Riigikogu
Riigikogu
Jäta navigatsioon vahele

Riigikogu

Kell 13 – infotund

Riigikogu liikmete küsimustele vastavad peaminister Taavi Rõivas, rahandusminister Sven Sester ning kultuuriminister Indrek Saar.

Peaministrile esitatud küsimused puudutavad rahandusministeeriumi kui teistest tähtsama superministeeriumi positsiooni, riigi omanduses olevate IT firmade müüki, Kreekat, Narva Aleksandri kirikut, tervishoiu rahastamist, siseriiklike meetmete rakendamisest 2016. aastal Eesti piimalehmade ja sigade arvu vähendamise takistamiseks ning Eesti põllumajanduse säilitamise väljavaateid.

Rahandusminister vastab küsimusele maksumuudatuste kohta.

Kultuuriminister vastab küsimusele ministeeriumi rolli kohta kultuuripärandi (kultuuriväärtuslike hoonete) korrastamisel ja säilitamisel.

Kell 14 – täiskogu istung

Kolmas lugemine – 3 eelnõu:

Valitsuse algatatud ravimiseaduse ja ravikindlustuse seaduse muutmise seaduse eelnõu (154 SE) näeb ette luua ühtne ravimiregister, mis täidab edaspidi nii senise ravimiregistri kui ka koodikeskuse ülesandeid. Ravimiregistris peetakse üksnes andmeid müügiloaga ravimite kohta. Ka koodikeskus peab andmeid müügiloaga ravimite kohta ning lisaks veel andmeid müügiloata ravimite, eritoitude, meditsiiniseadmete ja ravimikoodide kohta. Ravimiregister on tehniliselt ja funktsionaalselt vananenud ning kordab peaaegu täielikult koodikeskuse funktsioone. Kahe registri ühendamisel luuakse register, mis on tehniliselt uuem ning seotud digiretsepti süsteemidega. Uus register parandab oluliselt kasutajamugavust ning suurendab registri veebiversiooni kasutamise võimalusi nii arstide, apteekrite kui ka patsientide hulgas. Registris on teave eesti ja inglise keeles ning on oluliselt kasutajasõbralikum võrreldes vanade registritega.

Valitsuse algatatud tulumaksuseaduse muutmise seaduse eelnõuga (184 SE) võetakse üle Euroopa Liidu ema- ja tütaräriühingute maksustamise direktiivi muudatused, millega välistatakse ema- ja tütarühingu kasumijaotiste kuritarvitamine ning hübriidlaenude puhul tekkiv topelt-mittemaksustamine.

Valitsuse algatatud käibemaksuseaduse muutmise seaduse eelnõu (192 SE) muudab Euroopa Liidu institutsioonidele ja NATO relvajõududele käibemaksusoodustuste kohaldamise protseduuri ning impordi käibemaksu deklareerimise tingimusi. Eelnõu kohaselt kehtestatakse EL-i institutsioonidele ja ühises kaitsetegevuses osaleva NATO teise liikmesriigi relvajõududele ning sõjalisele peakorterile käibemaksu tagastamise asemel käibemaksust vabastamise regulatsioon.

Teine lugemine – 1 eelnõu:

Valitsuse algatatud karistusseadustiku ja kriminaalmenetluse seadustiku muutmise seaduse eelnõu (191 SE) viib seadustiku vastavusse EL-i nõuetega, mis käsitlevad eurode võltsimist ja muude vääringute kaitset. EL-i vastav direktiiv peab olema Eesti õigusesse üle võetud 23. maiks 2016. Eelnõu näeb ette senisest rangema karistuse raha, pangakaardi ja muu maksevahendi, väärtpaberi, maksumärgi ning proovijärelevalve märgise võltsimise ettevalmistamise eest. Praegu on nende kuritegude eest ette nähtud rahaline karistus. Eelnõu lisab sellele kuni kaheaastase vangistuse. Samuti antakse võimalus teha nende kuritegude avastamiseks või tõkestamiseks jälitustoiminguid. Väärteokaristus nähakse ette ka selle eest, kui krediidi- või finantseerimisasutuse või raha käitlemises osaleva muu asutuse selleks kohustatud juht või töötaja jätab pangatähtede ja müntide ehtsuse ja ringluskõlblikkuse kontrollimata. Samuti täpsustatakse raha võltsimise ja võltsitud maksevahendi ja väärtpaberi käitlemise kuritegude koosseise. Need kuriteod on karistatavad olenemata sellest, kas võltsimine pandi toime seaduslikke või ebaseaduslike vahendite abil.

Esimene lugemine – 2 eelnõu:

Valitsuse algatatud sunniviisilise töö konventsiooni 2014. aasta protokolli ratifitseerimise seaduse eelnõu (190 SE). Sunniviisilise töö konventsioon, mis võeti vastu 28.06.1930. aastal Genfis eesmärgiga keelustada sunniviisiline või kohustuslik töö kõigis selle vormides, on Eesti Vabariigi suhtes jõustunud 7.02.1997. Eelnõu kohaselt ratifitseeritakse 11.06.2014. aastal ILO peakonverentsil vastu võetud sunniviisilise töö konventsiooni 2014. aasta protokoll. Protokolli eesmärk on tõhusamalt ennetada inimkaubandust ja sunnitööd, paremini tagada ohvrite kaitse ning kohaldada sunniviisilise või kohustusliku töö kasutajate suhtes sanktsioone kõigis 185-s Rahvusvahelise Tööorganisatsiooni (ILO) liikmesriigis. ILO viimaste andmete kohaselt on 20,9 miljonit inimest maailmas jätkuvalt sunnitöö ohvrid. Sunniviisiliseks tööks on ILO määratluse kohaselt igasugune töö, mida nõutakse isikult karistusega ähvardades ja milleks see isik ei ole ennast vabatahtilkult pakkunud. Muutunud on sunniviisilise või kohustusliku töö kontekst ja vormid, mistõttu on vajalik võtta tarvitusele meetmed selle ärahoidmiseks.

Valitsuse algatatud  tubakaseaduse muutmise seaduse eelnõuga (206 SE) võetakse üle Euroopa Liidu uus tubakadirektiiv, millega ühtlustatakse liikmesriikides tubakatoodete ja tubakatootega seonduvate toodete tootmise, esitlemise ja müügi õigusnormid. Eelnõuga täiendatakse tubakaseadust elektroonilise sigareti ja elektroonilise sigareti nikotiini sisaldava täitevedeliku turustamise nõuetega. Elektrooniline sigaret ei tohi sisaldada nikotiini rohkem kui 20 mg/ml ja peab sisaldama nikotiiniannuseid ühtlaselt. Nikotiini sisaldav vedelik ei tohi sisaldada lisaaineid nagu vitamiinid või ained, mis loovad mulje, et toode on tervisele kasulik või ohutu. Eelnõu kehtestab tubakatoodete ja tubakatootega seonduvate toodete piiriülese kaugmüügi keelu.

Komisjonides

riigieelarve kontrolli erikomisjonis – kell 9: Riigikontrolli kontrolliaruande tutvustus, kutsutud Riigikontrolli esindajad (ruum L263).

Sündmused

Kell 10 – 12 – ELi asjade komisjoni korraldatud arutelu „Aasta rändekriisi algusest,“ kutsutud on president Toomas Hendrik Ilves, Riigikogu esimees Eiki Nestor, välisminister Marina Kaljurand, rändeekspert Uku Särekanno, teemaga tegelevate MTÜ-de esindajad ning teemat kajastavad ajakirjanikud (Valge saal).

Kell 10 – 13.40 – foorumi „Kohalike omavalitsuste reform – kas seekord õnnestub?“ avavad Riigikogu esimees Eiki Nestor, Riigikogu kohalike omavalitsuste ja regionaalpoliitika toetusrühma esimees Aivar Kokk ja MTÜ Polis asepresident Sulev Lääne. Sõna võtavad põhiseaduskomisjoni esimees Kalle Laanet, riigihalduse minister Arto Aas, Eesti Maaomavalitsuste Liidu esimees Kurmet Müürsepp, Eesti Linnade Liidu juhatuse esimees Taavi Aas ning kõikide Riigikogu fraktsioonide esindajad. Konverentsisaalist toimuvast foorumist toimub veebiülekanne, ajakavaga on võimalik tutvuda siin.

Kell 13 – Eesti-Aserbaidžaani parlamendirühm kohtub Aserbaidžaani suursaadiku Murad N. Najafbayliga (ruum L 241).

Kell 13.30 – väliskomisjoni liikmed kohtuvad Ukraina parlamendi Eesti sõprusrühmaga.

Välislähetused

  1. – 22. aprill

Euroopa Nõukogu Parlamentaarse Assamblee (ENPA) Eesti delegatsiooni juht Marianne Mikko ja liikmed Eerik-Niiles Kross (17.-20.04), Andres Herkel (19.-22.04), Jaak Madison (17.-20.04) ja Raivo Aeg (17.-21.04) osalevad ENPA kevadistungjärgul Strasbourgis, Prantsusmaal.

Välislähetused

  1. – 22. aprill

Riigikogu liige Anne Sulling osaleb Rahvusvahelise Kosmoseülikooli Executive koolitusprogrammis Strasbourgis, Prantsusmaal.

  1. – 20. aprill

Riigikogu liige Helmen Kütt osaleb ülemaailmsel inkontinentsuse foorumil „Jätkusuutlik tervishoid ja sotsiaalhoolekanne: pidamatuse hooldus iseseisva ja väärika toimetuleku võimaldamisel“ Berliinis.

  1. – 21. aprill

Riigikaitsekomisjoni esimees Marko Mihkelson osaleb Balti sümpoosionil 2016 „Euroopa eelised“ ja kohtumistel Londonis.

  1. – 22. aprill

Riigikogu liige Juhan Parts osaleb rahvusvahelisel konverentsil “Eesti majanduse ime, kogemus Ukrainale” Kiievis, Ukrainas.

Riigikogu pressiteenistus
Kati Varblane
T: 631 6353, 516 9152
[email protected]
Päringud: [email protected]

 

Tagasiside