Riigikogu
Riigikogu
Jäta navigatsioon vahele

Riigikogu

Kell 12 – infotund

Infotunnis osalevad peaminister Kaja Kallas, rahandusminister Mart Võrklaev ja regionaalminister Madis Kallas.

Peaminister vastab Riigikogu liikmete küsimustele peretoetuste ja opositsiooni tegevuse kärpimise, rahanduse, perepoliitika aluste, Nursipalu ja tervishoiu olukorra kohta. Rahandusminister vastab küsimustele Eesti majanduse ja rahanduse, maksude, maksueelnõude menetlemise, kohalike omavalitsuste toimetuleku ja maksude tõusu kohta. Regionaalminister vastab küsimustele Ida-Virumaa eriesindaja ja maksude kohta.

Kell 14 – täiskogu istung

Esimene lugemine – viis eelnõu:

Riigikogu 95 liikme esitatud Riigikogu avalduse „Ukraina NATO-liikmesuse toetuseks“ eelnõu (90 AE) eesmärk on avaldada toetust Ukraina soovile liituda NATOga, mis on ainus tee reeglitel põhineva maailmakorra, kestliku rahu ja Euroopa demokraatlike riikide julgeoleku tagamiseks. Avalduse eelnõu kohaselt peab Riigikogu möödapääsmatult vajalikuks sõnastada Vilniuse tippkohtumisel Ukraina kiireks NATOga integreerumiseks vajalikud konkreetsed ja ühemõttelised sammud ning anda Ukrainale alliansiga liitumise kutse.

Valitsuse algatatud alkoholi-, tubaka-, kütuse- ja elektriaktsiisi seaduse ning alkoholi-, tubaka-, kütuse- ja elektriaktsiisi seaduse ning teiste seaduste muutmise seaduse muutmise seaduse eelnõu (145 SE) järgi tõstetakse alkoholi ja tubakatoodete aktsiisimääri. Alkoholiaktsiisi tõstetakse järgmisel kolmel aastal alates 2024. aastast viis protsenti aastas. Sigarettide ja suitsetamistubaka aktsiisi on tõstetud viimastel aastatel viis protsenti aastas ning nimetatud toodete aktsiisitõusuga jätkatakse järgneva kolme aasta jooksul alates 2024. aastast viis protsenti aastas. Eelnõu järgi jäetakse Eesti põllumajandustootjate konkurentsivõime toetamiseks ära eriotstarbelise diislikütuse kavandatud aktsiisitõusud aastateks 2024–2027, mis tähendab, et eriotstarbelise diislikütuse aktsiisimääraks jääb 21 eurot tuhande liitri kohta.

Valitsuse algatatud hasartmängumaksu seaduse muutmise seaduse eelnõu (146 SE) järgi tõstetakse erinevate mänguliikide maksumääri, mille peamine eesmärk on suurendada riigieelarve tulu, et kindlustada Eesti julgeolek ja tagada riigirahanduse jätkusuutlikkus. Tõus kavandatakse viisil, et mõju turuosalistele ei oleks suur ega tooks kaasa vajadust teha põhimõttelisi ümberkorraldusi hasartmängusektoris. Eesmärk ei ole muuta hasartmängude mängijate tegevust. Kaughasartmängu ja toto kehtiv viieprotsendine maksumäär tõstetakse 2024. aastal kuuele ja kahe aasta pärast 2026. aastal seitsmele protsendile. Loterii ja kaubandusliku loterii maksumäär tõstetakse 2024. aastast 18 protsendilt 22 protsendile.

Valitsuse algatatud käibemaksuseaduse muutmise seaduse eelnõuga (147 SE) kavandatakse alates 2024. aasta 1. jaanuarist kehtestada käibemaksu standardmääraks 22 protsenti senise 20 protsendi asemel ja alates 2025. aasta 1. jaanuarist tunnistada kehtetuks majutusele kehtiv 9-protsendine soodusmäär. Seletuskirjas märgitakse, et muudatuste peamine eesmärk on riigitulude laekumise suurendamise kaudu liikuda riigieelarve tasakaalu poole. Teisene eesmärk on muuta käibemaksuerisuste vähendamisega maksusüsteemi efektiivsemaks. Käibemaks on üldine tarbimismaks riigieelarve tulu saamiseks. Muudatus on kooskõlas OECD poolt Eestile antud soovitusega kaotada ära ebaefektiivsed käibemaksuerisused, kuna need pole sihitud neile, kes seda kõige rohkem vajavad.

Valitsuse algatatud tulumaksuseaduse ja kaitseväeteenistuse seaduse muutmise seaduse eelnõuga (148 SE) kaotatakse 2024. aastast füüsilise isiku täiendav maksuvaba tulu lapse ülalpidamise korral ja abikaasa eest ning õigus arvata oma maksustatavast tulust maha eluasemelaenu intressid eesmärgiga vähendada riigi maksukulu ning kaotada kulukad ja ebaefektiivsed maksusoodustused, mis ei teeni enam algset eesmärki, nagu eluasemelaenu intresside mahaarvamine. Vabanevate vahendite arvel saab riik inimesi tõhusamalt toetada.

Eelnõuga tõstetakse 2025. aastast senist füüsilise isiku ja äriühingu tulumaksu määra kahe protsendipunkti võrra 22 protsendile. Eelnõuga kaotatakse soodusmäär 14 protsenti äriühingute regulaarselt jaotatavalt kasumilt ja sellega seoses ka füüsilisele isikule makstud dividendilt kinnipeetav seitsmeprotsendine tulumaks. Eelnõuga kaotatakse 2025. aastast regresseeruv maksuvaba tulu ning kehtestatakse ühtne maksuvaba tulu 700 eurot kuus ehk 8400 eurot aastas. Erandiks on vanaduspensioniealised, kelle maksuvaba tulu võrdub keskmise vanaduspensioniga. Veel tehakse eelnõuga tehniline muudatus kaitseväeteenistuse seaduses, kust jäetakse välja viide tulumaksuseaduse sättele, mis muudetakse kehtetuks.

Sotsiaalkaitseminister Signe Riisalo vastab Riigikogu liikmete arupärimistele suurperede toetuste vähendamise (nr 6) ja perehüvitiste vajaduspõhisuse kohta (nr 8).

Komisjoni istung

riigieelarve kontrolli erikomisjonis – kell 8.15: Riigikontrolli kontrolliaruandest „Riigi kaitsetegevuse kava täitmise valmisolek“, kutsutud kaitseminister Hanno Pevkur, siseminister Lauri Läänemets, riigisekretär Taimar Peterkop, riigikantselei julgeoleku ja riigikaitse koordinatsioonidirektor Erkki Tori ja Riigikontrolli peakontrolör Ines Metsalu-Nurminen (ruum L333).

Sündmused

Kell 9 – rahanduskomisjoni esimees Annely Akkermann ja komisjoni liikmed kohtuvad Rahvusvahelise Valuutafondi delegatsiooniga (O. Strandmani nõupidamisruum).

Kell 10 – põhiseaduskomisjoni esimees Igor Taro avab Eesti Vabariigi põhiseaduse kommentaaride Riigikogu peatüki esitluse (Riigikogu konverentsisaal). Otseülekanne ja registreerumine Eesti Teaduste Akadeemia veebilehel.

Kell 11 – kultuurikomisjoni liige Vadim Belobrovtsev kohtub Keenia parlamendi hariduskomisjoni liikmetega.

Riigikogu pressiteenistus
Merilin Kruuse
tel 631 6592, 510 6179
e-post [email protected]
päringud [email protected]

Tagasiside