Riigikogu
Riigikogu
Jäta navigatsioon vahele

Riigikogu

Kell 13 – infotund

Infotunnis osalevad valitsuse liikmetest peaminister Taavi Rõivas, justiitsminister Urmas Reinsalu ja siseminister Hanno Pevkur.

Peaminister vastab riigikogu liikmete küsimustele, mis puudutavad riigieelarvet ja hariduse osa riigieelarves. Valitsusjuhile esitatud küsimused puudutavad ka sealiha importi, piimakarja taastamist ja sellega koos töökohtade taasloomist, vabakaubandusleppeid ning ministrite ja ametite peadirektorite käsutuses olevaid asutuste pangakaarte.

Justiitsminister Reinsalule esitatud küsimus puudutab kohtumääruse täitmist.

Siseminister Pevkurile esitatud küsimused on seotud teiste riikide sõrmejälgede andmebaaside kasutamisega ja Eesti valmidusega pagulaste vastuvõtmiseks.

Kell 14 – täiskogu istung

Istungi päevakorras on kahe eelnõu teine lugemine ja nelja eelnõu esimene lugemine.

Teisel lugemisel on valituse algatatud tolliseaduse muutmise seaduse eelnõu (22 SE). Eelnõu lihtsustab füüsilisel isikul mitteärilise otstarbega kauba deklareerimist. Füüsiline isik võib mittekaubanduslikku kaupa (isiklikuks otstarbeks) alati deklareerida lihtsustatud tollideklaratsiooniga olenemata selle väärtusest või kaalust. Samuti antakse tollile õigus tuvastada kas kauba puhul on tegemist võltsinguga.

Valitsuse algatatud lennundusseaduse ning lennundusseaduse ja riigilõivuseaduse muutmise seaduse muutmise seaduse eelnõu (83 SE). Eelnõuga kehtestatakse üldreegel, et raadioside on tagatud nii eesti kui ka inglise keeles, kuid Tallinna lennuinfopiirkonnas üle 9,5 km kõrgusel lennates kasutatakse ainult inglise keelt. Eestikeelne raadioside puudutab umbes 20 erapilooti, kes nii kõrgel ei lenda. Kommertslendudele kehtib Euroopa Liidu õigusest tulenev inglisekeelse raadioside nõue. Eelnõu täpsustab julgestusalasest kontrollist vabastamise regulatsiooni. Välisministeeriumile antakse õigus vabastada Presidendi Kantselei direktori taotlusel Vabariigi Presidendi kutsel visiidil olevaid külalisi ning Vabariigi Valitsuse liikme või riigisekretäri taotlusel Eestis ametlikul visiidil viibivaid külalisi julgestuskontrollist.

Esimesel lugemisel on Eesti Keskerakonna fraktsiooni algatatud Riigikogu otsuse “Ettepaneku tegemine Vabariigi Valitsusele” eelnõu (47 OE). Eelnõuga tehakse valitsusele ettepanek töötada välja eelnõu, mis vabastaks tööandja õpilasmalevas töötavatele 13-18-aastastele noortele rahas makstava töötasu pealt tasutavast sotsiaalmaksust.

valitsuse algatatud veeseaduse muutmise seaduse eelnõu (82 SE). Veeseaduse muutmise seaduse eelnõu (82 SE) ajakohastab nõudeid põllumajandusest lähtuva veereostuse piiramiseks. Eelnõuga piiratakse olulisemate muudatustena väetiste laotamise aega sügisel. Kui seni on keelatud üldjuhul väetiste laotamine alates 1. detsembrist, siis edaspidi keelatakse mineraalsete lämmastikväetiste ja vedelsõnniku laotamine alates 15. oktoobrist. Muudatus jõustub 2023, et võimaldada uue nõudega kohaneda. Samas võimaldatakse kevadperioodil alustada väetamisega 10 päeva varem, alates 21. märtsist. Samuti kehtestatakse senisest rangemad nõuded väikeloomapidajate poolt sõnniku hoidmisele.

Valitsuse algatatud Euroopa Liidu kodaniku seaduse muutmise ja sellega seonduvalt teiste seaduste muutmise seaduse eelnõu (57 SE). Eelnõuga viiakse seadus kooskõlla vastava EL-i direktiivi nõuetega, mis käsitleb EL-i kodanike ja nende pereliikmete õigust liikuda ja elada vabalt liikmesriikide territooriumil. Samuti täpsustatakse välismaalase ebaseaduslikult üle piiri toimetamise ja Eestis ebaseaduslikult viibimisele kaasaaitamise eest karistuste määramise tingimusi.

Valitsuse algatatud välismaalasele rahvusvahelise kaitse andmise seaduse ja sellega seonduvalt teiste seaduste muutmise seaduse eelnõu (81 SE). Eelnõu eesmärk on ühtlustada liikmesriikide rahvusvahelise kaitse menetlusi, kehtestades Euroopa Liidus miinimumreeglid rahvusvahelise kaitse andmise ja äravõtmise menetlusele. Tagatakse rangemad nõuded rahvusvahelise kaitse menetlusele ning suurendatakse rahvusvahelise kaitse taotlejale antavaid tagatisi. Eelnõu näeb ette ka võimaluse, et valitsus võib näiteks humanitaarsetest kaalutlustest või rahvusvahelise kohustuse täitmisest tulenevalt otsustada rahvusvahelise kaitse taotluse vastuvõtmise väljaspool Eestit.

Sündmused

Kell 11 – Riigikogu esimees Eiki Nestor kohtub ajakirjanikega Mongooliast.

Kell 13 väliskomisjoni esimees Sven Mikser kohtub Hiina Rahvavabariigi suursaadiku Qu Zhega.

Välislähetused

26. september – 18. oktoober
Riigikogu liige Martin Repinski osaleb Ameerika Ühendriikide välisministeeriumi rahvusvahelises programmis „Euroopa noorte võimestamine ettevõtlikkuse ja uuenduslikkuse kaudu“ Ameerika Ühendriikides.

13. – 15. oktoober
Eesti-Venemaa parlamendirühma liikmed Igor Gräzin, Olga Ivanova, Andres Ammas ja Viktoria Ladõnskaja on külas oma kolleegidel Venemaa Riigiduumas, Moskvas.

14. – 17. oktoober
Õiguskomisjoni esimees Heljo Pikhof osaleb õigusalasel konverentsil 17th International Summit on Transnational Crime and Homeland and Global Security Forum Šveitsis.

Riigikogu pressiteenistus
Epp-Mare Kukemelk
6316356; 515 3903
[email protected]
Päringud: [email protected]

Tagasiside