Riigikogu
Jäta navigatsioon vahele

Riigikogu

Kell 13 – infotund

Infotunnist võtavad osa peaminister Taavi Rõivas, haridus- ja teadusminister Jürgen Ligi ning ettevõtlusminister Liisa Oviir.

Peaministrile esitatud küsimused puudutavad Imastu ja Lehtse kooli tulevikku, Riigikogu otsuse täitmata jätmist, Riigimetsa Majandamise Keskuse (RMK) tulevikku ning alkoholi müügi ja reklaami piiramise eelnõu.

Haridus- ja teadusministrile esitatud küsimused on seotud Eestisse tagasipöördumisel koolikoha leidmisega ja hariduspoliitikaga.

Ettevõtlusminister vastab küsimustele sookvootide võimalikkuse kohta riigiettevõtete nõukogudes ning Eesti ettevõtluse kasvuvaldkonna ja nutika spetsialiseerumise meetmete kohta.

Kell 14 – täiskogu istung

Riigikogu istungi päevakorras on ühe eelnõu teine ja kolme eelnõu esimene lugemine.

Teisel lugemisel on üks eelnõu:

Valitsuse algatatud tubakaseaduse muutmise seaduse eelnõu (118 SE). Eelnõuga ühtlustatakse EL-i liikmesriikides tubakatoodete ja tubakatootega seonduvate toodete pakendamise ja märgistamise nõuded. Tubakatoodete pakendamise ja märgistamise nõuded karmistuvad. Sigarettide ja suitsetamistubaka müügipakendid tuleb alates 20. maist 2016 märgistada uute pilt- ja teksthoiatustega. Pakendil peab olema viide www.tubakainfo.ee, kust leiab abi suitsetamisest loobumisele. Eelnõu kohaselt keelatakse alates 2017. aastast hoonetes asuvad ilma seinteta suitsetamisalad.

Esimesel lugemisel on kolm eelnõu:

Valitsuse algatatud säilituseksemplari seaduse eelnõu (157 SE). Eelnõu asendab kehtiva sundeksemplari seaduse. Säilitamiseks loovutatavate trükiste arvu vähendatakse kaheksalt neljale, samuti vähendatakse säilituseksemplari saavate raamatukogude arvu. Riigi kohustust trükiseid pikaajaliselt säilitada kümnes raamatukogus vähendatakse neljale raamatukogule. Eelnõu järgi toimub kõigi füüsilisel teabekandjal (v.a. filmi algmaterjal) olevate säilituseksemplaride kogumine läbi ühtse keskuse, milleks on Eesti Rahvusraamatukogu. Rahvusraamatukogu hakkab koostama lisaks trükitoodangu statistikale ka võrguväljaannete statistikat. Rahvusarhiivile lisandub ülesanne koguda filmi algmaterjali, et tagada filmipärandi säilimine.

Valitsuse algatatud autoriõiguse seaduse muutmise seaduse eelnõuga (163 SE) võetakse üle EL-i vastav direktiiv, mille tähtaeg on 10. aprill 2016. Direktiivi eesmärk on ühtlustada Euroopa Liidu tasandil kollektiivse esindamisega seotud organisatsioonide tegevuse aluspõhimõtteid, luua mehhanism EL-i üleste litsentside andmiseks muusikateoste kasutamisel ning kehtestada järelevalve kohustus kollektiivse esindamise organisatsioonide tegevuse üle. Eestis on neli suuremat kollektiivse esindamise organisatsiooni: Eesti Autorite Liit, Eesti Esitajate Liit, Eesti Fonogrammitootjate Ühing ning Eesti Audiovisuaalautorite Liit. Eesti esindusühingute tegevust puudutav regulatsioon muutub tulenevalt direktiivist tunduvalt detailsemaks. Lisaks luuakse mehhanism riikliku järelevalve teostamiseks kollektiivse esindamise organisatsioonide tegevuse üle ning järelevalveasutuseks on justiitsministeerium. Kõigil huvitatud isikutel on võimalus teada anda, kui nende meelest on autoriõiguse seadusest tulenevaid ja ühingute tegevust puudutavaid nõudeid rikutud.

Valitsuse esitatud Riigikogu otsuse “Põlevkivi kasutamise riikliku arengukava 2016–2030 kinnitamine” eelnõu (166 OE). Põlevkivi arengukava koostamise vajadus tuleneb maapõueseadusest ja säästva arengu seadusest. „Põlevkivi kasutamise riiklikus arengukavas 2008–2015“ on kavandatud arengukava elluviimise järgmine etapp aastateks 2016–2030. Põlevkivivaldkonna eesmärk on riigi huvi elluviimine, mis seisneb põlevkivi kui rahvusliku rikkuse efektiivses ja säästlikus kasutamises ning põlevkivisektori jätkusuutliku arengu tagamises.

Komisjonides

riigieelarve kontrolli erikomisjonis – kell 10: Konverents „Eesti parlamendi valikud fiskaalpoliitika kujundamisel“, avasõnad riigieelarve kontrolli erikomisjoni liige Kristjan Kõljalg, ettekanne Londoni Majanduse ja Poliitikateaduste Kooli avaliku korra dotsent Joachim Wehner. Konverents on avalik, toimub veebiülekanne (Riigikogu konverentsisaal).

Sündmused

Kell 11 – Riigikogu aseesimees Helir-Valdor Seeder kohtub rahandusministeeriumi seenioritega.

Kell 15 Eesti-Saksamaa parlamendirühma liikmed kohtuvad Saksamaa Liitvabariigi suursaadiku Christoph Eichhorn’iga (ruum L 333).

Välislähetused

6. – 11. veebruar

Parlamentidevahelise Liidu (IPU) Eesti delegatsiooni liige Marika Tuus-Laul osaleb IPU parlamentaarsel kuulamisel ÜRO juures New Yorgis.

9. – 10. veebruar

Riigikaitsekomisjoni esimees Marko Mihkelson on visiidil Helsingis, kus peab Paasikivi Seltsis kõne teemal „Balti mere regiooni julgeolekualased väljakutsed“ ja kohtub Soome kaitseminister Jussi Niinistöga.

Riigikogu pressiteenistus
Epp-Mare Kukemelk
6316356; 515 3903
epp-mare.kukemelk@riigikogu.ee
Päringud: press@riigikogu.ee

Tagasiside