Riigikogu
Riigikogu
Jäta navigatsioon vahele

Riigikogu

Kell 16 – täiskogu erakorraline istung

Esimene lugemine – kaks eelnõu:

Valitsuse algatatud elektrituruseaduse ja konkurentsiseaduse muutmise seaduse eelnõu (655 SE) võimaldab seaduseks saades piiritleda elektri tootmishinda ning müüa elektrit kodutarbijatele universaalteenusena. Seadusega pannakse riigiettevõttele Eesti Energia kohustus müüa alates käesoleva aasta oktoobrist kuni 30. aprillini 2026 elektrit Eesti kodutarbijatele ja kõigile elektri edasimüüjatele ka universaalteenusena. Eelnõu ei sätesta universaalteenuse hinda, vaid paneb paika hinnakujunduse põhimõtted. Elekrti tootmishinna määrab Konkurentsiamet, võttes arvesse tootja sisendhindu, keskkonnatasusid ja mõistlikku kasu tootmisest. Elektrimüüja võib juurde arvestada müügikulud. Kodutarbijad saavad universaalteenusele üle minna ilma kehtiva lepingu lõpetamise leppetrahvita. Universaalteenusest saab tarbija igal hetkel välja astuda. Universaalteenuse hind hakkab automaatselt kehtima ka kõigi praegu üldteenust kasutavate kodutarbijate jaoks. See tähendab inimeste jaoks, kes pole seni elektrienergia ostulepingut sõlminud ja tarbivad seetõttu börsielektrit. Universaalteenuse hind selgub plaani järgi septembrikuu keskpaigas, kui seaduse muudatused on vastu võetud ja Konkurentsiamet pärast kooskõlastusprotsessi elektrimüüjatega hinna määrab;

Valitsuse algatatud energiamajanduse korralduse seaduse muutmise seaduse eelnõuga (656 SE) soovitakse taastuvelektri osatähtsuse eesmärki muuta nii, et aastaks 2030 moodustaks taastuvelekter elektrienergia kogutarbimisest vähemalt 100 protsenti senise 40 protsendi asemel. Kogu tarbitavast energiast peab taastuvenergia moodustama vähemalt 65 protsenti kehtiva 42 protsendi asemel. Eesmärgi täitmiseks kavandatakse 2024.-2025. aastal läbi viia täiendavad taastuvelektri vähempakkumised kokku vähemalt ühe teravatt-tunni mahus. Lisaks peaks eesmärgi saavutamisele kaasa aitama tuulikutasu rakendamine ning meretuuleparkide rajamise lubade kiirem menetlus. Samuti on eraldatud lisarahastust elektrivõrkude kaasajastamiseks ning otsitakse võimalusi lihtsustada uute tootmisvõimsuste võrguga liitumist.

Komisjonide istungid

Riigikaitsekomisjonis – kell 15: aktuaalsetest arengutest Kaitseministeeriumi valitsemisalas, kutsutud Kaitseministeeriumi esindaja; Eesti vastu suunatud küberrünnakutest, kutsutud Riigi Infosüsteemi Ameti esindaja;

põhiseaduskomisjonis – kell 13: kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse muutmise seaduse eelnõu (587 SE), kutsutud algataja Eesti Konservatiivse Rahvaerakonna fraktsioon esindaja ja  Rahandusministeeriumi esindaja; kohaliku omavalitsuse volikogu valimise seaduse muutmise seaduse eelnõu (594 SE), kutsutud õiguskantsleri esindaja;

sotsiaalkomisjoni videoistungil – kell 14: Sotsiaalministeeriumi allasutuste ühendamise plaanist.

Sündmus

Kell 9
Riigikogu esimees Jüri Ratas kohtub lahkuva Soome suursaadiku Timo Kantolalaga.

Riigikogu pressiteenistus
Maris Meiessaar
tel 631 6353, 5558 3993
e-post [email protected]
päringud [email protected]

 

Tagasiside