Riigikogu
Riigikogu
Jäta navigatsioon vahele

Riigikogu

 

Kell 10 – täiskogu istung

Päevakorra järgi menetleb Riigikogu täiskogu kahte eelnõu, millest üks on kolmandal ja üks teisel lugemisel.

1. Kolmandal lugemisel on valitsuse algatatud Kaitseliidu seaduse, kaitseväeteenistuse seaduse ja teiste seaduste muutmise seaduse eelnõu (579 SE). Seaduseelnõu eesmärk on ellu viia veteranipoliitikas ettenähtud osad meetmed, mis tagavad kaitseväelastele ja Kaitseliidu liikmetele ühekordse hüvitise väljamaksmise ühes osas. Eelnõu eesmärgiks on tunnustada ka rahvusvahelistel sõjalistel operatsioonidel osalenud kaitseväelasi selliselt, et nende tegevteenistuspensionile arvestatakse juurde 1 % igal rahvusvahelisel sõjalisel operatsioonil osalemise eest. Kehtiv seadus sellist võimalust ette ei näe – rahvusvahelisel sõjalisel operatsiooni osalenud kaitseväelasele ei ole ette nähtud pensioni maksmisel mingeid erisusi. Eelnõu eesmärgiks on ka töövõimetus- ja toitjakaotuspensioni suurendamine, et tagada vigastatule või hukkunud perekonnale piisav kindlustunne.

2. Teisel lugemisel on valitsuse algatatud elektrituruseaduse muutmise seaduse eelnõu (557 SE). Eelnõu harmoneerib täpsemalt EL-i elektri siseturu direktiivi. Põhivõrguettevõtjale antakse võimalus moodustada ühisettevõtja teises liikmesriigis sertifitseeritud põhivõrguettevõtjaga, mis laiendab põhivõrguettevõtja tegevusvabadust ning võimaldab ühisettevõtja luua ka sertifitseeritud sõltumatu süsteemihalduri või sertifitseeritud sõltumatu põhivõrguettevõtjaga, kes kuuluvad ühte kontserni tootmise või müügiga tegeleva ettevõtjaga. Sätestatakse, et tootmise ja müügiga tegelev ettevõtja ei tohi omada valitsevat mõju teises liikmesriigis tegutseva põhivõrguettevõtja üle, kui selles teises riigis kohaldatakse põhivõrguettevõtja suhtes omandilise eraldamise nõuet tootmise ja müügiga tegelevast ettevõtjast. Sellega tagatakse tootmise ja müügiga tegeleva ettevõtja kindel eraldatus põhivõrguettevõtjast ning välditakse huvide konflikti ülekandetegevuse ning tootmise ja müügi vahel. Luuakse ka energia hulgimüügituru andmekogu, mille vastutavaks töötlejaks on EL-i vastava määruse kohaselt riiklik reguleeriv asutus, milleks Eestis on konkurentsiamet.

Kell 14 – komisjonides istungid

keskkonnakomisjonis – kell 13.15: kohtumine Saksamaa metsamajanduse nõukogu juhtkonnaga (ruum L333);

rahanduskomisjonis – perioodi 2014–2020 struktuuritoetuste seaduse eelnõu (622 SE); käibemaksuseaduse muutmise seaduse eelnõu (626 SE);

väliskomisjonis – kell 13: Eesti seisukohad 15. aprillil toimuval ELi välisasjade nõukogu (kaitseministrid) istungil, kutsutud kaitseministeeriumi esindaja; Eesti seisukohad 14. aprillil toimuval ELi välisasjade nõukogu istungil; ülevaade 1.-2. aprillil toimunud NATO välisministrite kohtumisest; ülevaade 4.-5. aprillil toimunud ELi välisministrite mitteametlikust kohtumisest (Gymnich), kutsutud välisminister Urmas Paet.

Sündmused

Kell 10 – Riigikogu esimees Eiki Nestor kohtub Ameerika Ühendriikide suursaadiku Jeffrey D. Levinega.

Kell 12 – Riigikogu aseesimees Laine Randjärv annab ühiskonnaõpetuse tunni Põltsamaa ühisgümnaasiumis.

Välislähetused

10. – 11. aprill
Riigikogu liikmed Sven Sester ja Neeme Suur osalevad Balti Assamblee majandus- ja energeetikakomisjoni ümarlaua töös.

10. – 11. aprill
Riigikogu liikmed Andres Herkel, Mati Raidma, Aivar Riisalu ja Lauri Vahtre osalevad Balti riikide, Põhjamaade ja Poola kaitsekomisjonide

 

Tagasiside