Riigikogu
Riigikogu
Jäta navigatsioon vahele

Riigikogu

Kell 13 – infotund

Infotunnis osalevad kaitseminister Sven Mikser peaministri ülesannetes, maaeluminister Urmas Kruuse ja kultuuriminister Indrek Saar.

Kaitseminister Sven Mikser peaministri ülesannetes vastab infotunnis Riigikogu liikmete küsimustele sisserände kvoodi, Kaitseliidu rahastamise, tsiviilelanikkonna kaitse ja tsiviilkaitse valmiduse kohta kriisisituatsioonides. Samuti vastab ta küsimusele, mis puudutab kaitseväleastele isiklike kaitsevahendite muretsemist.

Maaeluminister Urmas Kruusele esitatud küsimused puudutavad erimärgistatud kütust ning põllumeeste toetamist raskes majanduslikus olukorras.

Kultuuriminister Indrek Saar vastab küsimustele, mis puudutavad sotsiaaldemokraatide kultuuripoliitikat, kultuuripoliitika põhialuseid ja kultuuriasutuste tugiteenuste korraldamist.

Kell 14 – täiskogu istung

Riigikogu kolmapäevase istungi päevakorras on ühe eelnõu kolmas lugemine, kuue eelnõu teine lugemine ning kahe eelnõu esimene lugemine. Päevakorra kahe esimese punkti osas jätkab Riigikogu teisipäevasel istungil tööaja lõppemise tõttu pooleli jäänud eelnõude menetlemist.

Esimesel lugemisel on:

  1. Keskerakonna fraktsiooni algatatud Pühade ja tähtpäevade seaduse § 2 täiendamise seaduse eelnõu (4 SE), millega soovitakse lisada riigipühade hulka teine ülestõusmispüha. Eelnõu jõustumisel suureneks riigipühade arv Eestis kaheteistkümneni.
  1. Kultuuriminister Indrek Saar esitab Riigikogule „Kultuuripoliitika põhialused aastani 2020“ 2014. aasta täitmise aruande.

Kolmandal lugemisel on:

  1. Valitsuse algatatud kindlustustegevuse seaduse eelnõu (8 SE). Eelnõu eesmärk on tagada, et Eestis asutatud kindlustusandja on maksejõuline, jätkusuutlik, hästi juhitud ja oma tegevuses läbipaistev ning rakendatavad järelevalvemehhanismid aitavad kaitsta kliendi huve.

Teisel lugemisel on:

  1. Valitsuse algatatud Euroopa Kosmoseagentuuri asutamise konventsiooniga ühinemise ning Eesti Vabariigi valitsuse ja Euroopa Kosmoseagentuuri vahelise Eesti ühinemist Euroopa Kosmoseagentuuri asutamise konventsiooniga käsitleva kokkuleppe ratifitseerimise seaduse eelnõu (39 SE). Seaduse alusel ühineb Eesti Vabariik Euroopa Kosmoseagentuuri (ESA) asutamise konventsiooniga ja ratifitseeritakse Eesti Vabariigi valitsuse ja Euroopa Kosmoseagentuuri vaheline Eesti ühinemist Euroopa Kosmoseagentuuri asutamise konventsiooniga käsitlev kokkulepe.
  2. Valitsuse algatatud investeerimisfondide seaduse muutmise seaduse eelnõu (15 SE). Eelnõu võimaldab investeerida pensionifondide vara börsil noteerimata väärtpaberitesse senise 10 protsendi asemel kuni 30 protsenti. Samuti võib muudatuse tulemusena pensionifond omandada ettevõtetes üle 10 protsendilist osalust ja kontrollosalusi. Kehtiva seaduse järgi ei või pensionifond omada üle 10 protsendi ühe ettevõtte aktsiatest.
  3. Valitsuse algatatud sotsiaalmaksuseaduse, tulumaksuseaduse ja teiste seaduste muutmise seaduse eelnõu (41 SE). Eelnõuga kehtestatakse sotsiaalmaksu määraks senise 33 protsendi asemel 2017. aastal 32,5 protsenti ja 2018. aastast alates 32 protsenti. Eelnõu näeb ette tubaka ja alkoholiaktsiisi tõstmise järgnevatel aastatel. Eelnõu näeb ette kütuseaktsiisi tõusu algselt planeeritud nelja aasta asemel kolmel järgneval aastal.
  4. Valitsuse algatatud riiklike peretoetuste seaduse muutmise ja sellega seonduvalt teiste seaduste muutmise seaduse eelnõu (38 SE). Eelnõu näeb ette tõsta lastega perede toimetuleku parandamiseks lapsetoetust pere esimese ja teise lapse kohta 60 euroni kuus ning toetatakse iga kolme ja enamat last kasvatavat perekonda täiendavalt 200 euro suuruse lasterikka pere toetusega.
  5. Valitsuse algatatud Vabariigi Valitsuse seaduse muutmise ja sellega seonduvalt teiste seaduste muutmise seaduse eelnõu (36 SE). Eelnõu eesmärk on korraldada ümber mõnede ministeeriumide (Justiitsministeerium, Majandus- ja Kommunikatsiooniministeerium, Rahandusministeerium, Siseministeerium) vastutusvaldkonnad, et tagada valdkondade terviklikum juhtimine, selgem vastutuse jaotus ning aidata kaasa dubleerimise vähendamisele ja tihedama koostöö edendamisele valitsusasutuste vahel.
  6. Valitsuse algatatud tööturuteenuste ja -toetuste seaduse ning teiste seaduste muutmise seaduse eelnõu (40 SE). Eelnõuga kehtestatakse madala sissetulekuga töötavate inimeste iga-aastane tagasimakse. Tagasimakse eesmärgiks on innustada inimesi tööd vastu võtma või tööturul püsima isegi siis, kui töötamise eest saadav tasu on väike.

Esimesel lugemisel on:

  1. Valitsuse algatatud tolliseaduse muutmise seaduse eelnõu (22 SE). Eelnõu lihtsustab füüsilisel isikul mitteärilise otstarbega kauba deklareerimist. Füüsiline isik võib mittekaubanduslikku kaupa (isiklikuks otstarbeks) alati deklareerida lihtsustatud tollideklaratsiooniga olenemata selle väärtusest või kaalust. Samuti antakse tollile õigus tuvastada kas kauba puhul on tegemist võltsinguga. Seaduse tasemel kehtestatakse TIR-märkmike kasutamise loa andmine ja kehtetuks tunnistamise kord. Eelnõu annab tolliametniku vormiriietuse ja eraldusmärkide küsimuste üle otsustamise rahandusministri ning maksu- ja tolliameti peadirektori pädevusse.

Sündmused

Kell 10 – Eesti-Georgia parlamendirühm kohtub Georgia suursaadiku Tea Akhvledianiga (ruum L241).

Kell 12 – Riigikogu Toimetiste (RiTo) tegijad esitlevad Toompea lossi kunstisaalis uuenenud ajakirja. RiTo nr 31 sisaldab 19 artiklit. Põhiteemana käsitletakse Eesti tööjõuturu ja haridussüsteemi suhteid. Esitlust ja debatti on võimalik vaadata ka veebiülekandes: https://www.riigikogu.ee/pressiteated/muu-pressiteade-et/vaata-otseulekannet-debatist-eesti-toojouturg-ja-haridussusteem-kuidas-jouda-koostooviljadeni

Kell 15 – Eesti-Singapuri parlamendirühm kohtub Singapuri aukonsuli Narinder Kumar Aswaniga (ruum L241).

Kell 15 – põhiseaduskomisjoni liikmed arutavad Tšehhi parlamendi põhiseadus- ja õiguskomisjoni liikmetega Eesti e-valimiste teemal.

Riigikogu pressiteenistus
Epp-Mare Kukemelk
T: 631 6356; 51 53 903
[email protected]
Päringud: [email protected]

Tagasiside