Riigikogu
Riigikogu
Jäta navigatsioon vahele

Riigikogu

Kell 13 – infotund

Infotunnist võtavad osa tervise- ja tööminister Jevgeni Ossinovski, välisminister Marina Kaljurand ja siseminister Hanno Pevkur.

Ossinovski vastab maksupoliitikat, õendushooldusteenust ning Ida-Virumaa tegevuskava 2015-2020 rakendusplaani täitmist puudutavatele küsimustele.

Välisministrile esitatud küsimused puudutavad Nord Stream 2, Eesti laevakaitsjaid ja 1951. aasta pagulaskonventsiooni tõlgendamist.

Siseminister vastab küsimustele kvoodiimmigrantide valikukriteeriumite kohta, Panama paketi kohta ning politseiametnike ennetähtaegse teenistusastme ülendamise kohta alates 26.03.2014.

Kell 14 – täiskogu istung

Esimene lugemine – 3 eelnõu:

Valitsuse algatatud haldusreformi seaduse eelnõu (200 SE), millega sätestatakse kohaliku omavalitsusüksuse haldusterritoriaalse korralduse muutmise alused ja kord, kohalike omavalitsuste miinimumsuurus, sealhulgas erandid ning ühinemisega kaasnevad õigused ja kohustused. Haldusreformi eesmärk on omavalitsuste moodustumine, kes suudavad pakkuda inimestele paremaid avalikke teenuseid, tagada piirkondade konkurentsivõime kasvu ning täita iseseisvalt neile seadusega pandud ülesandeid.

Valitsuse algatatud võrdse kohtlemise seaduse muutmise seaduse eelnõu (189 SE) võtab Eesti õigusruumi üle ELi vastavast direktiivist tulenevad normid, mis lihtsustavad tööjõu vaba liikumist Euroopa Liidus. Eelnõu võimaldab ELi liikmesriigi kodanikust töötaja ja tema pereliikme, kes on kolmanda riigi kodanik, õiguste ühtsemat kohaldamist ja diskrimineerimise vältimist.

Valitsuse algatatud karistusseadustiku ja kriminaalmenetluse seadustiku muutmise seaduse eelnõu (191 SE). Eelnõu viib seadustiku vastavusse ELi nõuetega, mis käsitlevad eurode võltsimist ja muude vääringute kaitset. ELi vastav direktiiv peab olema Eesti õigusesse üle võetud 23. maiks 2016. Eelnõu näeb ette senisest rangema karistuse raha, pangakaardi ja muu maksevahendi, väärtpaberi, maksumärgi ning proovijärelevalve märgise võltsimise ettevalmistamise eest. Praegu on nende kuritegude eest ette nähtud rahaline karistus, eelnõu lisab sellele kuni kaheaastase vangistuse. Samuti antakse võimalus teha nende kuritegude avastamiseks või tõkestamiseks jälitustoiminguid.

Komisjonides

riigieelarve kontrolli erikomisjonis – kell 9: Riigikontrolli kontrolliaruande „Järelevalve ohtlike ehitiste üle valdades ja linnades“ ettepaneku füüsilisest isikust omanikule ettekirjutuste toimetamise lihtsustamiseks välja töötatud seaduseelnõu arutelu (ruum L263); kell 10.30: kohtumine majandus- ja kommunikatsiooniministeeriumis lairiba internetiühenduste arendamise teemal.

Sündmused

Kell 9.30 – väliskomisjoni aseesimees Enn Eesmaa kohtub Bosnia ja Hertsegoviina välisministri Igor Crnadaki ja teda saatva delegatsiooniga (ruum L251).

Kell 10 – riigikaitsekomisjoni esimees Marko Mihkelson kohtub Bosnia ja Hertsegoviina välisministri Igor Crnadaki ja teda saatva delegatsiooniga.

Välislähetused

  1. – 6. aprill
    Euroopa Liidu asjade komisjoni esimees Kalle Palling teeb ettekande Biz Innovation Forumil ja kohtub Rumeenia parlamendiliikmetega Bukarestis.
  2. – 8. aprill
    Riigikaitsekomisjoni esimees Marko Mihkelson ja väliskomisjoni esimees Sven Mikser osalevad ELi parlamentidevahelise ühise välis- ja julgeolekupoliitika ning julgeoleku- ja kaitsepoliitika konverentsil Haagis.

Riigikogu pressiteenistus
Kati Varblane
T: 631 6353, 516 9152
[email protected]
Päringud: [email protected]

 

Tagasiside