Riigikogu
Riigikogu
Jäta navigatsioon vahele

Riigikogu

Kell 12 – infotund

Riigikogu liikmete küsimustele vastavad infotunnis peaminister Jüri Ratas, kultuuriminister Tõnis Lukas ning majandus- ja taristuminister Taavi Aas.

Jüri Ratas vastab küsimustele COVID-19 tingimustes haiglate toimetuleku, Estonia laevahuku uurimise komisjoni moodustamise, individuaalsete piirangute leevendamise ning vaktsineerimise kohta.

Tõnis Lukas vastab küsimustele sportimisega seotud uute piirangute, rahvusteaduste lisafinantseerimise, eesti keele õppe tuleviku, vabakutseliste loovisikute sotsiaalsete garantiide ning loometoetuste kasvatamise plaani kohta tööturutõrke tingimustes.

Taavi Aas vastab küsimustele teehoiukava, ettevõtlustoetuste, turismi toetusmeetmete, Rail Balticu ning kruusateede kohta.

Kell 14 – Riigikogu kaugosalusega istung

Kolmas lugemine – üks eelnõu:

Põhiseaduskomisjoni algatatud kohtute seaduse muutmise seaduse eelnõuga (298 SE) muudetakse kohtute seadust selliselt, et kohtunike täiskogu oleks võimalik mõjuval põhjusel edasi lükata ja korraldada osaliselt või täielikult elektrooniliselt. Kehtiva seaduse järgi toimub kohtunike täiskogu ilma ühegi erandita iga aasta veebruari teisel reedel.

Samuti nähakse ette kohtunike täiskogu valitud omavalitsusorganite kohtunikest liikmete ametiaja pikenemine nii kauaks, kuni järgmine täiskogu määrab nende asemele uued liikmed.

Esimene lugemine – üks eelnõu:

Valitsuse algatatud liiklusseaduse ning autoveoseaduse muutmise ja sellega seonduvalt teiste seaduste muutmise seaduse muutmise seaduse eelnõu (299 SE).

Eelnõuga luuakse õiguslik alus mootorsõiduki ja haagise erisüsteemi kontrollimiseks. Arvestades tehnoloogia kiiret arengut ja võimalikku vajadust paindlikult reageerida uute tehnoloogiate kasutuselevõtmisele, kehtestab eelnõu üldise raamistiku erisüsteemide kontrollimisele ning kontrollimisega tegelevatele asutustele. Eelkõige puudutab see praegu maagaasiga sõitvate sõidukite kütusepaake. Uuenduse eesmärk on tagas kütusena surumaagaasi ja veeldatud maagaasi tarbivate sõidukite ohutus.

Kava kohaselt peavad maagaasi tarbivad sõidukid hakkama alates 2021. aastast läbima kohustuslikus korras regulaarset kontrolli, kus kontrollitakse nende sõidukite kütusepaakide nõuetele vastavust.

Üldiselt tagatakse sõidukite ohutus läbi korralise tehnoülevaatuse, mida täiendab liiklusjärelevalve käigus tehtav tehnonõuetele vastavuse kontroll, kuid maagaasi tarvitatavate sõidukite kütusepaagid on enamasti kaetud või asetsevad sõiduki katusel, mis tähendab, et tehnoülevaatusel ei saa nende seisukorda piisavalt hinnata. Samuti nõuab kontrollimine erialaste teadmiste omamist, näiteks kompetentsus hinnata kütusepaagi mikrovigastusi vms, mida ei ole otstarbekas eeldada kõikidelt tehnoülevaatajatelt. Samas jääb ka edaspidi tehnoülevaatajal kohustus veenduda gaasi toitesüsteemi üldises ohutuses, näiteks, et süsteem ei pihkuks.

Sõidukite maagaasi paake kontrollivad praegu enamasti margiesindused, kelle töötajad on läbinud vastava koolituse ning teevad seda vastavalt valmistaja juhenditele, millele tehnoülevaatajatel ei ole võimalik alati kiirelt ligi pääseda.

Riigikogu pressiteenistus
Liisa Johanna Lukk
tel 6316456, 53310789
e-post [email protected]
päringud [email protected]

Tagasiside