Riigikogu
Riigikogu
Jäta navigatsioon vahele

Riigikogu

Kell 12 – infotund

Infotunnis osalevad peaminister Kaja Kallas, terviseminister Riina Sikkut ja välisminister Margus Tsahkna.

Peaminister vastab Riigikogu liikmete küsimustele valitsus- ja usalduskriisi, valetamise, poliitilise olukorra, moraalikompassi, Novaria Consultile antud laenu maksete detailide, riigi rahanduse, rahvusvahelise suhtluse, põhiseaduse, moraalsete hinnangute ning taastuvenergeetika investeeringute kohta. Terviseminister vastab küsimusele tervishoiu olukorra ja välisminister küsimusele rahvusvahelise skandaali kohta.

Kell 14 – täiskogu istung

Esimene lugemine – üheksa eelnõu

Istungil jätkub Eesti Konservatiivse Rahvaerakonna fraktsiooni algatatud kohaliku omavalitsuse volikogu valimise seaduse muutmise seaduse eelnõu (4 SE) esimene lugemine, mis jäi teisipäeval istungi tööaja lõppemise tõttu pooleli. Eelnõu järgi oleks kohaliku omavalitsuse volikogu valimistel hääleõigus vaid Eesti ja Euroopa Liidu kodanikel.

Isamaa fraktsiooni algatatud kohaliku omavalitsuse volikogu valimise seaduse ja keeleseaduse muutmise seaduse eelnõu (11 SE) eesmärk on tagada, et kohalike omavalitsuste volikogude töö toimuks eesti keeles. Eelnõu järgi peavad kohalike omavalitsuste valimistel kandideerivad isikud oskama eesti keelt B2-tasemel.

Valitsuse algatatud käibemaksuseaduse ja maksukorralduse seaduse muutmise seaduse eelnõuga (225 SE) kehtestatakse makseteenuse pakkujatele kohustus säilitada piiriüleste maksete andmed makse saajate osas ja edastada need andmed kord kvartalis maksuhaldurile. Eelnõu järgi peab makseteenuse pakkuja säilitama makse saaja ja maksete kohta andmeid ning need maksuhaldurile edastama üksnes juhul, kui maksete koguarv ühe makse saaja kohta ületab 25 makset kvartalis. Muudatuste eesmärk on tõhustada käibemaksupettuste vastast võitlust piiriüleses e-kaubanduses.

Valitsuse algatatud tubakaseaduse muutmise seaduse eelnõuga (223 SE) võetakse Eesti õigusesse üle Euroopa Liidu direktiiv, mille eesmärk on hõlbustada tubakatoodete ja tubakatootega seonduvate toodete siseturu sujuvat toimimist, võttes aluseks tervisekaitse kõrge taseme tagamise, eelkõige noorte ja laste tervise kaitse. Eelnõuga kaotatakse erand, mille järgi on lubatud müüa erineva maitse ja lõhnaga kuumutatud tubakatooteid. Samuti kaotatakse kuumutatud tubakatoodetele kehtiv märgistamise erand. Direktiivi eesmärk on vältida erinevate reeglite kohaldamist liikmesriikides.

Isamaa fraktsiooni algatatud kohaliku omavalitsuse volikogu valimise seaduse muutmise seaduse eelnõu (18 SE) näeb ette tunnistada kehtetuks Eestis elavate kolmandate riikide kodanike ja kodakondsust mitte omavate isikute hääletamisõigus kohalike omavalitsuste valimistel. Praegu võivad kohalikel valimistel osaleda ka välismaalased, kes elavad Eestis pikaajalise elaniku elamisloa või alalise elamisõiguse alusel ja kes on valimispäevaks saanud 16-aastaseks ning kelle püsiv elukoht, mille aadressiandmed on kantud Eesti rahvastikuregistrisse, asub vastavas vallas või linnas. Seletuskirjas öeldakse, et kolmandate riikide kodanike õigus Eesti kohalikel valimistel hääletada on julgeolekuküsimus ja seda eriti Venemaa Ukraina-vastase agressioonisõja kontekstis, mistõttu Venemaa ja Valgevene kodanikel ei peaks olema võimalik Eesti kohalike omavalitsuste valimisel osaleda.

Eesti Konservatiivse Rahvaerakonna fraktsiooni algatatud keeleseaduse muutmise seaduse eelnõu (1 SE) eesmärk on tõsta keeleseaduse rikkumisega seotud trahvimääri ning täiendada seadust uute mõjutusvahenditega, et parandada füüsiliste ja juriidiliste isikute keeleseaduse täitmist.

Eesti Keskerakonna fraktsiooni algatatud riikliku pensionikindlustuse seaduse muutmise seaduse eelnõu (5 SE) näeb ette tõsta neljal järgneval aastal pensione lisaks indekseerimisele erakorraliselt 50 euro võrra, et parandada vanemaealiste inimeste majanduslikku heaolu.

Eesti Keskerakonna fraktsiooni algatatud töötervishoiu ja tööohutuse seaduse ning ravikindlustuse seaduse muutmise seaduse eelnõuga (7 SE) muudetakse seaduste 1. juulil kehtima hakkava redaktsiooni sätteid nii, et kehtima jääks haigushüvitiste maksmise kord, mille kohaselt on töötaja omavastutus vaid esimene haiguspäev, tööandja maksab hüvitist teisest viienda päevani ning tervisekassa maksab hüvitist alates kuuendast päevast.

Eesti Keskerakonna fraktsiooni algatatud riikliku pensionikindlustuse seaduse muutmise seaduse eelnõu (15 SE) näeb ette kehtestada lesepensioni määramise võimalus isikule, kes on vanaduspensionieas ja kelle abikaasa, kellega isik on abielus olnud vähemalt kümme aastat, on vanaduspensioni ajaks surnud. Lesepension määratakse eelnõu järgi eluks ajaks ning võrdub surnud abikaasale arvutatud riikliku pensioniga. Lesepensioni ei määrata, kui see on isiku enda riiklikust pensionist väiksem. Lesepensioni indekseeritakse ja tõstetakse erakorraliselt samadel alustel nagu vanaduspensioni. Lesepensioni taotlemise korra ja esitatavate dokumentide loetelu kehtestab valdkonna eest vastutav minister määrusega.

Sündmused

Kell 11.15 – Riigikogu esimees Lauri Hussar kohtub Tema Pühaduse oikumeenilise patriarhi Bartolomeusega.

Kell 12 – riigikaitsekomisjoni esimees Kalev Stoicescu kohtub Prantsusmaa suursaadiku Emmanuel Mignot’ga.

Kell 12 – Eesti-Kreeka parlamendirühma esimees Annely Akkermann kohtub Tema Pühaduse oikumeenilise patriarhi Bartolomeusega. Kohtumisel osalevad ka Riigikogu liikmed Helle-Moonika Helme, Helmen Kütt, Kersti Sarapuu, Riina Solman ja Kadri Tali.

Kell 14.45 – Euroopa Liidu asjade komisjoni aseesimees Maria Jufereva-Skuratovski ning komisjoni liikmed Kadri Tali, Riina Solman, Aivar Sõerd ja Maido Ruusmann kohtuvad Saksamaa Rheinland-Pfalzi liidumaa delegatsiooniga.

Välislähetused

2.–13. september
Riigikogu tuumaenergeetika toetusrühma esimees Mario Kadastik ja liige Toomas Uibo osalevad Eesti tuumaenergia töörühma visiidil Ameerika Ühendriikidesse.

13.–16. september
Riigikogu liige Varro Vooglaid osaleb konverentsil Budapest Demographic Summit Budapestis Ungaris.

Riigikogu pressiteenistus
Merilin Kruuse
tel 631 6592, 510 6179
e-post [email protected]
päringud [email protected]

Tagasiside