Riigikogu
Riigikogu
Jäta navigatsioon vahele

Riigikogu

Kell 12 – infotund

Riigikogu liikmete küsimustele vastavad infotunnis peaminister Jüri Ratas, majandus- ja taristuminister Taavi Aas ning rahvastikuminister Riina Solman.

Jüri Ratas vastab küsimustele pensionireformi, sallivuse, usalduse, valitsuse koostöö, sõnavabaduse, põhiseaduslike vastuolude, puudega inimeste ning apteegireformi kohta.

Riina Solman vastab küsimusele valitsemisala tegevuste kohta

Taavi Aas vastab küsimusele teehoiukava kohta.

Kell 14 – täiskogu istung

Teisel lugemisel on valitsuse algatatud kogumispensionide seaduse ja sellega seonduvalt teiste seaduste muutmise seaduse (kohustusliku kogumispensioni reformi) eelnõu (108 SE).

Eelnõuga lisatakse pensionikogujatele täiendavaid valikuvõimalusi. Eelkõige seisneb see vabaduses otsustada, kas koguda pensioniraha teises sambas või mitte. Samuti antakse inimestele täiendavaid võimalusi oma pensioniraha investeerimisel ja kasutamisel pensioniikka jõudes ning enne seda.

Valdav osa eelnõuga tehtavatest muudatustest rakendub aastal 2021. See eeldab mitme II samba toimimist toetava IT-süsteemi arendamist ja muude ettevalmistuste tegemist aastal 2020.

Kultuuriminister Tõnis Lukas annab ülevaate „Kultuuripoliitika põhialused aastani 2020“ täitmisest.

Teisel lugemisel on ka valitsuse algatatud laeva lipuõiguse ja laevaregistrite seaduse ning tulumaksuseaduse muutmise ja sellega seonduvalt teiste seaduste muutmise seaduse ning teiste seaduste muutmise seaduse eelnõu (100 SE), millega täpsustatakse laevandussektori ettevõtete tulumaksu erirežiimi ja viiakse see kooskõlla Euroopa Liidu riigiabi reeglitega.

Tulumaksu erirežiim loodi seadusega, mille jõustumine sõltub Euroopa Komisjonilt saadavast riigiabi loast. Seadusega kehtestati laevandusettevõtetele kaupade või reisijale rahvusvahelisest meritsi veost saadud tulu kohta laeva tonnaažist, mitte dividendidest sõltuv alternatiivne maksustamise kord ning erisused laevapere liikmetele makstava tasu maksustamisel.

Eelnõuga ei muudeta maksuerirežiimi põhitingimusi, täpsustatakse vaid üksiktingimusi. Sätestatakse üheselt rahvusvahelise meritsi veo abikõlbulikud põhitegevused, lisategevused ja muud tegevused, millest saadava tulu osas on lubatud soodsamat tonnaažipõhist tulumaksurežiimi kasutada. Lisategevustest saadava tulu puhul saab tonnaažipõhist tulumaksurežiimi kasutada üksnes tingimusel, et saadav tulu ei tohi ületada 50 protsenti kaupade või reisijate rahvusvahelise veo tuludest. Näiteks kajuti tasu eest kasutusse andmine on põhitegevus, kuid kauba müüjale või teenuse osutajale laevas asuva ruumi üürile andmine on lisategevus.

Füüsiline isik, kelle tulu maksustatakse fikseeritud maksubaasi alusel, ei saa edaspidi kasutada ühtegi seadusega tavarežiimil lubatud tulust mahaarvamise võimalust. Varem kehtinud seaduse järgi võis laevapere liige maha arvata näiteks pensionifondi osakute soetamise kulud. Piirang kohaldub üksnes sellele tulule, mis teenitakse laevapere liikmena.

Esimesel lugemisel on valitsuse algatatud vedelkütuse seaduse muutmise seaduse eelnõu (126 SE), millega muudetakse alates 2020. aastast fossiilsele kütusele biokomponendi lisamise kohustus paindlikumaks ning suurendatakse biokomponendi ja taastuvelektri statistikaga kauplemise läbipaistvust ja tõhusust.

Alates 2020. aastast asendatakse igasse liitrisse biokütuse lisamise kohustus poolaastapõhise kohustusega. Eelnõu järgi otsustab tarnija ise, kuidas poolaasta lõikes biokütuse kohustust kõige tõhusamalt täita. Teise muudatusena juurutatakse statistikaga kauplemise elektrooniline andmebaas, millega on tarnijatel läbipaistev võimalus müüa biokütuse lisamise kohustuse minimaalset osakaalu ületavat statistikat tarnijale, kellel on statistika järgi vajadus.

Välislähetused

26.–29. jaanuar
Euroopa Nõukogu Parlamentaarse Assamblee (ENPA) delegatsiooni liikmed Eerik-Niiles Kross ja Raivo Tamm osalevad ENPA I osaistungi kohtumisel Strasbourgis Prantsusmaal.

28.–29. jaanuar
Riigikogu liikmed Jaak Juske ja Raimond Kaljulaid kohtuvad Euroopa Parlamendi saadikutega Brüsselis Belgias.

Riigikogu pressiteenistus
Liisa Johanna Lukk
tel 631 6456, 53 310 789
e-post [email protected]
päringud [email protected]

Tagasiside