Riigikogu
Riigikogu
Jäta navigatsioon vahele

Riigikogu

Kell 13 – infotund

Infotunnis osalevad kaitseminister Sven Mikser peaministri ülesannetes, sotsiaalkaitseminister Margus Tsahkna ja siseminister Hanno Pevkur.

Kaitseminister Sven Mikser peaministri ülesannetes vastab küsimustele Eesti julgeoleku, sotsiaalmaksu vähendamise, rahvusliku kaitsetööstuse arendamise ning omavalitsuste immigratsiooniga seotud kohustuste kohta.

Sotsiaalkaitseminister Margus Tsahknale esitatud küsimused puudutavad puuetega inimeste ebavõrdset kohtlemist, pagulaste ja sisserändajate sotsiaalkaitset, Tallinna Naiste Kriisikodu rahastamist ning töövõimereformi.

Siseminister Hanno Pevkur vastab küsimustele, mis puudutavad Eesti Vabariigi ja Venemaa Föderatsiooni kontrolljoone puhastamist, sisserände poliitika võimalusi Eesti seadusandluse taustal, politsei- ja piirivalveameti (PPA) rahastamist, politsei ja piirivalve seadust ning varjupaigataotlejate õigusnõustamist.

Kell 14 – täiskogu istung

Päevakorra järgi on täiskogus ühe seaduseelnõu teine lugemine ning kolme eelnõu esimene lugemine.

  1. Teisel lugemisel on valitsuse algatatud kindlustustegevuse seaduse eelnõu (8 SE). Eelnõu eesmärk on tagada, et Eestis asutatud kindlustusandja on maksejõuline, jätkusuutlik, hästi juhitud ja oma tegevuses läbipaistev ning rakendatavad järelevalvemehhanismid aitavad kaitsta kliendi huve.
  2. Esimesel lugemisel on valitsuse algatatud sotsiaalmaksuseaduse, tulumaksuseaduse ja teiste seaduste muutmise seaduse eelnõu (41 SE). Seaduseelnõuga kavandatakse suurendada riigi maksutulusid alkoholi ja tubakatoodete aktsiisimäärade tõstmisega, muuta majutusteenuste käibemaksu määra, langetada sotsiaalmaksu määra ühe protsendipunkti võrra, järk-järguliselt suurendada maksuvaba tulu määra, hoida keskmine vanaduspension tulumaksuvaba, kaotada täiskasvanute hobikoolitusega seotud kulude tulumaksusoodustus, vähendada füüsilise isiku maksustatavast tulust lubatud mahaarvamiste kogusummat, korrastada renditulu maksustamise reegleid ja edendada ettevõtluskeskkonda ning suurendada füüsiliste isikute võimalusi panustada kodanikuühiskonda.
  3. Esimesel lugemisel on valitsuse algatatud tööturuteenuste ja -toetuste seaduse ning teiste seaduste muutmise seaduse eelnõu (40 SE). Eelnõuga kehtestatakse madala sissetulekuga töötavate inimeste iga-aastane tagasimakse. Tagasimakse eesmärgiks on innustada inimesi tööd vastu võtma või tööturul püsima isegi siis, kui töötamise eest saadav tasu on väike.
  4. Esimesel lugemisel on valitsuse algatatud riiklike peretoetuste seaduse muutmise ja sellega seonduvalt teiste seaduste muutmise seaduse eelnõu (38 SE). Eelnõu näeb ette tõsta lastega perede toimetuleku parandamiseks lapsetoetust pere esimese ja teise lapse kohta 60 euroni kuus ning toetatakse iga kolme ja enamat last kasvatavat perekonda täiendavalt 200 euro suuruse lasterikka pere toetusega.

Sündmused

Kell 9.30 – Riigikogu aseesimees Helir-Valdor Seeder kohtub Eesti Maaomavalitsuste Liidu ja Eesti Linnade Liidu esindajatega.

Kell 10 – keskkonnakomisjoni ja Eesti Metsa- ja Puidutööstuse Liidu konverents „Kestlik tulevikumajandus – fookus metsa ja puidutööstusel“ (konverentsisaal).

Kell 13.15 – riigikaitsekomisjoni liikmed kohtuvad Eestis paikneva Ameerika Ühendriikide maaväe üksuste juhtkonnaga (ruum L241).

Kell 16 – riigikaitsekomisjoni esimees Marko Mihkelson ja väliskomisjoni esimees Hannes Hanso kohtuvad Soome välisministri Timo Soiniga.

Riigikogu pressiteenistus
Epp-Mare Kukemelk
T: 631 6356; 51 53 903
[email protected]
Päringud: [email protected]

Tagasiside