Riigikogu
Riigikogu
Jäta navigatsioon vahele

Riigikogu

Kell 12 – infotund

Infotunnis osalevad peaminister Kaja Kallas, haridus- ja teadusminister Kristina Kallas ja kliimaminister Kristen Michal.

Peaminister vastab küsimustele, mis käsitlevad tööinimeste toetamist kriisi ajal, maksupoliitikat, olukorda riigis, poliitilist olukorda, laste kaitsmist pornograafiaga kokkupuudete eest, üksi elava pensionäri toimetulekut, julgeolekut ning sõnasid ja tegusid.

Haridus- ja teadusminister vastab küsimustele õpetajate palkade kohta.

Kell 14 – täiskogu istung

Esimene lugemine – 29 eelnõu

Istungil jätkub teisipäevasel istungil pooleli jäänud valitsuse esitatud Riigikogu otsuse „Eesti Vabariigi osaluse suurendamine Euroopa Nõukogu Arengupangas“ eelnõu (259 OE) esimene lugemine. Eelnõuga annab Riigikogu nõusoleku suurendada Eesti osalust Euroopa Nõukogu Arengupangas (CEB) 9 872 000 euro võrra, millest sisse tuleb maksta 2 787 853 eurot ning sissenõutav kapital on 7 084 147 eurot.

CEB kapitalitõus on kajastatud riigieelarves finantseerimistehinguna real „Osalused avaliku sektori ja sidusüksustes ning rahvusvahelised osalused“. Sissemaksed tehakse neljas võrdses osas 2023.–2026. aastal.

CEB on Euroopa Nõukogu institutsioon, mille tegevus tuleneb Eesti ratifitseeritud Euroopa Nõukogu privileegide ja immuniteetide üldkokkuleppe kolmandast protokollist.

Riigikogu liikmete Rain Epleri ja Martin Helme algatatud atmosfääriõhu kaitse seaduse muutmise seaduse eelnõuga (27 SE) eesmärk on muuta CO2 kvootide müügist saadud tulu kasutamine paindlikumaks.

Riigikogu liikmete Kalle Grünthali ja Arvo Alleri algatatud tulumaksuseaduse muutmise seaduse eelnõu (71 SE) tõstaks kohaliku omavalitsuse üksuste eelarvesse ülekantava tulumaksumäära 11,96 protsendilt 12,06 protsendile.

Riigikogu liikmete Evelin Poolametsa, Helle-Moonika Helme ja Rain Epleri algatatud tulumaksuseaduse muutmise seaduse eelnõu (75 SE) tõstaks kohaliku omavalitsuse üksuste eelarvesse ülekantava tulumaksumäära 11,96 protsendilt 11,97 protsendile.

Riigikogu liikmete Kalle Grünthali ja Rain Epleri algatatud tulumaksuseaduse muutmise seaduse eelnõu (82 SE) tõstaks kohaliku omavalitsuse üksuste eelarvesse ülekantava tulumaksumäära 11,96 protsendilt 12,15 protsendile.

Riigikogu liikmete Kert Kingo, Arvo Alleri ja Siim Pohlaku algatatud tulumaksuseaduse muutmise seaduse eelnõu (88 SE) tõstaks kohaliku omavalitsuse üksuste eelarvesse ülekantava tulumaksumäära 11,96 protsendilt 12,08 protsendile.

Isamaa fraktsiooni algatatud Riigikogu otsuse „Ettepaneku tegemine Vabariigi Valitsusele loobuda plaanist kehtestada Eestis automaks“ eelnõu (46 OE) näeb ette loobuda automaksu kehtestamise plaanist Eestis.

Isamaa fraktsiooni algatatud Riigikogu otsuse „Ettepaneku tegemine Vabariigi Valitsusele analüüsida täiendavalt põlevkivi väärindamise ja kasutamise võimalusi“ eelnõuga (50 OE) soovitakse teha valitsusele ettepanekud, et loobuda plaanist mitte avada uusi põlevkivikaevandusi ning analüüsida täiendavalt põlevkivi väärindamise ja kasutamise võimalusi ning langetada otsused pärast analüüsi valmimist.

Eesti Keskerakonna fraktsiooni algatatud Riigikogu otsuse „Ettepaneku tegemine Vabariigi Valitsusele töötada välja meetmed üksi elavate pensionäride toetamise suurendamiseks“ eelnõuga (143 OE) tehakse ettepanek valitsusele töötada välja meetmed üksi elavate pensionäride toetamise suurendamiseks viisil, et lubada sissekirjutust üksi elava pensionäriga samale aadressile veel ühele üksi elava pensionäriga sugulussidemes olevale lähisugulasele (näiteks laps, lapselaps, ema või isa).

Eesti Keskerakonna fraktsiooni algatatud Riigikogu otsuse „Ettepaneku tegemine Vabariigi Valitsusele töötada välja meetmed üksi elavate pensionäride toetamise suurendamiseks“ eelnõuga (176 OE) tehakse ettepanek valitsusele töötada välja meetmed üksi elavate pensionäride toetamise suurendamiseks viisil, et kaotada üksi elava pensionäri toetuse saamiseks olev kuni 1,2 kordne Eesti keskmise vanaduspensioni nõude piirang.

Valitsuse esitatud isikut tõendavate dokumentide seaduse § 11 muutmise seaduse eelnõu (256 SE) näeks ette, et tagasipöördumistunnistust ja Eestisse tagasipöördumise loa taotlejat oleks võimalik tuvastada videosilla kaudu. Juhul kui inimene on välismaal kaotanud oma reisidokumendi, see on aegunud, varastatud, hävinud või muutunud kasutuskõlbmatuks, on Eesti kodanikul ja määratlemata kodakondsusega isikul oluliselt lihtsam saada ajutist reisidokumenti. Praegu peab abivajaja tulema kohale Eesti välisesindusse või aukonsulaati. Seaduse muudatusega muutub Eesti konsulaarteenus kättesaadavamaks, mugavamaks ja e-riigile kohaseks.

Riigikogu liikmete Martin Helme, Leo Kunnase, Ants Froschi, Henn Põlluaasa, Kert Kingo ja Rain Epleri algatatud tulumaksuseaduse muutmise seaduse eelnõu (110 SE) tõstaks kohaliku omavalitsuse üksuste eelarvesse ülekantava tulumaksumäära 11,96 protsendilt 12,05 protsendile.

Riigikogu liikmete Kert Kingo, Jaak Valge ja Varro Vooglaiu algatatud tulumaksuseaduse muutmise seaduse eelnõu (112 SE) tõstaks kohaliku omavalitsuse üksuste eelarvesse ülekantava tulumaksumäära 11,96 protsendilt 12 protsendile.

Riigikogu liikmete Martin Helme, Evelin Poolametsa ja Helle-Moonika Helme algatatud tulumaksuseaduse muutmise seaduse eelnõu (116 SE) tõstaks kohaliku omavalitsuse üksuste eelarvesse ülekantava tulumaksumäära 11,96 protsendilt 12,14 protsendile.

Riigikogu liikmete Ants Froschi, Mart Helme ja Leo Kunnase algatatud tulumaksuseaduse muutmise seaduse eelnõu (127 SE) tõstaks kohaliku omavalitsuse üksuste eelarvesse ülekantava tulumaksumäära 11,96 protsendilt 12,07 protsendile.

Riigikogu liikmete Rain Epleri ja Martin Helme algatatud tulumaksuseaduse muutmise seaduse eelnõu (130 SE) tõstaks kohaliku omavalitsuse üksuste eelarvesse ülekantava tulumaksumäära 11,96 protsendilt 12,04 protsendile.

Riigikogu liikmete Arvo Alleri, Rain Epleri ja Evelin Poolametsa algatatud tulumaksuseaduse muutmise seaduse eelnõu (133 SE) tõstaks kohaliku omavalitsuse üksuste eelarvesse ülekantava tulumaksumäära 11,96 protsendilt 12,02 protsendile.

Riigikogu liikmete Helle-Moonika Helme, Arvo Alleri ja Martin Helme algatatud tulumaksuseaduse muutmise seaduse eelnõu (150 SE) tõstaks kohaliku omavalitsuse üksuste eelarvesse ülekantava tulumaksumäära 11,96 protsendilt 11,98 protsendile.

Riigikogu liikmete Rain Epleri ja Helle-Moonika Helme algatatud tulumaksuseaduse muutmise seaduse eelnõu (151 SE) tõstaks kohaliku omavalitsuse üksuste eelarvesse ülekantava tulumaksumäära 11,96 protsendilt 12,16 protsendile.

Riigikogu liikmete Rain Epleri, Helle-Moonika Helme ja Kert Kingo algatatud tulumaksuseaduse muutmise seaduse eelnõu (155 SE) tõstaks kohaliku omavalitsuse üksuste eelarvesse ülekantava tulumaksumäära 11,96 protsendilt 12,12 protsendile.

Riigikogu liikmete Leo Kunnase, Mart Helme ja Ants Froschi algatatud tulumaksuseaduse muutmise seaduse eelnõu (181 SE) tõstaks kohaliku omavalitsuse üksuste eelarvesse ülekantava tulumaksumäära 11,96 protsendilt 11,99 protsendile.

Riigikogu liikmete Jaak Valge, Arvo Alleri ja Varro Vooglaiu algatatud tulumaksuseaduse muutmise seaduse eelnõu (194 SE) tõstaks kohaliku omavalitsuse üksuste eelarvesse ülekantava tulumaksumäära 11,96 protsendilt 12,11 protsendile.

Riigikogu liikmete Jaak Valge, Anti Poolametsa ja Helle-Moonika Helme algatatud tulumaksuseaduse muutmise seaduse eelnõu (199 SE) tõstaks kohaliku omavalitsuse üksuste eelarvesse ülekantava tulumaksumäära 11,96 protsendilt 12,13 protsendile.

Riigikogu liikmete Helle-Moonika Helme, Evelin Poolametsa, Martin Helme ja Anti Poolametsa algatatud tulumaksuseaduse muutmise seaduse eelnõu (253 SE) tõstaks kohaliku omavalitsuse üksuste eelarvesse ülekantava tulumaksumäära 11,96 protsendilt 12,01 protsendile.

Eesti Konservatiivse Rahvaerakonna fraktsiooni algatatud relvaseaduse muutmise seaduse eelnõu (19 SE) on suunatud määratlemata kodakondsusega isikute relvadega seotud lubade tühistamisele. Eelnõu puudutab määratlemata kodakondsusega isikuid, kellele on praegu kehtiva seaduse alusel väljastatud relvaluba, soetamisluba, paralleelrelvaluba, relvakandmisluba, kollektsioneerimisluba või Euroopa tulirelvapassi osas õigus juba väljastatud luba omada kuni loal märgitud kehtivusaja lõpuni või mõne muu mõni loa kehtetuks tunnistamise aluse ilmnemiseni.

Riigikogu liikme Riina Solmani algatatud maksukorralduse seaduse muutmise seaduse eelnõu (54 SE) eesmärk on pikendada uusi makse kehtestava või makse tõstva seaduse või seadusemuudatuse jõustumise tähtaega kaheteistkümne kuuni.

Isamaa fraktsiooni algatatud välismaalaste seaduse muutmise seaduse eelnõu (45 SE) eesmärk on luua õiguslik alus Venemaa Ukraina vastase agressioonisõja avalike toetajate elamislubade tühistamiseks ning välistada sellistele inimestele ka uute elamislubade ja viisade andmine.

Isamaa fraktsiooni algatatud kodakondsuse seaduse muutmise seaduse eelnõu (56 SE) eesmärk on sätestada naturalisatsiooni korras Eesti kodakondsuse taotlejatele esitatav eesti keele oskuse nõue vähemalt B-2 tasemel.

Isamaa fraktsiooni algatatud kodakondsuse seaduse muutmise seaduse eelnõu (58 SE) eesmärk on hüvitada Eesti kodakondsuse taotlejatele keeleõppe kulud kuni B-2 tasemeni.

Komisjoni istung

riigieelarve kontrolli erikomisjoni videoistungil – kell 8.30: Riigikontrolli kontrolliaruandest, kutsutud Riigikontrolli esindajad.

Sündmused

Kell 9 – Eesti-Ukraina parlamendirühma aseesimehed Eerik-Niiles Kross, Urmas Reinsalu ja Tanel Kiik kohtuvad Ukraina suursaadikuga Eestis Maksõm Kononenkoga (O. Strandmani nõupidamisruum).

Kell 12.15 – Eesti 200 fraktsiooni esimees Toomas Uibo ning aseesimehed Marek Reinaas ja Kadri Tali kohtuvad Ukraina suursaadikuga Eestis Maksõm Kononenkoga.

Kell 12.30 – riigikaitsekomisjoni esimees Kalev Stoicescu kohtub Jaapani suursaadikuga Eestis Yukihiko Matsumuraga.

Kell 15 – Sotsiaaldemokraatliku Erakonna fraktsiooni esimees Jevgeni Ossinovski ja aseesimees Helmen Kütt kohtuvad Ukraina suursaadikuga Eestis Maksõm Kononenkoga (O. Strandmani nõupidamisruum).

Välislähetused

8.–12. oktoober
Euroopa Nõukogu Parlamentaarse Assamblee (ENPA) Eesti delegatsiooni esimees Liisa Pakosta (9.–10. oktoober) ning liikmed Aleksei Jevgrafov ja Hanah Lahe (9.–12. oktoober) osalevad ENPA täiskogu neljandal osaistungil Strasbourgis Prantsusmaal.

9.–12. oktoober
Riigikogu kohalike omavalitsuste ja regionaalpoliitika toetusrühma liige Eduard Odinets osaleb Euroopa regioonide ja linnade nädala sündmustel Brüsselis Belgias.

Riigikogu pressiteenistus
Eleen Lindmaa
631 6456, 5551 4433
[email protected]
päringud: [email protected]

Tagasiside