Riigikogu
Riigikogu
Jäta navigatsioon vahele

Riigikogu

Kell 12 – infotund

Riigikogu infotunnis osalevad peaminister Kaja Kallas, justiitsminister Maris Lauri ja maaeluminister Urmas Kruuse.

Peaminister vastab küsimusele olukorrast riigis, maaeluminister küsimustele kaadripoliitikast ja looduskaitselistest hüvitistest metsanduses ning justiitsminister küsimusele ehitisregistri probleemidest.

Kell 14 – täiskogu istung

Riigikogu istungil jätkub 54 Riigikogu liikme algatatud perehüvitiste seaduse muutmise seaduse eelnõu (619 SE) teine lugemine. Riigikogu on eelnõule esitatud muudatusettepanekuid hääletanud ja hääletuste eel 10-minutilisi vaheaegu pidanud kõigil korralistel istungitel alates kolmapäevast. Teisipäevase istungi lõpuks jõudis täiskogu pea 1200 muudatusest läbi vaadata 117.

Eelnõu tõstab lapsetoetuse esimese ja teise lapse eest 60-lt 100 eurole ehk samale tasemele, nagu on lapsetoetus kolmandale ja järgnevatele lastele. Lasterikka pere toetus tõuseb eelnõu kohaselt kolme- kuni kuuelapselistel peredel 300-lt 700-le ning seitsme- ja enamalapselistel peredel 400-lt 900 eurole kuus. Selleks, et lasterikka pere toetus oleks jätkuvalt elatustaseme tõusuga proportsionaalne ning toetuse suurust ei peaks igal aastal muutma, indekseeritakse toetus iga aasta 1. aprilliks indeksiga, mis sõltub 20 protsendi ulatuses tarbijahinnaindeksi ja 80 protsendi ulatuses sotsiaalmaksu pensionikindlustuse osa laekumise aastasest kasvust.

Kui praegu kaob lasterikka pere toetus esimese lapse täisealiseks saamisel, siis edaspidi makstakse seda täies ulatuses nii kaua, kuni peres kasvab vähemalt kolm alaealist last. Kui lasterikkas peres on veel kaks alaealist last, makstakse toetust kahe kolmandiku, ning kui üks laps, siis ühe kolmandiku ulatuses. Sotsiaalkomisjon täiendas eelnõu teise lugemise eel sättega, mille kohaselt makstakse mitmike eest lasterikka pere toetust kuni mitmike 21-aastaseks saamiseni. Samuti viis komisjon eelnõusse muudatuse, mille järgi tõuseb üksikvanema lapse toetus 40 eurole.

Kolmas lugemine – 15 eelnõu: valitsuse algatatud riigihangete seaduse muutmise seaduse eelnõu (610 SE), valitsuse algatatud väetiseseaduse, kemikaaliseaduse ja toote nõuetele vastavuse seaduse muutmise seaduse eelnõu (614 SE), valitsuse algatatud politsei ja piirivalve seaduse muutmise ning sellega seonduvalt teiste seaduste muutmise seaduse eelnõu (532 SE), valitsuse algatatud kodakondsuse seaduse muutmise seaduse eelnõu (582 SE), valitsuse algatatud Vabariigi Valitsuse seaduse ja teiste seaduste muutmise seaduse (Riigi Kaitseinvesteeringute Keskuse ümberkorraldamine valitsusasutuseks) eelnõu (590 SE), valitsuse algatatud Vabariigi Valitsuse seaduse muutmise seaduse eelnõu (595 SE), Isamaa fraktsiooni ja valitsuse algatatud riigipiiri seaduse muutmise ja sellega seonduvalt teiste seaduste muutmise seaduse eelnõu (630 SE), valitsuse algatatud etendusasutuse seaduse ja rahvusooperi seaduse muutmise seaduse eelnõu (419 SE), valitsuse algatatud küberturvalisuse seaduse ja teiste seaduste muutmise seaduse eelnõu (531 SE), valitsuse algatatud laeva lipuõiguse ja laevaregistrite seaduse ning meresõiduohutuse seaduse muutmise seaduse eelnõu (571 SE), valitsuse algatatud korrakaitseseaduse, lastekaitseseaduse ja narkootiliste ja psühhotroopsete ainete ning nende lähteainete seaduse muutmise seaduse eelnõu (573 SE), valitsuse algatatud vangistusseaduse ja kriminaalhooldusseaduse muutmise seaduse eelnõu (580 SE), valitsuse algatatud karistusregistri seaduse, karistusseadustiku ja lastekaitse seaduse muutmise seaduse eelnõu (581 SE), valitsuse algatatud maagaasiseaduse ja teiste seaduste muutmise seaduse eelnõu (596 SE) ja valitsuse algatatud rahvastikuregistri seaduse muutmise seaduse eelnõu (609 SE).

Teine lugemine – viis eelnõu: lisaks perehüvitiste seaduse muutmise seaduse eelnõule on päevakorras ka valitsuse algatatud riigilõivuseaduse täiendamise seaduse eelnõu (598 SE), valitsuse algatatud Eestisse lähetatud töötajate töötingimuste seaduse, töölepingu seaduse ja töötuskindlustuse seaduse muutmise seaduse eelnõu (599 SE), Isamaa fraktsiooni algatatud alkoholi-, tubaka-, kütuse- ja elektriaktsiisi seaduse muutmise seaduse eelnõu (548 SE) ning valitsuse algatatud psühhiaatrilise abi seaduse ja tervishoiuteenuste korraldamise seaduse muutmise seaduse eelnõu (600 SE).

Esimene lugemine – viis eelnõu: valitsuse algatatud kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse ja sellega seonduvate seaduste muutmise seaduse eelnõu (626 SE), Isamaa fraktsiooni algatatud välismaalaste seaduse muutmise seaduse eelnõu (561 SE), valitsuse algatatud kaitseväeteenistuse seaduse ja teiste seaduste muutmise seaduse eelnõu (623 SE), valitsuse algatatud karistusregistri seaduse muutmise seaduse eelnõu (621 SE) ning valitsuse algatatud tsiviilkohtumenetluse seadustiku ja teiste seaduste muutmise seaduse (Nõukogu määruse (EL) 2019/1111, mis käsitleb kohtualluvust, abieluasjade ja vanemliku vastutusega seotud kohtuasjades tehtud lahendite tunnustamist ja täitmist ning rahvusvahelisi lapserööve (uuesti sõnastatud), rakendamine) eelnõu (622 SE).

Lisaks on Riigikogu istungi päevakorras õiguskomisjoni algatatud olulise tähtsusega riikliku küsimuse „Päästeameti elanikkonnakaitse plaan – probleemid, lahendused ja inimesed“ arutelu.

Sündmused

Kell 10 – Riigikogu esimees Jüri Ratas avab Arenguseire Keskuse aastakonverentsi „Teismoodi tulevik“, mis keskendub Eesti pikaajalisele toimetulekule muutuvas maailmakorras (Riigikogu konverentsisaal ja virtuaalkeskkond Worksup).

Kell 10 – Eesti–Hiina parlamendirühma esimees Sven Sester ja aseesimehed Toomas Kivimägi ja Helmen Kütt kohtuvad Hiina suursaadiku Li Chaoga.

Lähetused

13.–15. juuni
Euroopa Nõukogu Parlamentaarse Assamblee (ENPA) Eesti delegatsiooni liige Eerik-Niiles Kross osaleb ENPA monitooringukomitee raportöörina infokogumismissioonil Budapestis Ungaris.

15.–17. juuni
Väliskomisjoni esimees Marko Mihkelson osaleb Põhjanaabrite parlamentaarsel konverentsil Ühendkuningriigis Londonis.

Riigikogu pressiteenistus
Karin Kangro
tel 631 6356, 520 0323
e-post [email protected]
päringud [email protected]

Tagasiside