Riigikogu
Riigikogu
Jäta navigatsioon vahele

Riigikogu

Kell 13 – infotund

Infotunnist võtavad osa sotsiaalkaitseminister Margus Tsahkna peaministri ülesannetes, maaeluminister Urmas Kruuse ja justiitsminister Urmas Reinsalu.

Tsahkna vastab küsimustele seoses kandidaadi esitamisega Euroopa Kontrollikotta, läbiotsimiste ja vahistamiste lubade andmise uue korraga ning julgeolekuolukorraga Euroopas.

Maaeluministrile esitatud küsimused puudutavad põllumajanduse riigipoolset täiendavat toetamist, biomajanduse strateegiat, Tartu Agro küsimust hiljutise Riigikohtu otsuse valguses ning Euroopa Liidu soovitust maksta põllumajandustootjatele ajutist riigiabi.

Justiitsminister annab vastused küsimustele, mis on seotud valitsuse tegevusplaaniga  isikuvastaste kuritegude ohjamiseks ja trahvimäärade tõstmise eelnõuga.

Kell 14 – täiskogu istung

Riigikogu jätkab tööd teisipäeval tööaja lõppemise tõttu pooleli jäänud eelnõude menetlusega.

Kolmandal lugemisel on 1 eelnõu:

Valitsuse algatatud autoriõiguse seaduse muutmise seaduse eelnõuga (163 SE) võetakse üle Euroopa Liidu vastav direktiiv, mille tähtaeg on 10. aprill 2016. Direktiivi eesmärk on ühtlustada Euroopa Liidu tasandil kollektiivse esindamisega seotud organisatsioonide tegevuse aluspõhimõtteid, luua mehhanism EL-i üleste litsentside andmiseks muusikateoste kasutamisel ning kehtestada järelevalve kohustus kollektiivse esindamise organisatsioonide tegevuse üle. Kollektiivse esindamise organisatsioonid on ühingud, kes annavad oma liikmete – autorite, esitajate, tootjate – loa alusel litsentse teoste kasutamiseks erinevatele ettevõtetele nagu näiteks poodidele, kaubanduskeskustele, restoranidele, hotellidele või meediateenuste pakkujatele. Hetkel on selliste ühingute tegevuse vahel EL-is märkimisväärsed erinevused, eelkõige seoses nende läbipaistvusega ning aruandluskohuslusega oma liikmete ja õiguste omajate ees.

Teisel lugemisel on 2 eelnõu:

Põhiseaduskomisjoni algatatud Riigikogu valimise seaduse ja teiste seaduste muutmise seaduse eelnõuga (160 SE), kaasajastatakse valimiste läbiviimise, korraldamise ja järelevalve korda. Eelnõu kohaselt on riigi tasemel valimiste korraldajaks riigi valimisteenistus, mis moodustatakse Riigikogu Kantselei eraldiseisva struktuuriüksusena ja on valimisseadustest tulenevate ülesannete täitmisel iseseisev. Vabariigi Valimiskomisjon jääb valimiste aususe ja seaduslikkuse tagajaks, kes teeb kindlaks valimistulemuse, teostab järelevalvet valimiste korraldajate üle ja vaatab läbi kaebused.

Valitsuse algatatud narkootiliste ja psühhotroopsete ainete ning nende lähteainete seaduse muutmise seaduse eelnõu (170 SE). Eelnõu kohaselt tuleb narkootilised ja psühhotroopsed ained kanda operatiivselt keelatud narkootiliste ja psühhotroopsete ainete nimekirja. Sätestatakse võimalus lisada uued psühhoaktiivsed ained narkootiliste ja psühhotroopsete ainete nimekirja ainete rühmade kaupa. Ainete rühma kuuluvad ühesuguse üldise struktuurivalemiga ained. Kehtiva õiguse kohaselt toimub uute psühhoaktiivsete ainete lisamine narkootiliste ja psühhotroopsete ainete nimekirja ravimiameti ettepanekul üksikute ainete kaupa. Nimekirja kandmise protseduur võtab aega minimaalselt kaks kuud, mis tähendab, et tihti toimub aine kandmine nimekirja tagantjärele. Ainete lisamine nimekirja rühmadena võimaldab kiiresti ja mõjusalt piirata uute psühhoaktiivsete ainete levikut ja käitlemist.

Esimesel lugemisel on 3 eelnõu:

Põhiseaduskomisjoni algatatud Riigikogu liikme staatuse seaduse ja kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse muutmise seaduse eelnõu (181 SE) sätestab Riigikogu liikme õiguse kuuluda kohaliku omavalitsuse volikogusse ja täita volikogu liikme ülesandeid. Eelnõu kaotab piirangud, mille kohaselt Riigikogu liikmed ei või osaleda valla- ja linnavolikogude töös, andes neile taas võimaluse kaasa rääkida oma elukohajärgse kohaliku omavalitsuse üksuse elu korraldamisel.

Vabaerakonna fraktsiooni algatatud kohaliku omavalitsuse volikogu valimise seaduse ja teiste seaduste muutmise seaduse, millega keelatakse peibutuspardid, eelnõu (177 SE). Eelnõu eesmärk on parandada Eesti poliitilist kultuuri ja likvideerida väljakujunenud peibutuspartide institutsioon. Selle asemel võiksid Riigikogu liikmed, kes tahavad toetada oma erakonnakaaslaste valimistulemust, käia valijaid nende kasuks agiteerimas. Selleks tehakse eelnõuga ettepanek kehtestada Eestis mandaatide ühitamatuse põhimõte: uus omandatud mandaat tühistab eelneva mandaadi. Isik, kes on juba valitud rahvaesindajaks, aga kandideerib edukalt veel teise esinduskogu liikmeks, jääb oma eelmisest esinduskogu kohast ilma. Kui Riigikogu liige osutub valituks kohaliku omavalitsuse volikokku, siis tühistub Riigikogu mandaat ja vastupidi.

Vabaerakonna fraktsiooni algatatud riigieelarve seaduse täiendamise seaduse eelnõu (173 SE) sisuks on Riigieelarve seadusesse uue punkti lisamine, mis kohustab suunama stabiliseerimisreservi kõik need summad, mis on laekunud eelarveaasta jooksul riigile süüteo eest rahatrahvi või rahalise karistusega karistatud isikutelt Karistusseadustiku §-de 44 ja 47 tähenduses.

Komisjonides

riigieelarve kontrolli erikomisjonis – kell 9: Riigikontrolli kontrolliaruande „Ohtlike ja radioaktiivsete jäätmete käitlemine“ kordusarutelu, kutsutud keskkonnaameti esindajad; Riigikontrolli auditiaruandele „Järelevalve ohtlike ehitiste üle valdades ja linnades“ laekunud ettepanekute ülevaatamine (ruum L263).

Sündmused

Kell 14 – riigikaitsekomisjoni esimees Marko Mihkelson esineb Eesti ajaloo- ja ühiskonnaõpetajate seltsi aastakoosolekul (Miina Härma Gümnaasium, Tartu).

Välislähetused

16. – 23. märts

Majanduskomisjoni esimees Toomas Kivimägi (16.-22.03), sotsiaalkomisjoni esimees Aivar Kokk ning Riigikogu liikmed Marika Tuus-Laul (16.-22.03) ja Helmen Kütt osalevad Rahvusvahelise Parlamentidevahelise Liidu (IPU) 134. Assambleel Sambias.

16. – 23. märts

Riigikogu liige Henn Põlluaas osaleb õppereisil Euroopa Komisjoni poolt rahastatava Media4Development projekti raames Ghanas.

17. – 22. märts

Euroopa Nõukogu Parlamentaarse Assamblee (ENPA) Eesti delegatsiooni juht Marianne Mikko osaleb ENPA delegatsioonis Kasahstani parlamendivalimiste vaatlusmissioonil Kasahstanis, Astanas.

20. – 23. märts

Riigikogu liige Johannes Kert osaleb George Marshalli Keskuse korraldataval Ukraina valitsuse esindajatele suunatud tippjuhtide seminaril Kiievis, Ukrainas.

20. – 27. märts

Keskkonnakomisjoni esimees Rainer Vakra osaleb tulevikupersoonide programmi raames toimuval õppereisil Prantsusmaal.

21. – 23. märts

Riigikogu liige Peeter Ernits osaleb Vabariigi Presidendi ametlikul visiidil Horvaatias.

Riigikogu pressiteenistus
Epp-Mare Kukemelk
6316356; 515 3903
[email protected]
Päringud: [email protected]

Tagasiside