tervitab Vanalinna Hariduskolleegiumi, Kohila Mõisakooli ja Püha Miikaeli Kooli mardisante.

Kell 14 – 17.30 – Põhjamaade Ministrite Nõukogu ja Balti Assamblee inimkaubanduse vastu võitlemise konverents (konverentsisaal).

Kell 18 – Riigikogu esimees Eiki Nestor osaleb Eesti Kaubandus- ja Tööstuskoja 91. aastapäeva vastuvõtul (Eesti Ajaloomuuseumi Suurgildi hoone).

Välislähetused

4. – 11. november
Riigikogu liige Külliki Kübarsepp osaleb Euroopa Julgeoleku- ja Koostööorganisatsiooni (OSCE) Parlamentaarse Assamblee delegatsiooni liikmena Ameerika Ühendriikide presidendi valimiste vaatlemisel.

6. – 12. november
Riigikogu liige Monika Haukanõmm osaleb 16. Aasia-Euroopa (ASEM) inimõiguste teemalisel seminaril “Persons with disabilities and human rights“ Pekingis, Hiinas.

9. november
Keskkonnakomisjoni esimees Rainer Vakra osaleb Stockholmi Ülikooli Baltimere keskuse kutsel 7. Baltimere regionaalse strateegia foorumi paneeldiskussioonis Stockholmis.

Riigikogu pressiteenistus
Marie Kukk
631 6456; 58 213 309
[email protected]
Päringud: [email protected]

Tagasiside