Riigikogu
Riigikogu
Jäta navigatsioon vahele

Riigikogu

Kell 10 – täiskogu istung

Kolmas lugemine – üks eelnõu:

Valitsuse algatatud energiamajanduse korralduse seaduse ja maagaasiseaduse muutmise seaduse eelnõu (202 SE) kohustab riiki parandama energiatõhusust selliselt, et sõltumata majanduskasvu tasemest peab olema eesmärgiks energiatarbimise vähendamine.

Eelnõuga võetakse üle ELi vastavast direktiivist tulenevad uued kohustused, mis aitavad energiakasutuse vähendamisel saavutada ELi pikaajalisi eesmärke. Direktiiviga nähakse ette liikuda sellise energialiidu suunas, mille raames käsitatakse energiatõhusust omaette energiaallikana.

Eelnõuga täpsustatakse riikliku energiatõhususe saavutamise fikseerimist valitsuse tasandil koos seda toetavate poliitikameetmetega ning energiatõhususkohustuse jaotuskavaga.

Reguleeritakse hoonete lõppkasutaja kütte, jahutuse ja sooja tarbevee tarbimise mõõtmist ja sellega seotud arvete esitamist. Selleks, et minna 2027. aasta 1. jaanuariks täielikult üle soojuse kauglugemisele, peab energiatarnija paigaldama ainult kaugloetavaid soojuse arvesteid. Korterelamutes korteripõhiste lõppkasutajate soojamõõturite paigaldamine on vajalik siis, kui see on kulutõhus ja tehniliselt teostatav. Lõppkasutajale tuleb soojuse arvete esitamisel alates 25. oktoobrist 2020 hakata andma ulatuslikku võrdlusinfot eesmärgiga, et tarbija saaks muuta oma käitumist.

Esimene lugemine – üks eelnõu:

Riigikogu liikmete Eerik-Niiles Krossi, Tarmo Kruusimäe, Üllar Saaremäe, Urmas Kruuse ja Kaja Kallase algatatud kohanimeseaduse muutmise seaduse eelnõu (208 SE) täpsustab kohanimede määramist.

Eelnõu järgi ei ole lubatud kasutada kohanimedeks Eesti ajaloo ja kultuuriloo sobimatuid nimesid. Ühtlasi täpsustatakse Kohanimenõukogu ja vastava ministri rolli kohanimede vastavuse määramisel ning määratakse tähtajad, millega Eesti kohanimed viiakse vastavusse seadusega.

Seletuskirjas märgitakse, et Eestis kehtiv kohanimeseadus ei luba kasutada kohanimedeks Eesti ajaloo ja kultuurilooga sobimatuid nimesid. Praegu puudub aga arusaadav mehhanism taolise sobimatuse tuvastamiseks ja kohanimede kooskõlla viimiseks kohanimeseadusega.

Komisjonide istungid

keskkonnakomisjonis – 10 minutit pärast täiskogu istungi lõppu: Euroopa Keskpika Ilmaennustuse Keskuse asutamise konventsiooniga ühinemiseks vajalike lepingute ratifitseerimise seaduse eelnõu (229 SE), kutsutud Keskkonnaministeeriumi ja Keskkonnaagentuuri esindajad;

riigieelarve kontrolli erikomisjonis – 10 minutit pärast täiskogu istungi lõppu: Riigikontrolli ülevaatest, kutsutud Riigikontrolli esindajad;

väliskomisjoni erakorralisel videoistungil – kell 11.30: Armeenia ja Aserbaidžaani vahel puhkenud relvakonfliktist, kutsutud Eesti Ankara suursaatkonna asejuht, resideerumisega Bakuus Andrei Valentinov, Eesti Thbilisi suursaatkonna lauaülem Margus Gering ning Välisministeeriumi esindaja.

Sündmused

Kell 10 – riigikaitsekomisjoni liikmed osalevad Eesti Reservohvitseride Kogu ja NATO reservjuhtide konföderatsiooni CIOR korraldataval seminaril (Riigikogu konverentsisaal).

Kell 13 – väliskomisjoni ja Riigikogus moodustatud delegatsioonide liikmed osalevad Välisministeeriumi ning Eesti Valgevene saatkonna briifingul.

Kell 14.30 – Euroopa Liidu asjade komisjoni esimees Anneli Ott osaleb COSAC esimeeste videokohtumisel Euroopa Komisjoni asepresidendi Margrethe Vestageriga.

Riigikogu pressiteenistus
Liisa Johanna Lukk
tel 631 6456, 53 310 789
e-post [email protected]
päringud [email protected]

Tagasiside