Riigikogu
Riigikogu
Jäta navigatsioon vahele

Riigikogu

Kell 13 – infotund

Infotunnis vastavad Riigikogu liikmete küsimustele peaminister Andrus Ansip, kaitseminister Urmas Reinsalu ja justiitsminister Hanno Pevkur. Küsimuste esitamiseks on registreerunud viis Riigikogu liiget. Küsimused puudutavad eurovoliniku nimetamist, Kaitseväe Ühendatud Õppeasutust, Koidula piiripunkti ületamist, ooteala tasusid piiripunktides ja Riigikontrolli ülevaate järeldusi.

Kell 14 – täiskogu istung

Päevakorra järgi on täiskogus neli eelnõu, neist kolm teisel lugemisel ja üks esimesel lugemisel.

1. Teisel lugemisel on valitsuse algatatud 2014. aasta riigieelarve seaduse eelnõu (490 SE). Eelnõuga on tuleva aasta riigieelarves tulusid planeeritud 8 miljardit eurot, mida on  349,1 miljonit eurot ehk 4,6 protsenti enam kui selleks aastaks planeeritud. Riigieelarve kulud kasvavad 377 miljonit eurot ehk 4,9 protsenti 8,06 miljardi euroni. Valitsemisalade palgafondid suurenevad 5,1 protsenti, keskmine pension suureneb 5,8 protsenti. Suur osatähtsus on sotsiaalkulude kasvul. Sotsiaal- ja muud toetused füüsilistele isikutele moodustavad 2014. aasta riigieelarve kogumahust 27,7 protsenti  ehk 2,28 miljardit eurot.

Järgmisel aastal on riigieelarve investeeringute kogumahuks kavandatud 832 miljonit eurot ehk ligi 18 protsenti kõigist investeeringutest Eestis. Valitsussektori võlakoormus kasvab eelnõu järgi järgmise aasta lõpuks 10 protsendini sisemajanduse koguproduktist.

Tuleva aasta riigieelarve seaduse eelnõule on fraktsioonid ja Riigikogu liikmed esitanud kokku 403 muudatusettepanekut.

2. Teisel lugemisel on valitsuse algatatud investeerimisfondide seaduse ja kogumispensionide seaduse muutmise seaduse eelnõu (501 SE), mis pikendab kohustuslike pensionifondide valitsemistasu piirmäärade kehtivuse aega ning muudab kohustuslike pensionifondide osakute pärimise korda. Muudatusettepanekute tähtajaks Riigikogu liikmed, komisjonid ja fraktsioonid eelnõule muudatusettepanekuid ei esitanud. Eelnõu teist lugemist ettevalmistanud rahanduskomisjon otsustas 11. novembril esitada eelnõule ühe muudatusettepaneku.

Eesti väärtpaberite keskregistri pidaja kasutab kogumispensionide arvelduste tegemiseks Eesti Pangas avatud pangakontot ning sellele viidatakse arveldustega seoses lisaks kogumispensionide seadusele ka sotsiaalmaksuseaduses. Kogumispensionide seaduse vastavad muudatused on eelnõus esitatud, sarnane muudatus on vaja teha ka sotsiaalmaksuseaduses. Sotsiaalmaksuseaduse muudatuse lisamine eelnõusse toob kaasa ka vajaduse muuta eelnõu pealkirja.

3. Teisel lugemisel on valitsuse algatatud riigilõivuseaduse § 3331 muutmise seaduse eelnõu (494 SE). Eelnõuga korrastatakse riigilõivumäärasid selliselt, et need oleksid põhjendatud ja kulupõhised ning vastaksid riigilõivuseaduse vastavale põhimõttele. Kuna suur osa arhiiviteatiseid on vajalikud pensionide määramiseks, on arvestatud ka maksevõimelisuse põhimõttega. Teise lugemise eel eelnõule muudatusettepanekuid ei esitatud.

4. Esimesel lugemisel on valitsuse algatatud maareformi seaduse muutmise seaduse eelnõu (516 SE). Eelnõu kohaselt asutab regionaalminister hüpoteegipidaja ja riigimaa koormamise valitseja ülesannete tõhusamaks täitmiseks maa järelmaksunõuete infosüsteemi. Eesmärk on vähendada halduskoormust maareformi käigus erastatud maade lepingute täitmise ning järelmaksude laekumise haldamisel. Kliendivaate avamisega luuakse eeldused järelmaksunõuete ennetähtaegseks tasumiseks. Asutatavas infosüsteemis hallatakse erastamise ja riigimaa koormamise lepinguid ja nõudeid.

Maa järelmaksunõuete infosüsteemi sisestavad maavalitsused maareformi käigus erastatud maade eest tasumisel antud järelmaksude, riigimaa kasutusvalduste ja hoonestusõiguste lepingud, kontrollitakse laekunud summade korrektset jaotust võlgnike lõikes ning saadetakse võlgnikele meeldetuletus- ja saldokinnituskirju. Samuti teostatakse maavalitsustes maksetähtajaks tasumata jäänud summade kohta võlamenetlustoiminguid, milleks on kohtutäituritele ja kohtutele materjalide esitamine.

Maaelukomisjon teeb ettepaneku esimene lugemine lõpetada ja määrata muudatusettepanekute esitamise tähtajaks 27. november.


Komisjonides

Kell 10 – väliskomisjon kohtub Soome parlamendi väliskomisjoni delegatsiooniga (ruum L251).


Välislähetused

13. – 17. november
Riigikogu liikmed Erki Nool ja Marika Tuus-Laul osalevad Parlamentidevahelise Liidu (IPU) ja ÜRO ühisistungil New Yorgis.
 

Riigikogu pressiteenistus

Tagasiside