Riigikogu
Riigikogu
Jäta navigatsioon vahele

Riigikogu

Kell 13 – infotund

Infotunnis osalevad valitsuse liikmetest tervise- ja tööminister Jevgeni Ossinovski peaministri ülesannetes, kaitseminister Hannes Hanso ning majandus- ja taristuminister Kristen Michal.

Ossinovski vastab küsimustele hariduse rahastamise ja immigrantide vastuvõtu kulude kohta järgmise aasta riigieelarves. Veel puudutavad talle esitatud küsimused Eesti tervishoiuasutuste valmisolekut võõraste ohtlike nakkushaiguste tõrjeks ja ennetamiseks seoses Lähis-Idast ja Aafrikast lähtuva migratsiooniga ning õendusabi sisu ja rahastamist.

Kaitseminister vastab küsimustele seoses mereväe miinitõrje võimekuse suurendamisega, keskpolügoni laiendamisega ja Männiku lasketiiruga.

Majandus- ja taristuministrile esitatud küsimused puudutavad riigiettevõtteid, Omniva tegevust ja reisijateveo taastamist Piusa-Võru-Valga raudteeliinil.

Kell 14 – täiskogu istung

Istung jätkub valitsuse algatatud 2016. aasta riigieelarve seaduse eelnõu (103 SE) esimese lugemisega. Tuleva aasta riigieelarve maht on 8,9 miljardit eurot, mis on 4,2 protsenti, ehk 358 miljonit eurot suurem kui 2015. aastaks riigieelarvega planeeriti. Eelarve on 0,6% struktuurses ülejäägis. Maksukoormus jääb järgmisel aastal ligikaudu käesoleva aasta tasemele ehk 33 protsendile.

Teisel lugemisel on:

Valitsuse algatatud Eesti Vabariigi valitsuse ja Hiina Rahvavabariigi valitsuse vahelise tulumaksuga topeltmaksustamise vältimise ning maksudest hoidumise tõkestamise lepingu muutmise protokolli ratifitseerimise seaduse eelnõu (66 SE). Seadusega ratifitseeritakse Eesti Vabariigi valitsuse ja Hiina Rahvavabariigi valitsuse vahelise tulumaksuga topeltmaksustamise vältimise ning maksudest hoidumise tõkestamise lepingu muutmise protokoll.

Valitsuse algatatud väärtpaberituru seaduse muutmise seaduse eelnõu (67 SE). Eelnõu peamiseks eesmärgiks on börsiemitendi halduskoormuse vähendamine. Eelnõu teine eesmärk on suurendada väärtpaberituru läbipaistvust.

Valitsuse algatatud osamaksete ühtsesse kriisilahendusfondi ülekandmise ja ühiskasutusse võtmise lepingu ratifitseerimise seaduse eelnõu (68 SE). 2014. aasta 21. mail avati Brüsselis allakirjutamiseks leping, mille kohaselt Euroopa Liidu liikmesriigid võtavad kohustuse kanda pankade käest kogutud maksed üle ELi ühtsesse kriisilahendusfondi. Lepingu peavad kooskõlas oma õigusega ratifitseerima või heaks kiitma ELi liikmesriigid, kelle rahaühik on euro, ning kõik ühtses järelevalvemehhanismis ja ühtses kriisilahenduskorrasosalevad euroalavälised liikmesriigid.

Esimesel lugemisel on:

Valituse algatatud töövõimetoetuse seaduse muutmise ja sellega seonduvalt teiste seaduste muutmise seadus (84 SE). Eelnõuga lükatakse töövõimetoetuse seaduse jõustumine poole aasta võrra edasi. Seaduse jõustumisajaks on praegu 2016. aasta 1. jaanuar. Eelnõu kohaselt jõustub seadus 2016. aasta 1. juulil. Seaduse jõustumisaja edasilükkamise põhjuseks on asjaolu, et reformi rakendumiseks on vaja muuta vastuvõetud seadusi ning tagada lisaaeg tehtavate muudatuste realiseerimiseks (rakendusaktid, IT arendused).

Valitsuse algatatud sotsiaalmaksuseaduse, tulumaksuseaduse ja teiste seaduste muutmise seaduse muutmise seaduse eelnõu (99 SE). Eelnõuga lükatakse 1. jaanuariks 2016 planeeritud kütuse aktsiisitõusud edasi ühe kuu võrra ehk 1. veebruarile 2016.

Valitsuse algatatud riigilõivuseaduse muutmise seaduse eelnõu (97 SE). Eelnõuga muudetakse riigilõivumäärasid lähtudes ekvivalendipõhimõttest või kulupõhimõttest. Muudatus avaldab mõju kõikidele ettevõtjatele ja ka füüsilistele isikutele, kes maksavad riigilõive vastavate toimingute tegemise või lubade väljastamise või muutmise korral. Muudatus tervikuna ei too ettevõtjatele ja füüsilistele isikutele kaasa uusi kohustusi ega nõua neilt täiendavaid tegevusi.

Komisjonides

riigieelarve kontrolli erikomisjonis – kell 10: E-residentsuse teemaline arutelu, kutsutud majandus- ja kommunikatsiooniministeeriumi, Eesti Pangaliidu ja siseministeeriumi esindajad;

Sündmused

Kell 11.15 – Riigikogu esimees Eiki Nestor peab tervituskõne konverentsil „Tööohutus ja töötervisehoid- kas tüütu kohustus või osa majandusest?“ (Nordic Hotel Forum).

Kell 12 – Riigikogu esimees Eiki Nestor osaleb Metsakalmistul Konstantin Pätsi säilmete ümbermatmise 25. aastapäeva mälestustseremoonial.

Kell 12 – Eesti-Maroko parlamendirühm kohtub Maroko suursaadiku Mohammed Ariadiga.

Kell 12.30 – Riigikogu aseesimees Jüri Ratas avab Toompea lossi kunstisaalis uue näituse Eesti moekunstnike ühenduselt „Olen eestlane“.

Kell 14.15 – Eesti-Kagu-Aasia parlamendirühma esimees Valdo Randpere kohtub Eesti suursaadikuga Vietnamis Toomas Lukkiga.

Välislähetused

16. – 21. oktoober
Riigikogu liikmed Helmen Kütt ja Marika Tuus-Laul osalevad Parlamentidevahelise Liidu Eesti delegatsioon (IPU) 133.istungjärgul Genfis, Šveitsis.

19. – 21. oktoober
Riigikogu liige Raivo Aeg osaleb rahvusvahelisel konverentsil “Developing trends in combating corruption, money laundering and recovering criminal assets in Europe“ Prahas, Tšehhi Vabariigis.

21. –  23. oktoober
Riigikogu liige Viktoria Ladõnskaja osaleb EPP kongressil Madridis, Hispaanias.

21. –  23. oktoober
Rahanduskomisjoni esimees Remo Holsmer osaleb Põhjamaade Investeerimispanga kontrollkomitee istungil Reikjavikis, Islandil.

21. – 24. oktoober

Riigikogu liige Imre Sooäär osaleb Riigikogu turismi- ja kohaliku toidu saadikuühenduse esindajana rahvusvahelisel turismikonverentsil “A celebration of independence…” Marbellas, Hispaanias.

Riigikogu pressiteenistus
Epp-Mare Kukemelk
T: 631 6356, 515 3903
[email protected]
Päringud: [email protected]

Tagasiside