Riigikogu
Riigikogu
Jäta navigatsioon vahele

Riigikogu

Kell 12 – infotund

Riigikogu liikmete küsimustele vastavad infotunnis peaminister Kaja Kallas ja keskkonnaminister Tõnis Mölder.

Kaja Kallas vastab küsimustele ebaefektiivsest metsapõletusest Narva jaamades, vabast liikumisest Soome ja Eesti vahel, Eestisse toimuvast sisserändest, koduomanike huvide eest seismisest ning vaktsineerimisest.

Tõnis Mölder vastab küsimustele kevad-suvistest raietest ning tasakaalust loodushoiu ja elu toimimise ning püsimajäämise vahel.

Kell 14 – täiskogu istung

Esimene punkt päevakorras on umbusalduse avaldamine peaminister Kaja Kallasele.

Teisipäevase istungi tööaja lõppemise tõttu lükkus kolmapäevale Finantsinspektsiooni seaduse täiendamise seaduse eelnõu (380 SE) ning Euroopa Parlamendi valimise seaduse ja kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse muutmise seaduse (Euroopa Parlamendi liikme osalemine kohaliku omavalitsuse volikogu töös) eelnõu (389 SE) kolmas lugemine.

Samuti lükkus kolmapäevasele istungile veeseaduse muutmise seaduse eelnõu (381 SE), elektroonilise side seaduse, ehitusseadustiku ja riigilõivuseaduse muutmise seaduse eelnõu (301 SE), kollektiivlepingu seaduse ja teiste seaduste muutmise seaduse eelnõu (383 SE), kriminaalmenetluse seadustiku muutmise seaduse eelnõu (392 SE), keskkonnaseadustiku üldosa seaduse ja teiste seaduste muutmise seaduse (keskkonnaregistri seaduse kehtetuks tunnistamine) eelnõu (292 SE) ja põllumajandustoote ja toidu tarneahelas ebaausa kaubandustava tõkestamise seaduse eelnõu (377 SE) teine lugemine ning tulumaksuseaduse muutmise seaduse eelnõu (402 SE) esimene lugemine.

Haridusvaldkonna arengukava 2021–2035. Ettekande teevad haridus- ja teadusminister Liina Kersna ja kultuurikomisjoni esimees Aadu Must.

Teine lugemine – kaks eelnõu: 

Kultuurikomisjoni esitatud Riigikogu otsuse „Riiklikult tähtsate kultuuriehitiste rajamise ja renoveerimise pingerea kinnitamine“ eelnõuga (387 OE) kinnitatakse riiklikult tähtsate kultuuriehitiste rajamise ja renoveerimise pingerida.

on Riigikogu kultuurikomisjon teinud ettepaneku kinnitada riiklikult tähtsate kultuuriehitiste rajamise ja renoveerimise pingerida järgmiselt: Tartu Südalinna kultuurikeskus, Narva Kreenholmi kultuurikvartal „Manufaktuur“, Arvo Pärdi nimeline muusikamaja Rakveres ja Rahvusooperi praeguse hoone juurdeehitus.

Eesti Kultuurkapitali seaduse kohaselt toetab Kultuurkapitali nõukogu vastavalt Riigikogu otsusega kinnitatud pingereale riiklikult tähtsate kultuuriehitiste rajamist ja renoveerimist. Ühel ajal saab toetada kuni kahte objekti. Kultuuriehitiste rajamiseks ja renoveerimiseks eraldatakse igal aastal 60,6 protsenti Kultuurkapitalile sihtotstarbeliselt laekuvast hasartmängumaksust.

Eesti Kultuurkapitali vahenditest on Riigikogu 1996. aasta otsuse alusel rahastatud kolme riiklikult tähtsa kultuuriobjekti ehitust: Kumu kunstimuuseum, Eesti Rahva Muuseum ning Eesti Muusika- ja Teatriakadeemia saal. Tänaseks on Kumu kunstimuuseumi ehitamine tasutud. Eesti Kultuurkapital saab oma osa Eesti Rahva Muuseumi ehituse rahastamisest tasutud prognooside kohaselt 2022. aasta juuliks ning Eesti Muusika- ja Teatriakadeemia saali osa 2022. aasta märtsiks. Seejärel on võimalik asuda käesoleva otsuse eelnõu alusel pingeritta seatud objektide ehitamise ja renoveerimise rahastamise juurde.

Valitsuse algatatud elektrituruseaduse muutmise seaduse eelnõu (156 SE) siht on suurendada konkurentsi taastuvast energiaallikast elektrienergia tootmise vähempakkumistel, vähendada fossiilkütuste kasutamist elektritootmisel ning parandada Eesti elektrienergia tootmise varustuskindlust. Senise regulatsiooni kohaselt tohib siseriikliku taastuvenergia eesmärgi täitmiseks korraldatavatel vähempakkumisel osaleda vaid selline tootmisseade, mis ei ole enne vähempakkumist elektrienergiat tootnud. Muudatuse kohaselt võib tulevikus sellisel vähempakkumisel osaleda ka olemasolev tootja, motiveerimaks selliseid tootjaid edaspidi kasutama elektritootmise sisendina fossiilkütuste asemel taastuvaid energiaallikaid. Sellisel juhul võib vähempakkumise võitjale maksta toetust iga vähempakkumise kohta kuni kolme aasta jooksul alates vähempakkumise objektiks olnud taastuvast energiaallikast elektrienergia tootmise alustamisest.

Esimene lugemine – neli eelnõu: 

Eesti Konservatiivse Rahvaerakonna fraktsiooni algatatud karistusseadustiku muutmise seaduse eelnõuga (373 SE) nähakse karistusena sundvaktsineerimise eest füüsilisele isikule ette kolme- kuni kaheteistaastane vangistus ning juriidilisele isikule rahaline karistus või sundlõpetamine.

Riigikogu liikme Raimond Kaljulaidi algatatud Riigikogu valimise seaduse muutmise seaduse eelnõu (374 SE) eesmärk on luua erakondadele ja üksikkandidaatidele võimalus seada end valimisteks üles ilma selle eest kautsjoni tasumata. Selleks vabastatakse kautsjoni tasumise nõudest erakonnad, kes esitavad vähemalt kahe protsendi hääleõiguslike Eesti Vabariigi kodanike toetusallkirjad.

Eesti Konservatiivse Rahvaerakonna fraktsiooni esitatud Riigikogu otsuse „Riigikogu uurimiskomisjoni moodustamine aprillis 2021 Tallinna kesklinnas toimunud politseioperatsiooni seaduslikkuse ja proportsionaalsuse selgitamiseks“ eelnõu (379 OE) näeb ette moodustada Riigikogu uurimiskomisjon Politsei- ja Piirivalveameti ning teiste jõustruktuuride käitumise seaduslikkuse ja proportsionaalsuse välja selgitamiseks, et välistada põhiseaduslike kodanikuvabaduste meelevaldne ja seadusevastane piiramine.

Sotsiaaldemokraatliku Erakonna fraktsiooni ja Riigikogu liikme Raimond Kaljulaidi algatatud Riigikogu liikme staatuse seaduse muutmise seaduse eelnõu (396 SE) näeb ette hoida Riigikogu eelarves kokku vajalik summa, et päästa kärbetest pikaajaline arenguseire, mis on oluline osa teadmispõhisest otsustamisest. Selle asemel hoitakse eelnõu järgi vajalik summa kokku Riigikogu liikmete kuluhüvitiste arvelt.

Komisjoni istung

riigieelarve kontrolli erikomisjonis – kell 8.30: Riigikontrolli kontrolliaruandest „Kriisilaenude menetlus Maaelu Edendamise Sihtasutuses“, kutsutud maaeluminister Urmas Kruuse ning Maaelu Edendamise Sihtasutuse ja Riigikontrolli esindajad; istung on avalik, toimub veebiülekanne (ruum L333 ja videosild).

Sündmus

Kell 9 – keskkonnakomisjoni liikmed osalevad metsanduse arengukava hetkeseisu tutvustusel (Riigikogu konverentsisaal ja videosild).

Välislähetus

14. – 16. juuni
Riigikogu esimees Jüri Ratas, väliskomisjoni esimees Marko Mihkelson ja kultuurikomisjoni liige Helle-Moonika Helme on Riigikogu esimehe ametlikul visiidil Šveitsis.

Riigikogu pressiteenistus
Merilin Kruuse
tel 631 6592, 510 6179
e-post [email protected]
päringud [email protected]

Tagasiside