Riigikogu
Riigikogu
Jäta navigatsioon vahele

Riigikogu

Kell 12 – infotund

Riigikogu liikmete küsimustele vastavad infotunnis peaminister Jüri Ratas, riigihalduse minister Jaak Aab ja keskkonnaminister Rene Kokk.

Jüri Ratas vastab küsimustele kriisideks valmistumise, koroonaviirusega seotud ettevalmistuste, siseturvalisuse ja kriisideks valmisoleku, viipekeeletõlkide, majanduse elavdamise ning majandussurutiseks valmistumise meetmete kohta.

Jaak Aab vastab küsimustele omavalitsuste rahastamise, õiglase ülemineku mehhanismi ja Ida-Virumaa ning regioonide valmisoleku kohta pandeemia korral.

Rene Kokk vastab küsimusele metsa istutamise kohta.

Kell 14 – täiskogu istung

Seaduse uuesti arutamine:

Vabariigi Presidendi poolt välja kuulutamata jäetud kogumispensionide seaduse ja sellega seonduvalt teiste seaduste muutmise seadus (kohustusliku kogumispensioni reform) (108 UA). Seadusega antakse pensionikogujatele täiendavaid valikuvõimalusi. Eelkõige seisneb see vabaduses otsustada, kas koguda pensioniraha teises sambas või mitte. Samuti antakse inimestele lisavõimalusi pensioniraha investeerimisel ja kasutamisel pensioniikka jõudes ning enne seda. Seadus näeb ette reformi rakendumise valdavas osas 2021. aasta 1. jaanuaril.

Esimene lugemine – üks eelnõu:

Valitsuse algatatud kiirgusseaduse ja riigilõivuseaduse muutmise seaduse eelnõuga (144 SE) täpsustatakse kiirgusseaduse sätteid, et need vastaksid Euratom direktiivi ja Rahvusvahelise Aatomienergia Agentuuri auditi ettepanekutele.

Olulisema muudatusena tekib kiirgustegevusloa omajale kohustus esitada Keskkonnaametile analüüs sündmustest, mille käigus on inimene saanud lubatust suurema kiirgusdoosi. Praegu peab ametit teavitama üksnes sellise juhtumi toimumisest.

Seadusesse lisatakse Euroopa Majanduspiirkonna lepinguriigis väljastatud kiirgustegevusloa tunnustamise kord. Praegu on Keskkonnaamet välismaiste ettevõtete tunnustamisel lähtunud kokkulepetest teenuste vaba liikumise kohta ja majandustegevuse seadustikust, kuid Keskkonnainspektsioonil puudub hetkel võimalus nende ettevõtete kiirgustegevust kontrollida. Tunnustused väljastatakse kirja teel dokumendihaldussüsteemi kaudu.

Euroopa Liidu Nõukogu direktiivi Euratom, millega kehtestatakse põhilised ohutusnormid kaitseks ioniseeriva kiirgusega kiiritamisest tulenevate ohtude eest, ülevõtmise aeg oli 6. veebruaril 2018. aastal. Direktiivi artiklite ja ülevõetud sätete analüüsimisel ilmnes vajadus seadust täpsustada, et vältida erinevaid tõlgendamise võimalusi.

Komisjoni istung

julgeolekuasutuste järelevalve erikomisjoni erakorralisel istungil – kell 12.10: arvamuse andmine majanduskomisjonile elektroonilise side seaduse eelnõu (138 SE) kohta.

Sündmused

Kell 9.30 – väliskomisjoni ja Eesti-USA parlamendirühma liikmed kohtuvad Marylandi Ülikooli poliitikateaduste professori Thomas F. Schalleriga (J. Tõnissoni nõupidamisruum).

Kell 9.55 – Riigikogu aseesimees Siim Kallas annab majandusõpetuse tundi (Jakob Westholmi Gümnaasium).

Kell 11.30 – Riigikogu aseesimees Siim Kallas avab ühenduse Studio 22 näituse „Taevasmaa, võred ja välgud“ (Toompea lossi kunstisaal).

Riigikogu pressiteenistus
Liisa Johanna Lukk
tel 631 6456, 53 310 789
e-post [email protected]
päringud [email protected]

Tagasiside