Riigikogu
Riigikogu
Jäta navigatsioon vahele

Riigikogu

Kell 13 – infotund

Riigikogu liikmete küsimustele vastavad tervise- ja tööminister Jevgeni Ossinovski peaministri ülesannetes, riigihalduse minister Arto Aas ning sotsiaalkaitseminister Margus Tsahkna.

Tervise- ja tööminister Jevgeni Ossinovski peaministri ülesannetes vastab küsimustele Euroopa Kontrollikoja liikme kandidaadi nimetamise, kinnipeetavate tööhõive ja tervishoiu rahastamise kohta.

Riigihalduse minister Arto Aas vastab küsimustele Riigi Tugiteenuste Keskuse arengukontseptsiooni, haldusreformi, ministeeriumide sõidukite majandamise ja omavalitsuste sundliitmise kohta.

Kell 14 – täiskogu istung

Kolmas lugemine – 1 eelnõu:

Valitsuse algatatud e-identimise ja e-tehingute usaldusteenuste seaduse eelnõuga (237 SE) luuakse riigisisene regulatsioon e-identimise ja e-tehingute usaldusteenuste ELi määruse (eIDAS määrus) rakendamiseks. Euroopa Liit soovib suurendada usaldust elektrooniliste tehingute vastu siseturul, luues ühise aluse turvalisele elektroonilisele suhtlusele kodaniku, ettevõtja ja ametiasutuse vahel. ELi määrus reguleerib e-identimise piiriülest kasutust ning ühtsete reeglite alustel selliste usaldusteenuste osutamist siseturul nagu e-allkiri, ajatempel, veebisaidi autentimine jm. Määrus aitab kaasa digitaalse ühtse turu edendamisele ja lihtsustab internetipõhiste piiriüleste teenuste kasutamist. E-identimise koostöö järgi peavad liikmesriikide asutused digitaalallkirju vastastikku tunnustama hakkama 2016. aastal ja elektroonilist identiteeti 2018. aastal. Liikmesriigid võivad teiste liikmesriikide elektroonilist identiteeti vastastikku tunnustada ka juba varem. Eelnõu on Eestis kavandatud jõustuma samaaegselt eIDAS määruse jõustumisajaga Euroopa Liidus, mis on tänavu 1. juulil.

Esimene lugemine – 4 eelnõu:

Valitsuse algatatud rakkude, kudede ja elundite hankimise, käitlemise ja siirdamise seaduse ning riigilõivuseaduse muutmise seaduse eelnõu (278 SE) võetakse Eesti õigusesse üle kaks Euroopa Komisjoni direktiivi, et tagada kolmandatest riikidest imporditud rakkude ja kudede vastavus ELi ohutus- ja kvaliteedistandarditele. Eelnõuga täpsustatakse, et uudse ravimi tootmiseks kasutatavate rakkude ja kudedega seotud teave peab olema jälgitav vähemalt seni, kuni see jõuab ravimi tootjani. Pärast direktiivide rakendumist, peab Ravimiamet registreerima Euroopa Liidu koepangaregistris kõik ettevõtted, kes tegelevad rakkude ja kudede hankimise ning käitlemisega ja kellele on antud vastav tegevusluba, seal hulgas impordisertifikaat. Rakkude ja kudede käitlemisega tegeleb Eestis praegu üheksa ettevõtjat, kellest kaks tegeleb rakkude ja kudede impordiga kolmandatest riikidest. Käesoleva seaduse jõustumisel tuleb neil kahel ettevõtjal taotleda vastav impordisertifikaat. Uudse ravimi tootja tegevusluba on välja antud ühele ettevõtjale. Uudne ravim on geeniteraapiaks või somaatilise raku teraapiaks ettenähtud ravim või koetehnoloogiline toode. Alates 29. aprillist 2017 antakse kõikidele hangitud ja käideldud rakkudele ja kudedele ning nendest valmistatud toodetele kordumatu Euroopa kood, mis koosneb annetuse ja toote identifitseerimistunnustest.

Valitsuse algatatud 2016. aasta riigieelarve seaduse muutmise seaduse eelnõu (296 SE) ei muuda riigieelarve kulude ja tulude kogu mahtu, kuid täpsustuvad ministeeriumide ja teiste asutuste jooksva aasta kulud. Eelnõu kajastab kokku 98 muudatusettepanekut.

Valitsuse algatatud hasartmänguseaduse § 100 muutmise seaduse eelnõu (260 SE) loob võimaluse karistada kriminaalkorras kihlveopettuste toimepanijaid. Kihlveopettuseks on näiteks juhtum, kus sportlased panustavad eelnevalt kokku lepitud tulemusele, näiteks vastaste võidule ja üritavad meelega kaotada. Tulenevalt kohtupraktikast saab täna selliste pettuste eest karistada üksnes väärteo korras. Eelnõuga tehakse muudatus väärteo koosseisus ja sätestatakse, et väärteo koosseis rakendub vaid neil juhtudel, kui sellega ei panda ühtlasi toime karistusseadustikus sätestatud kelmuse koosseisu.

Valitsuse algatatud raamatupidamise seaduse muutmise seaduse eelnõu (259 SE) muudab arveldamise avaliku sektoriga täielikult e-arvetel põhinevaks. Era- ja avaliku sektori vahelisel arveldamisel e-arvete kohustuslikuks muutmine tuleneb valitsuse püstitatud eesmärgist edendada reaalaja majandust. Lisaks muudetakse raamatupidamise algdokumendile esitatavaid nõudeid. Eelnõuga sätestatakse kohustus, et alates 1. jaanuarist 2017 peab avalikule sektorile esitatav arve nii kauba müümisel kui teenuse osutamisel olema e-arve. E-arve on arve, mille kogu käitlemine toimub elektrooniliselt – arve edastatakse operaatori vahendusel ühest raamatupidamistarkvarast otse teise ning saaja ei pea enam arve andmeid käsitsi sisestama. Üleminek e-arvetele tähendab avaliku sektori jaoks umbes 2,5 miljoni euro suurust kokkuhoidu aastas. E-arvetele ülemineku sujuvuse tagamiseks võimaldab riik mikro- ja väike- ning keskmise suurusega ettevõtetel kasutada e-arvete koostamiseks ja edastamiseks registrite ja infosüsteemide veebipõhist tarkvara aastatel 2017-2018 tasuta. Eelnõuga muudetakse raamatupidamise algdokumendile, näiteks lepingutele, kviitungitele, aktidele, saatelehtedele esitatavaid nõudeid, et lihtsustada nende koostamist ning vältida mittevajalikke andmete esitamist. Algdokumendi kohustuslikeks nõueteks jääb ainult majandustehingu aeg, sisu ja arvnäitajad. Täiendavad nõuded jäävad kehtima üksnes raamatupidamise kohustuslaste vahel esitatavatele arvetele, näiteks kahe ettevõtja vahelisel müügiarvel.

Komisjonides

maaelukomisjoni ja riigieelarve kontrolli erikomisjoni ühisistung – kell 9: ülevaade Ruhnu elektritootmise arendamisest, kutsutud Enefit Taastuvenergia esindajad; istung on avalik, toimub veebiülekanne (ruum L 333);

riigikaitsekomisjoni väljasõiduistung – kell 9.15: riigikaitse arengukava (kaitseministeerium);

väliskomisjonis – kell 12: Eesti seisukohad ELi välisasjade nõukogu 17. oktoobri ja üldasjade nõukogu 18. oktoobri istungil, kutsutud välisministeeriumi eriesindaja Euroopa Liidu institutsioonide juures Matti Maasikas.

Sündmused

Kell 10 – dr Margus Viigimaa peab südamepäeva raames loengu südame tervisest „Eesti vajab terve südamega rahvaesindajaid,“ mida on võimalik konverentsisaalist jälgida veebiülekande teel. Koostöös Eesti Terviseradadega avatakse Toompea lossikompleksi hõlmav terviserada.

Kell 11.30 – Riigikogu esimees Eiki Nestor võtab Teenistujate Ametiliitude Keskorganisatsiooni TALO juhatuse esimehelt Ago Tuulingult vastu kultuuritöötajate pöördumise töötasude tõstmise kohta.

Kell 12 – Riigikogu aseesimees Helir-Valdor Seeder kohtub Viljandi seenioride grupiga.

Välislähetused

9. – 14. oktoober
Euroopa Nõukogu Parlamentaarse Assamblee (ENPA) Eesti delegatsiooni esimees Marianne Mikko ning liikmed Eerik-Niiles Kross, Andres Herkel (9.-13.10) ja Mailis Reps (9-13.10) osalevad ENPA sügisistungil Strasbourgis, Prantsusmaal.

10. – 12. oktoober
Euroopa Liidu asjade komisjoni aseesimees Jaak Madison peab kõne iga-aastasel Moldova eurointegratsiooni foorumil Chisinaus, Moldovas.

10. – 13. oktoober
Euroopa Liidu asjade komisjoni esimees Kalle Palling peab digipoliitika teemalisel kohtumisel kõne sõidujagamise reguleerimise kogemusest Berliinis ning osaleb ELi tuleviku teemalisel ümarlaual Brüsselis.

10. – 18. oktoober
Riigikogu Eesti turismi ja kohaliku toidu toetusrühma esimees Imre Sooäär tutvustab Eesti toidukultuuri New Yorgi toidufestivalil ning osaleb kohtumistel seoses EV100 ettevalmistustega.

Riigikogu pressiteenistus
Marie Kukk
631 6456; 58 213 309
[email protected]
Päringud: [email protected]

Tagasiside