Riigikogu
Riigikogu
Jäta navigatsioon vahele

Riigikogu

Kell 12 – infotund

Riigikogu liikmete küsimustele vastavad infotunnis peaminister Jüri Ratas, siseminister Mart Helme ning majandus- ja taristuminister Taavi Aas.

Jüri Ratas vastab küsimustele kriisist väljumise strateegia, eriolukorra tegevuste, valeinformatsiooni leviku, aktuaalsete arengute, valmisoleku suurendamise, eriolukorra ning valitsuse kommunikatsiooni kohta eriolukorras. Samuti vastab peaminister küsimustele avaliku sektori kulutuste ning olukorra perspektiivi kohta.

Mart Helme vastab küsimustele avalike sõnumite, valitsuse põllumajanduspoliitika, abipolitseinike kaasamise ning võõrtööjõu kohta põllumajanduses.

Taavi Aas vastab küsimustele kaubanduse toimimise ning turismi kriisiabi meetmete piisavuse ja mõju kohta kaasnevatele sektoritele.

Kell 14 – täiskogu istung

Kolmas lugemine – üks eelnõu:

Valitsuse algatatud sotsiaalhoolekande seaduse, puuetega inimeste sotsiaaltoetuste seaduse ning tööturuteenuste ja -toetuste seaduse muutmise seaduse eelnõu (146 SE) olulisemad muudatused puudutavad sotsiaalse rehabilitatsiooni teenust, asendushooldusteenust ja hoolduspere vanemate toetuseid, harvikhaigustega lastele toetuste maksmist, puude ja selle raskusastme tuvastamist ning eriolukorrast tulenevate toimetulekuraskuste leevendamist.

Eelnõuga luuakse paindlikkus, mis võimaldab laste huvidest lähtuvalt suurendada hooldusperedes ja pere- või asenduskodu perekodudes kasvavate laste arvu. Samuti muudetakse eelnõuga minimaalset summat, millega kohalik omavalitsus on kohustatud toetama hooldusperet ühe lapse hooldamisel. Võrreldes varasemaga suureneb hoolduspere vanema minimaalne toetus või tasu kaks korda.

Eelnõuga luuakse Sotsiaalkindlustusametile võimalus hakata maksma tulevikus harvikhaigusega lastele puudega lapse sotsiaaltoetust haigusest tulenevate lisakulude hüvitamiseks ka juhul, kui neil ei ole välja kujunenud puuet. Puuetega inimeste sotsiaaltoetuste seaduse muudatusega antakse Sotsiaalkindlustusameti ekspertarstile võimalus tuvastada inimese puue ja puude raskusaste tööealistel inimestel terviseandmete alusel. Samuti võimaldatakse eelnõu kohaselt tuvastada muutumatu või progresseeruva püsiva seisundiga raske ja sügava puudega lastel puude raskusastme kestus kuni tööealiseks saamiseni.

Tööturuteenuste ja -toetuste seaduse muudatus võimaldab Eesti Töötukassal põhjendatud juhtudel kasutada silmast silma nõustamisele kutsumise asemel senisest paindlikumalt töötu nõustamist telefoni teel või pöördumisega Eesti Töötukassa infosüsteemi kaudu. Lisaks sätestatakse eelnõuga erakorralistes olukordades rahaliste meetmete rakendamine eriolukorrast tulenevate toimetulekuraskuste leevendamiseks eriliselt haavatavate sihtrühmade puhul.

Komisjoni istung

majanduskomisjoni erakorralisel videoistungil – 5 minutit pärast täiskogu istungi lõppu: 2020. aasta riigi lisaeelarve seaduse eelnõust (171 SE) ja sellega seotud eelnõudest rahandusministri vastutusvaldkonnas, kutsutud rahandusminister Martin Helme.

Riigikogu pressiteenistus
Liisa Johanna Lukk
tel 6316456, 53310789
e-post [email protected]
päringud [email protected]

Tagasiside