Riigikogu
Jäta navigatsioon vahele

Riigikogu

Kell 13 – infotund

Infotunnis osalevad peaminister Taavi Rõivas, kaitseminister Hannes Hanso ja siseminister Hanno Pevkur.

Peaministrile esitatud küsimused puudutavad kütuse hinda, Ida-Virumaa probleeme ja Euroopa Kontrollikoja liikme kinnitamist. Veel küsivad Riigikogu liikmed peaministrilt Angela Merkeliga räägitu ning Eesti ja Venemaa piirilepingu kohta.

Kaitseminister vastab küsimustele seoses raha kasutamisega kaitseministeeriumis ja kaitseväes, toetussoomukite maksumusega ja kaitseväe keskpolügooniga.

Siseministrile esitatud küsimused puudutavad politseiametnike teenistusrelvade kandmise õigust, sissemurdmisi suvilatesse ja korteritesse ning väärteo trahvide suurust ja laekumist riigieelarvesse.

Kell 14 – täiskogu istung

Istungi päevakorras on ühe eelnõu kolmas lugemine, ühe eelnõu teine lugemine ja ühe eelnõu esimene lugemine.

Kolmandal lugemisel on:

Valitsuse algatatud maksualase teabevahetuse seaduse ja maksukorralduse seaduse muutmise seaduse eelnõuga (145 SE) viiakse Eesti õigusruum kooskõlla maksustamise valdkonnas toimunud rahvusvaheliste arengutega piiriülese automaatse teabevahetuse osas.

Eesti toetab Euroopa Liidu eesmärki takistada maksudest kõrvalehoidumist finantskontode maksualase teabe automaatse vahetamisega. Maksuhalduritele pannakse kohustus vahetada omavahel teavet teise riigi maksuresidentide finantskontode kohta, mis vähendab võimalusi varjata oma residentsuse riigi maksuhalduri eest tulusid välisriigis asuvas finantsasutuses. Automaatse teabevahetuse all peetakse silmas süstemaatilist ja perioodilist kindlaksmääratud teabe vahetamist maksumaksja tuluallikate kohta, näiteks dividend, intress, palgatulu ja pension.

Teisel lugemisel on:

Valitsuse algatatud tubakaseaduse muutmise seaduse eelnõuga (118 SE) ühtlustatakse EL-i liikmesriikides tubakatoodete ja tubakatootega seonduvate toodete pakendamise ja märgistamise nõuded. Tubakatoodete pakendamise ja märgistamise nõuded karmistuvad.

Sigarettide ja suitsetamistubaka müügipakendid tuleb alates 20. maist 2016 märgistada uute pilt- ja teksthoiatustega. Pakendil peab olema viide www.tubakainfo.ee, kust leiab abi suitsetamisest loobumisele. Eelnõu kohaselt keelatakse alates 2017. aastast hoonetes asuvad ilma seinteta suitsetamisalad.

Esimesel lugemisel on:

Valitsuse algatatud atmosfääriõhu kaitse seaduse eelnõuga (165 SE) atmosfääriõhu kaitsega seotud normid korrastatakse ja struktureeritakse kohati ümber, ühtlustatakse lubade menetlemist ja aruandlust. Varasemaga võrreldes lihtsustatakse omavahel seotud lokaalsete ja rahvusvaheliste nõuete rakendamist ja kontrolli. Seaduse väljatöötamisel on arvestatud olemasolevat praktikat, samuti vajadust viia seadus kooskõlla direktiividega. Eelnõu seadusena jõustumisel asendatakse praegu kehtiv välisõhu kaitse seadus.

Sündmused

Kell 13.30 – Riigikogu aseesimees Helir-Valdor Seeder kohtub Lääne-Tallinna Keskhaigla arstidega.

Kell 12.30 – Riigikogu esimees Eiki Nestor avab Toompea lossi kunstisaalis Helen Meleski isikunäituse “Sina ja mina isiklikus ruumis”.

Välislähetused

23. – 29. jaanuar

ENPA delegatsiooni esimees Marianne Mikko ja liikmed Mailis Reps, Jaak Madison ning Eerik-Niiles Kross osalevad Euroopa Nõukogu Parlamentaarne Assamblee (ENPA) täiskogu 2016. aasta I osaistungil ja koolitusel uutele liikmetele Strasbourgis.

24.– 29. jaanuar

Riigikogu liige Juhan Parts osaleb 8. Jaapani-Balti seminaril “Poliitika, diplomaatia ja julgeolek” Tokyos.

26. jaanuar – 1. veebruar

Riigikaitsekomisjoni esimees Marko Mihkelson osaleb NATO Parlamentaarse Assamblee kaitse- ja julgeolekukomitee väljasõiduistungil Ameerika Ühendriikides, kohtumistel USA Kongressis ja Eesti aukonsuliga Miamis.

27. – 29. jaanuar

Rahanduskomisjoni esimees Remo Holsmer osaleb eesistumise raames toimuval konverentsil mitmeaastase finantsraamistiku teemal Amsterdamis.

27. – 29. jaanuar

Balti Assamblee delegatsiooni aseesimees Aadu Must osaleb Balti Assamblee ja Põhjamaade Nõukogu presiidiumide kohtumine Europarlamendi saadikutega Põhja- ja Baltimaadest ning Läänemeremaade parlamentaarse konverentsi Alalise Komisjoni istungil Brüsselis.

Riigikogu pressiteenistus
Epp-Mare Kukemelk
6316356; 515 3903
epp-mare.kukemelk@riigikogu.ee
Päringud: press@riigikogu.ee

Tagasiside