Riigikogu
Riigikogu
Jäta navigatsioon vahele

Riigikogu

Kell 12 – infotund

Infotunnis osalevad peaminister Kaja Kallas, kaitseminister Hanno Pevkur ja kliimaminister Kristen Michal.

Peaminister vastab Riigikogu liikmete küsimustele, mis puudutavad koolitoitu, segadust riigijuhtimisel, olukorda riigis, julgeolekuasutuste seaduse toimimist, inimeste toimetulekut, samasooliste abielu, koolikiusamist, ohtusid sõna-, veendumuste- ja südametunnistuse vabadusele, tervishoiu olukorda ja poliitkultuuri. Kliimaminister vastab metsanduse arengukava 2030, säästliku keskkonnapoliitika ja metsanduse kohta.

Kell 14 – täiskogu istung

Esimene lugemine – kaks eelnõu

President Alar Karise esitatud Riigikogu otsuse „Urmas Varblase Eesti Panga nõukogu esimehe ametisse nimetamine“ eelnõuga (23 OE) nimetatakse Eesti Panga nõukogu esimeheks majandusteadlane ja ka praegu Eesti Panga nõukogusse kuuluv Urmas Varblane.

Seoses Eesti Panga nõukogu esimehe Mart Laari ametivolituste lõppemisega tegi president Riigikogule ettepaneku nimetada Varblane Eesti Panga nõukogu esimeheks alates 13. juunist.

Varblane on Eesti majandusteadlane, kes on avaldanud sadu teaduspublikatsioone ja osaleb sageli avalikes majanduspoliitilistes aruteludes. „Majandusprofessori ja Eesti Teaduste Akadeemia liikmena tugevdab ta Eesti Panga nõukogu teadmist majandusprotsessidest ja võimet kontrollida Eesti Panga juhatuse tööd,“ märkis president eelnõu seletuskirjas.

Eesti Panga nõukogu esimehe nimetab presidendi ettepanekul viieks aastaks ametisse Riigikogu. Eesti Panga nõukogu koosneb esimehest, Riigikogu fraktsioonide esindajatest ja valdkonna asjatundjatest.

Valitsuse algatatud relvaseaduse muutmise ja sellega seonduvalt teiste seaduste muutmise seaduse eelnõu (144 SE) eesmärk on luua õiguslikud alused Kaitseväe ja Kaitseliidu harjutusväljade arendamiseks erandjuhtudel kiirendatud korras. Harjutusväljade mahutavuse suurendamine annab võimaluse harjutada uut relvastust, üksuste koostööd ja loob eeldused liitlaste suurendatud kohalolekuks. Vastava õigusliku aluse loomine võimaldab laiendada ka Nursipalu harjutusvälja, mis seletuskirja kohaselt on tänases julgeolekukeskkonnas kriitiline eeldus, et tõsta Eesti sõjalise kaitse ja kollektiivkaitse võimet.

Täpsemalt nähakse eelnõuga ette valitsuse õigus otsustada kaitseministri ettepanekul ja vastava ohuhinnangu alusel Kaitseväe ja Kaitseliidu harjutusvälja asutamine või laiendamine planeerimismenetlust läbi viimata. Seda saab teha üksnes juhul, kui harjutusvälja rajamise ainus eesmärk on riigikaitse tagamine ning planeerimismenetluse läbiviimisest tulenev viivitus suurendab ohtu riigikaitsele.

Peaminister Kaja Kallas vastab Riigikogu liikmete arupärimistele rahvastikukriisi (nr 4) ning Eestis ajutise ja rahvusvahelise kaitse saanud Ukraina mobilisatsiooniealiste meeste kohta (nr 5).

Kaitseminister Hanno Pevkur vastab Riigikogu liikmete arupärimisele liitlaste kohalolekuga seotud investeeringute (nr 35) ja liitlaste liikumise (nr 59) kohta.

Justiitsminister Kalle Laanet vastab Riigikogu liikmete arupärimisele MTÜ Slava Ukraini tegevuse (nr 9), kaebevõimaluste (nr 44) ja õigustatud ootuse kohta (nr 70). Samuti vastab Laanet kahele arupärimisele, mille teemaks on valelik poliitika (nr 87 ja nr 88).

Sündmused

Kell 12 – Eesti-Suurbritannia ja Eesti-Saksamaa parlamendirühma liikmed kohtuvad Briti leiboristide rahvusvahelise koostöö töörühmaga (O. Strandmani nõupidamisruum).

Kell 13 – riigikaitsekomisjon kohtub Ühendkuningriigi parlamendi alamkoja delegatsiooniga.

Kell 14 – Eesti-Iiri parlamendirühma liikmed kohtuvad Iiri senaatorite delegatsiooniga (O. Strandmani nõupidamisruum).

Välislähetused

21.–25. mai
Eesti-Aserbaidžaani parlamendirühma liige Ester Karuse osaleb Euroopa Julgeoleku- ja Koostööorganisatsiooni majanduskonverentsil Bakuus Aserbaidžaanis.

23.–26. mai
Väliskomisjoni esimees Marko Mihkelson osaleb Londoni katsekonverentsil Suurbritannias ning kohtumisel Prantsuse Rahvusassamblee ning Majandusliku Koostöö ja Arengu Organisatsioonis Pariisis Prantsusmaal.

Riigikogu pressiteenistus
Eleen Lindmaa
tel 631 6456, 5551 4433
e-post [email protected]
päringud [email protected]

Tagasiside