Riigikogu
Riigikogu
Jäta navigatsioon vahele

Riigikogu

 

Täiskogus

Kell 13 – infotund

Riigikogu infotunnis osalevad peaminister Andrus Ansip, justiitsminister Hanno Pevkur ja siseminister Ken-Marti Vaher.

Kell 14 – täiskogu istung

Esimene lugemine – 3 eelnõu

Jätkub teisipäeval pooleli jäänud Keskerakonna fraktsiooni esitatud välismaalaste seaduse muutmise seaduse eelnõu (452 SE) esimene lugemine. Eelnõu näeb ette võimaluse taotleda perekonna taasühinemist nendel inimestel, kellel on selleks õigus tulenevalt Eesti perekonnaõiguse süsteemist. Samuti näeb ette taastada nende isikute õigused, kes sündisid või elasid Eesti territooriumil vahetult enne Eesti taasiseseisvumist ning sellele järgneval perioodil, kuid kes kaotasid õiguse elada Eestis. Juhtivkomisjoniks on põhiseaduskomisjon, kelle ettepaneku on eelnõu tagasi lükata.

Esimesel lugemisel on Inara Luigase, Kalle Laaneti, Lembit Kaljuvee ja Rainer Vakra esitatud jäätmeseaduse muutmise seaduse eelnõu (455 SE), mis näeb ette kehtiva seaduse kolme paragrahvi muutmise, et jäätmed jõuaksid kõige otsemat teed pidi ettenähtud sihtkohta. Sellega soovitakse kindlustada jäätmemajanduse korralduse optimaalsus. Juhtivkomisjonina on keskkonnakomisjon teinud ettepaneku esimene lugemine lõpetada.

Esimesel lugemisel on Sotsiaaldemokraatliku Erakonna fraktsiooni esitatud sotsiaalmaksuseaduse § 7 muutmise seaduse eelnõu (446 SE), millega nähakse ette kohaldada 13-protsendiline maksumäär tööandja poolt tööandja pensionifondi tehtud maksetele. Eelnõuga soovitakse soodustada vabatahtlikku pensionikindlust, suurendada toimetulekuvõimalusi pensionieas. Samuti muuta tööandja pension kättesaadavamaks laiemale hulgale töötajatest. Juhtivkomisjoniks on rahanduskomisjon, kelle ettepanek on eelnõu tagasi lükata.

Teine lugemine – 1 eelnõu: keskkonnajärelevalve seaduse täiendamise seaduse eelnõu (443 SE), millele tegi komisjon teiseks lugemiseks ühe tehnilise muudatuse. Eelnõuga viiakse seadus kooskõlla avaliku teabe seadusega, samuti tagatakse keskkonnainspektsiooni võimekus täita oma ülesandeid väljaspool tavalist tööaega. Eelnõu kohaselt luuakse keskkonnainspektsioonile seaduslik alus asutada vajalikud andmekogud. Keskkonnaministrile antakse volitusnorm kehtestada määrusega asutatavate andmekogude põhimäärused. Muudatus tagab keskkonnajärelevalve käigus kogutud info elektroonilise töötlemise võimaluse ning süsteemsuse. Juhtivkomisjoniks on keskkonnakomisjon, kelle ettepanek on teine lugemine lõpetada.

Komisjonides

erakondade rahastamise järelevalve komisjonis – kell 10 reklaamikulude monitooringu võimalustest; Sotsiaaldemokraatliku erakonna 2011. aasta valimiskampaania reklaamikuludest; Eesti Keskerakonna RK 2011 valimiskampaania aruande parandus; Tõnu ja Madis Kõivu vastused komisjoni järelepärimisele Sotsiaaldemokraatlikule Erakonnale 2011. aastal tehtud annetuste kohta; Meremäe valla ja Haapsalu linna kandidaatide tegevusest; Tallinna TV reklaamteenuse pakkumisest Tallinna kandidaadinimekirjadele;

Riigikogu pressiteenistus
17. september 2013

 

Tagasiside